Εκδόθηκε από τον «Συνήγορο του Πολίτη» το Πόρισµα με θέμα «Υποβάθµιση των Μετεώρων» Reviewed by Momizat on . Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές πολιτών που καταλάµβαναν ευρύ φάσµα περιβαλλοντικών θεµάτων για την περιοχή των Μετεώρων και απευθύνθηκε στη διοίκηση, ζ Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές πολιτών που καταλάµβαναν ευρύ φάσµα περιβαλλοντικών θεµάτων για την περιοχή των Μετεώρων και απευθύνθηκε στη διοίκηση, ζ Rating: 0

Εκδόθηκε από τον «Συνήγορο του Πολίτη» το Πόρισµα με θέμα «Υποβάθµιση των Μετεώρων»

Εκδόθηκε από τον «Συνήγορο του Πολίτη» το Πόρισµα με θέμα «Υποβάθµιση των Μετεώρων»

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές πολιτών που καταλάµβαναν ευρύ φάσµα περιβαλλοντικών θεµάτων για την περιοχή των Μετεώρων και απευθύνθηκε στη διοίκηση, ζητώντας την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών.

Τα θέµατα που θίγονταν ήταν αυθαίρετες οικοδοµικές εργασίες σε Ιερές Μονές, εκχέρσωση εκτάσεων, εργασίες επί του οδικού δικτύου, διαρροή λυµάτων και απόρριψη αποβλήτων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας αναδείχθηκαν ζητήµατα ανεπαρκούς προστασίας του εν λόγω χώρου.

Η Αρχή, στοχεύοντας στην επίλυση των ζητηµάτων, ερεύνησε το νοµικό καθεστώς που διέπει την περιοχή των Μετεώρων σε συνδυασµό µε τις ειδικότερες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος, οργάνωσε συσκέψεις µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και πραγµατοποίησε επι του πεδίου έρευνα. Στα σχετικά έγγραφα που απηύθυνε η Αρχή ζήτησε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής. Η διοίκηση ανταποκρίθηκε, σε µικρότερο ή σε µεγαλύτερο βαθµό χωρίς, εντούτοις, να έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι νόµιµες ενέργειες για την ολοκληρωµένη προστασία του χώρου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, καταλήγοντας σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα και λόγω της σπουδαιότητας του προστατευτέου αντικειµένου, συνέταξε και απέστειλε προς τους αρµοδίους Υπουργούς και τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες πόρισµα µε τις ακόλουθες προτάσεις:

• Έλεγχο των αρµοδίων υπαλλήλων του ΥΠΠΟΑ σχετικά µε την πληµµελή άσκηση των καθηκόντων τους.

• Παραποµπή των υπαιτίων στον αρµόδιο εισαγγελέα για βλάβη και αλλοίωση µνηµείου.

• Αυστηρή τήρηση των όρων των ΥΑ που εγκρίνουν τις αρχιτεκτονικές µελέτες των Ιερών Μονών.

• Ενίσχυση του προσωπικού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων µε αρχαιοφύλακες που θα απασχολούνται στον αρχαιολογικό χώρο των Μετεώρων.

• Ενίσχυση του προσωπικού της Υ∆ΟΜ Καλαµπάκας, προκειµένου να καταστεί δυνατή η πραγµατοποίηση των απαιτούµενων ελέγχων.

• Έλεγχο της επαρκούς άσκησης των καθηκόντων του ∆ηµάρχου Καλαµπάκας και των υπηρεσιών του ∆ήµου.

• Καταγραφή του συνόλου των κτισµάτων και της αρχιτεκτονικής δοµής των Ιερών Μονών των Μετεώρων.

• Κατάθεση στις αρµόδιες υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ µελέτης ασφαλτόστρωσης της αγροτικής οδοποιίας στο Τ∆ Καστρακίου.

• Κατάθεση µελέτης επισκευής – συντήρησης του συνολικού αποχετευτικού δικτύου του αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων στις συναρµόδιες υπηρεσίες.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή