Ευρωπαϊκή αναγνώριση για το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας Reviewed by Momizat on . Νέες ευρωπαϊκές διακρίσεις κατακτούν τα έργα προστασίας, ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγρά Νέες ευρωπαϊκές διακρίσεις κατακτούν τα έργα προστασίας, ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγρά Rating: 0

Ευρωπαϊκή αναγνώριση για το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας

Ευρωπαϊκή αναγνώριση για το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας

Νέες ευρωπαϊκές διακρίσεις κατακτούν τα έργα προστασίας, ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος FINCH (Financing Impact on Regional Development of Cultural Heritage Valorization – Χρηματοδοτικές επιπτώσεις της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφερειακή ανάπτυξη) αναδείχθηκε ως καλή πρακτική το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.

Η σημαντική αυτή διάκριση αφορά όχι μόνο την σημασία του ίδιου του έργου για την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά κυρίως βασίζεται στον αποτελεσματικό συνδυασμό διαφόρων πηγών χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα η συνολική προσπάθεια σχεδιασμού, ωρίμανσης και εκτέλεσης του έργου, χρηματοδοτήθηκε από διάφορες πηγές όπως το ΕΣΠΑ, οι χορηγίες – δωρεές και το crowdfunding.

Το Σωματείο «Διάζωμα» διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην προσέλκυση χρηματοδοτών, των οποίων η συμβολή στην ωρίμανση του έργου ήταν αποφασιστικής σημασίας και οδήγησε ουσιαστικά στην διασφάλιση της χρηματοδότησης της υλοποίησής του από το ΠΕΠ Θεσσαλίας του ΕΣΠΑ. Αναδείχθηκε με αυτόν τον τρόπο έμπρακτα και περίτρανα η «μαγεία των συνεργιών» που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δράσης του Σωματείου μας.

Μέσα από αυτή την αποτελεσματική συνεργατική διαδικασία επιτεύχθηκε ο βέλτιστος τρόπος χρηματοδότησης, που επέτρεψε να υλοποιηθεί ένα έργο μεγάλης κλίμακας με αποδοτικό τρόπο.

Ας είναι το έργο της ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας ένα θετικό παράδειγμα και ένας φωτεινός οδηγός, για την συνδυαστική χρηματοδότηση και άλλων πρωτοβουλιών αξιοποίησης του μεγάλου μας κοινού αγαθού, της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή