«Ορίζοντες» για τον Δήμο της επόμενης δεκαετίας , «άνοιξε» ο Δήμος Τρικκαίων Reviewed by Momizat on . Στο ομώνυμο πρόγραμμα «HORIZON 2020», υποβλήθηκαν προτάσεις σε δράσεις, στις οποίες ο Δήμος είναι είτε κύριος υλοποιητής είτε συμμετέχων. Οι συγκεκριμένες προτά Στο ομώνυμο πρόγραμμα «HORIZON 2020», υποβλήθηκαν προτάσεις σε δράσεις, στις οποίες ο Δήμος είναι είτε κύριος υλοποιητής είτε συμμετέχων. Οι συγκεκριμένες προτά Rating: 0

«Ορίζοντες» για τον Δήμο της επόμενης δεκαετίας , «άνοιξε» ο Δήμος Τρικκαίων

dimos trikkaion
Στο ομώνυμο πρόγραμμα «HORIZON 2020», υποβλήθηκαν προτάσεις σε δράσεις, στις οποίες ο Δήμος είναι είτε κύριος υλοποιητής είτε συμμετέχων. Οι συγκεκριμένες προτάσεις προωθήθηκαν στη βάση της νέας πολιτικής, για αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας προς όφελος της καθημερινότητας του πολίτη. Έτσι, κύριος στόχος ήταν η συμμετοχή σε δράσεις του ευρωπαϊκού επιχειρησιακού προγράμματος «Ορίζοντες 2020 (Horizon 2020)».
Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν προτάσεις για τα εξής έργα:
1. SMARTFIT: Communities Out of the Box (Έξυπνη Προσαρμογή: Κοινότητες εκτός πλαισίων)
Πρόκειται για έργο με κύριο υλοποιητή τον Δήμο Τρικκαίων και αντικείμενο τα πρότυπα των «έξυπνων πόλεων». Σκοπός του έργου είναι η σύγκριση, αξιολόγηση και δοκιμή προτύπων έξυπνων πόλεων, με στόχο τη διευκόλυνση των πόλεων στην τυποποίηση σχετικών έργων και τεχνολογιών.
Ο Δήμος Τρικκαίων έχει ηγετικό ρόλο και είναι ένας από τους 13 εταίρους από 5 Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μεταξύ αυτών, τα πανεπιστήμια Brunel (Μεγ. Βρετανία), TUW (Αυστρία), Leuven (Βέλγιο) και Lund (Σουηδία) αλλά και οι πόλεις της Γάνδης και της Χάγης, καθώς και οι φορείς προτύπων ΕΛΟΤ, AIS (Αυστρία) και ISI (Σουηδία). Είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος μας συμμετέχει σε τέτοιου είδους δίκτυο εταίρων και σε περίπτωση επιτυχίας, η μεταφορά τεχνογνωσίας θα είναι εξαιρετικά σημαντική.

2. MCDMBus: A knowledge based decision and Sustainable Mobility Planning (SUMP) support tool for urban bus transport system development in functional urban areas (Πολυκριτηριακό και βασισμένο στη γνώση εργαλείο για την υποστήριξη του σχεδιασμού δικτύων συγκοινωνιών)

Πρόκειται για έργο στο οποίο μετέχει ο Δήμος, με θέμα τις αειφορικές μεταφορές.
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό δικτύων μεταφορών. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή του προγράμματος για το «Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό», ο Δήμος θα αποκτήσει πρωτεύουσα θέση παγκοσμίως σε ζητήματα μεταφορών στη νέα εποχή. Οι άλλοι εταίροι προέρχονται από τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες. Μεταξύ αυτών είναι το πανεπιστήμιο της Χάβρης (Γαλλία) και η πόλη της Λέτσε (Ιταλία).

3. Alfred: A Knowledge-based advisor for the designer of citizen centric services of the digital municipality (Σύστημα βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη για την παροχή συμβουλών ως προς το σχεδιασμό ψηφιακών δημοτικών υπηρεσιών).
Οι εταίροι στο εν λόγω έργο προέρχονται από τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες. Μεταξύ αυτών είναι το πανεπιστήμιο του Leuven (Βέλγιο) και οι πόλεις της Χάγης και της Γάνδης.
Νέες πρωτοβουλίες
Προκειμένου να μπορεί ο Δήμος να μετάσχει στις παραπάνω συμπράξεις, χρειάζονται συστηματική δουλειά και συνεργασίες με Πανεπιστήμια και φορείς διεθνούς κύρους. Πλέον, αρχίζει η επόμενη φάση, αυτή της σκληρής εργασίας, που σε συνδυασμό με το νέο στρατηγικό σχέδιο του Δήμου με ορίζοντα το 2025, θα αποτελέσουν τα εργαλεία για την εξασφάλιση πόρων, κονδυλίων, τεχνογνωσίας, δικτύων για τον Δήμο.
Εξάλλου, η έμφαση στην καινοτομία και την «έξυπνη πόλη». Προϋποθέτουν τη συνεργασία όλων των ενεργών φορέων της πόλης, καθώς όσων μπορούν να συνεισφέρουν με πρωτοβουλίες και ιδέες. Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή σε αυτά, αλλά και σε προγράμματα που σχεδιάζονται, είναι κύριος στόχος της πολιτικής που εφαρμόζεται για έναν Δήμο που θα προετοιμάζεται για τις προκλήσεις της τεχνολογικής πρωτοπορίας. Τα λοιπά προγράμματα στα ποία αναμένεται η ολοκλήρωση των πρωτοβουλιών, είναι η αστική ανάπτυξη, η κατάρτιση και ανταλλαγή πρακτικών σε θέματα εσωτερικής οργάνωσης και θωράκισης απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Από το γραφείο Τύπου

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή