Ολες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων Reviewed by Momizat on . Οι αποφάσεις που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων στη συνεδρίαση της Τρίτης 17/03/2015 είναι οι εξής: ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ Οι αποφάσεις που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων στη συνεδρίαση της Τρίτης 17/03/2015 είναι οι εξής: ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ Rating: 0

Ολες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων

Ολες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων

Οι αποφάσεις που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων στη συνεδρίαση της Τρίτης 17/03/2015 είναι οι εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού, με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 10 του ν.4257/2014) έτους 2015, για τη Δ/νση Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού (Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού:

1. Ομόφωνα εγκρίνει την μελέτη του έργου με τίτλο: ”ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ”

2. Ομόφωνα εγκρίνει την μελέτη του έργου με τίτλο: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ”

3. Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ -ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+627,18 ΜΕΧΡΙ 3+286,16» μέχρι 31-5-2015.

4. Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, των Η/Μ εγκαταστάσεων και του συστήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού τριών δημοτικών κτηρίων του Δήμου Τρικκαίων» μέχρι 28-8-2015.

5. Ομόφωνα εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘‘ΒΑΚΟΥΦΙΚΑ ΙΙΙ”

6. Ομόφωνα απορρίπτει την απάντηση (ένσταση) με αριθμ. πρωτ. 5285/03-02-2015 της εταιρείας ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε., ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ- ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+627,18 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 3+286,16» της Πράξης [292682]: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+627,18 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 3+286,16», κατά της 4206/28-1-2015 Ειδικής Διαταγής της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

7. Ομόφωνα αποδέχεται την υπ’ αρίθμ. 24442/27-01-2015 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Τ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», στο Μέτρο 3.2.1. του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της Πίστωσης, αλλά και των Όρων που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού Σύμφωνου Αποδοχής.

8. Ομόφωνα αποδέχεται την υπ’ αρίθμ. 24443/27-01-2015 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», στο Μέτρο 3.2.1. του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της Πίστωσης, αλλά και των Όρων που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού Σύμφωνου Αποδοχής.
9. Ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων, για το έτος 2015 του Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της Υπηρεσίας.

10. Ομόφωνα εγκρίνει την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑΤΑ Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας):

11. Κατά πλειοψηφία κάνει δεκτή την αρίθ. 108/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2015».

12. Κατά πλειοψηφία κάνει δεκτή την αρίθ. 109/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2015».

13. Κατά πλειοψηφία κάνει δεκτή την αριθ. 94/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει την Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014».

14. Ομόφωνα κάνει δεκτή την αριθ. 18/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και εγκρίνει τις Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Παλαιοπύργου.

15. Ομόφωνα κάνει δεκτή την αριθ. 11/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και προσδιορίζει τη χρήση της δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1/2015 αποφάσεως του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου, για επαναλειτουργία και νομιμοποίηση της πισίνας Μεγαλοχωρίου καθώς και τη σύνταξη μελέτης αξιοποίησης του ευρύτερου χώρου που βρίσκεται η πισίνα.

16. Κατά πλειοψηφία κάνει δεκτή την αριθ. 10/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και εγκρίνει την τοποθέτηση κολωνακίων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Τρικκαίων.

17. Εγκρίνει την απόσυρση έγκρισης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί χορήγησης αδειών για πώληση κάρβουνων ¨το χρονικό διάστημα από 4/4 εως 11/4/2015″. λόγω μη ύπαρξης εισήγησης

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

18. Ομόφωνα εγκρίνει την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και ορίζει επιτροπή καταμέτρησης και εκτίμησης των εκποιούμενων κινητών πραγμάτων

19. Ομόφωνα εγκρίνει την αντικατάσταση του εγγυητή της μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και του κ. Ντακούλα Δημητρίου του Λεωνίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της υπηρεσίας.

20. Ομόφωνα εγκρίνει τη διενέργεια προμηθειών με πρόχειρο διαγωνισμό, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015.

21. Ομόφωνα εγκρίνει τη διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα και επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της υπηρεσίας.

22. Ομόφωνα εγκρίνει τη διόρθωση-διαγραφές χρεωστών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων, λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής Αγίας Μονής Ι.

23. Ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Παπαστεργίου για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλόβρυσου του Δήμου Τρικκαίων.

24. Ομόφωνα εγκρίνει την εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτεμαχίων που βρίσκονται στις τοπικές κοινότητες Μεγάλου Κεφαλοβρύσου και Κεφαλοβρύσου

25. Ομόφωνα Ορίζει δημοτικούς συμβούλους, ως μέλη των επιτροπών παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80, για το έτος 2015, σύμφωνα με το πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών.
26. Ομόφωνα συγκροτεί Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ), για το έτος 2015 σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης των Δ/νσεων του Δήμου Τρικκαίων.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης:

27. Ομόφωνα εγκρίνει την επιστροφή ποσού 75€ στον κ. Καρκανιά Ευάγγελο, που αφορά οικονομική συμμετοχή (τροφεία) για το νήπιο Καρκανιά Στέφανο-Χρήστο, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

28. Ομόφωνα εγκρίνει τη διαγραφή και ένταξη ωφελούμενων του Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

29. Ομόφωνα εγκρίνει την ολική απαλλαγή εξυπηρετούμενων γονέων από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία), που προκύπτει από την φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2014-2015».

30. Ομόφωνα εγκρίνει τη διαγραφή τριών (3) παιδιών ωφελούμενων μητέρων στους Παιδικούς – Bρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ ενταγμένων και μη ενταγμένων στη «Δράση Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» περιόδου 2014-2015.

31. Ομόφωνα τροποποιεί την αρίθ. 328/15-7-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση μέλους των Επιτροπών, για την επιλογή ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές/ προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων για την περίοδο φιλοξενίας 2014-2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της υπηρεσίας.

32. Ομόφωνα τροποποιεί την αριΘ. 12/2015 ΑΔΣ περί ” Έγκρισης ανανέωσης συνδρομής των εφημερίδων, περιοδικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων”, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της υπηρεσίας.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος:

33. Ομόφωνα εγκρίνει τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, κατά του κ. Βασίλειου Κ. Μπιλιάλη, για κατάληψη τμήματος δημοτικής οδού, βορειοδυτικά του Ο.Τ. Γ622Α Κ.Χ., στην Πολεοδομική Ενότητα IV (Αγία Μονή-Γαρδικάκι και Αμπελάκια) και συγκεκριμένα στην Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «Αγία Μονή Ι»

34. Κατά πλειοψηφία Εγκρίνει α) την αίτηση του κ. Βασίλειου Μπούσια, νόμιμου εκπροσώπου της ΑΝΑΝΤΙ Α.Ε. περί παράτασης εργασιών καθαίρεσης λοιπών στοιχείων και αυθαίρετων κατασκευών, β) διατήρηση υφισταμένων ασφαλτοστρώσεων – διαμορφώσεων και γ) την έκδοση πρωτοκόλλων αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού:

35. Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του ΚΕΠΠΥΕΛ, στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου, για επτά έτη και σύναψη νέου συμφωνητικού.

36. Ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση κατά χρήση αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγ. Κυριακής, στον Ιερό Ναό Αγ. Κυριακής με επανασύνδεση του ρεύματος στο όνομα του χρήστη.

37. Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης των δύο (2) λυόμενων κτιρίων, που βρίσκονται στο χώρο του Ειδικού Σχολείου στο Συν. Καρυών, από το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας του Ι.Ε.ΤΕ.Θ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

38. Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων, οικονομικού έτους 2014.

39. Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων, οικονομικού έτους 2014.
40. Ομόφωνα εγκρίνει την ένταξη του Δήμου Τρικκαίων στο πιλοτικό δίκτυο «Η Λυρική στη μεγάλη Οθόνη» της Λυρικής Σκηνής.

41. Ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων σε συλλόγους για πραγματοποίηση εκδηλώσεων

42. Ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων, σε φορείς για πραγματοποίηση εκδηλώσεων

43. Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων με καταβολή μειωμένου ποσοστού επί των εισπράξεων στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων, σε φορείς για πραγματοποίηση εκδηλώσεων

44. Ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης πίστας moto-cross της τοπικής κοινότητας Πρίνου Τρικάλων, στη Μοτοσυκλετιστική Λέσχη Καλαμπάκας (ΜΟ.ΛΕ.Κ.), για διεξαγωγή αγώνων

45. Ομόφωνα εγκρίνει τον προγραμματισμό πολιτιστικών εκδηλώσεων, του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου:

46. Ομόφωνα εγκρίνει την προμήθειας τραπεζοπάγκων από την Κρατική Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας:

47. Ομόφωνα εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών, στον Μητρονάτσιο Αριστείδη του Αλεξίου, μέσα σε κατάστημα «Επιχείρηση αναψυχής», που βρίσκεται επί των οδών Κριτοδήμου & Τσακάλωφ στα Τρίκαλα.

ΘΕΜΑΤΑ Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες:

48. Ομόφωνα εγκρίνει την 1η αναμόρφωση του εγκριθέντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, του “Κέντρου Έρευνας -Μουσείο Τσιτσάνη”

49. Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΤ

ΘΕΜΑΤΑ Γενικά:

50. Ομόφωνα εκδίδει ψήφισμα σχετικά με την Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης της Πράξης “Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις-Αστική Αναβάθμιση στον Δήμο Τρικκαίων: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Παρεμβάσεις στις Δ.Ε. Τρικάλων & Δ.Ε. Κόζιακα”

51. Κατά πλειοψηφία εκδίδει ψήφισμα σχετικά με την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Τρικκαίων

52. Ομόφωνα εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση, για φιλοξενία αντιπροσωπείας της αδελφοποιημένης πόλης Castrop- Rauxel της Γερμανίας με το Δήμο Τρικκαίων

53. Ομόφωνα εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην Αθήνα από 24.02.2015 έως 26.02.2015

54. Ομόφωνα εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στην Αθήνα στις 19.02.2015

55. Ομόφωνα εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στην Αθήνα στις 9.03.2015
56. Ομόφωνα εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Παπανικολάου Ηλία στη Θεσσαλονίκη από 28.02.2015 έως 1.03.2015

57. Ομόφωνα εγκρίνει την μετακίνηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λασπά Αχιλλέα στη Θεσσαλονίκη από 28.02.2015 έως 1.03.2015

58. Ομόφωνα εγκρίνει την μετακίνηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ψύχου Κων/νου στην Αθήνα στις 19.02.2015

59. Ομόφωνα εγκρίνει την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Κωτούλα Ιωάννη στην Αλεξανδρούπολη στις 6.03.2015

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή