Λίγα λόγια για τα πεδινά ποτάμια όπως ο Πηνειός και αντιρρήσεις για τα έργα στην Π.Ε. Τρικάλων Reviewed by Momizat on . Σύλλογος «Ροή, Πολίτες υπέρ των ρεμάτων» : Ο Πηνειός της Θεσσαλίας (ή Σαλαμπριάς) με τους μαιανδρισμούς του είναι τυπικό πεδινό ποτάμι. Τα πεδινά ποτάμια διαμορ Σύλλογος «Ροή, Πολίτες υπέρ των ρεμάτων» : Ο Πηνειός της Θεσσαλίας (ή Σαλαμπριάς) με τους μαιανδρισμούς του είναι τυπικό πεδινό ποτάμι. Τα πεδινά ποτάμια διαμορ Rating: 0

Λίγα λόγια για τα πεδινά ποτάμια όπως ο Πηνειός και αντιρρήσεις για τα έργα στην Π.Ε. Τρικάλων

Λίγα λόγια για τα πεδινά ποτάμια όπως ο Πηνειός και αντιρρήσεις για τα έργα στην Π.Ε. Τρικάλων

Σύλλογος «Ροή, Πολίτες υπέρ των ρεμάτων» :

Ο Πηνειός της Θεσσαλίας (ή Σαλαμπριάς) με τους μαιανδρισμούς του είναι τυπικό πεδινό ποτάμι.

Τα πεδινά ποτάμια διαμορφώνουν την «κοίτη συνήθους ροής» και την «πλημμυρική κοίτη», η οποία καταλαμβάνεται από την πλημμύρα σε περιόδους μεγάλων βροχοπτώσεων.

Και δεν ήταν σπάνιες οι πλημμύρες στον Πηνειό όπως μας λέει και ο Καραγάτσης στον Συνταγματάρχη Λιάπκιν.

Όπως και για τον Νείλο στην Αίγυπτο, έτσι και εδώ οι πλημμύρες είναι αυτές που διαμόρφωσαν την πεδιάδα αλλά και μετέφεραν τα θρεπτικά ιζήματα από τα ορεινά στα πεδινά για να γίνει η Θεσσαλία ο “σιτοβολώνας της Ελλάδας”.

 Η κοίτη «συνήθους ροής» διακρίνεται από την παρόχθια και υδροχαρή υψηλή δενδρώδη βλάστηση, που αρκετές φορές δημιουργεί ολόκληρα δάση, αλλά και τη χαμηλή βλάστηση εντός της κοίτης αυτής.

Η παροχή ακόμα και εντός της κοίτης συνήθους ροής είναι κυμαινόμενη, όπου κατά τη διάρκεια της άνοιξης είναι συνήθως πλήρης, τέλος του φθινοπώρου είναι περίπου άδεια. Για αυτό και η βλάστηση εντός της κοίτης είναι απόλυτα απαραίτητη και αδιάσπαστο στοιχείο του οικοσυστήματος.

Η πλημμυρική κοίτη στη σύγχρονη εποχή περιορίζεται γενικώς από τα αναχώματα του Πηνειού, στη στέψη των οποίων διαμορφώνονται οδικοί άξονες της Θεσσαλίας, τα οποία όμως αφήνουν αρκετό πλημμυρικό πεδίο στον Πηνείο να “ξεθυμάνει” και να αποθηκεύσει έστω και προσωρινά τις πλημμύρες του και να προστατεύει τις κατάντη περιοχές.  

Καθώς, όμως, οι χάρτες της πλημμυρικής επικινδυνότητας του Πηνειού δείχνουν υπερχείλιση των αναχωμάτων, αντί η Περιφέρεια Θεσσαλίας να προχωρήσει στην απαραίτητη διαμόρφωση των αναχωμάτων στην επιθυμητή στάθμη, τη διαμόρφωση των συμβολών με τους επιμέρους κλάδους του Πηνειού, προχωράει σε έργα κατά επίφαση καθαρισμών από μπάζα και σκουπίδια, ενώ στην πραγματικότητα αφορά σε έργα που έχουν αποψιλώσει τα πάντα χωρίς να λύνουν το πρόβλημα των πλημμυρών με κανένα τρόπο.

Η παρόχθια βλάστηση προσφέρει προστασία κατά τη διάρκεια πλημμυρών καθώς μειώνει σημαντικά την ενέργεια της ροής που υπερχειλίζει. Αντίθετα, ροή σε αποψιλωμένη κοίτη, μπορεί να έχει μικρότερο βάθος ροής για την ίδια παροχή, εντούτοις σε περίπτωση υπερχείλισης η ενέργεια της ροής θα είναι τόσο μεγάλη που θα επιφέρει σημαντικές καταστροφές.

Βέβαια η πλημμυρική κοίτη και αυτή έχει καταπατηθεί από καλλιέργειες, οι οποίες καλλιέργειες και αυτές δεν είναι κατά ανάγκη καταδικαστέες (ενισχύουν μάλιστα και κα τη βιοποικιλότητα) φτάνει να ξέρουν οι συμπαθείς (κατά τα άλλα) Θεσσαλοί αγρότες ότι οι καλλιέργειες τους εκεί είναι προσωρινές και να μην διεκδικούν αποζημιώσεις σε πλημμύρες ούτε να πιέζουν ψηφοθηρικά για τέτοιου τύπου λύσεις.

Θεωρούμε το έργο της Περιφέρειας Θεσσαλίας  απαράδεκτο, διότι δεν λύνει το πρόβλημα των πλημμυρών (τουναντίον το ενισχύει κιόλας), και είναι καταστροφικό καθώς καταστρέφεται ένα πολύ σημαντικό ενδιαίτημα για την υδρόβια πανίδα και χλωρίδα της πεδινής Θεσσαλίας.

Σύλλογος «Ροή, Πολίτες υπέρ των ρεμάτων»

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή