Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων για την ρύθμιση των 100 δόσεων Reviewed by Momizat on . Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων ανακοινώνει σχετικά αναφορικά με την ρύθμιση των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Η καταβολή των δόσεων διενε Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων ανακοινώνει σχετικά αναφορικά με την ρύθμιση των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Η καταβολή των δόσεων διενε Rating: 0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων για την ρύθμιση των 100 δόσεων

syriza-emporoi
Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων ανακοινώνει σχετικά αναφορικά με την ρύθμιση των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στις Τράπεζες ή στα ΕΛ.ΤΑ. με την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής – Τ.Ρ.Ο.). Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και την χορήγηση μοναδικού κωδικού πληρωμής, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών που ακολουθούν.
Επαναλαμβάνουμε εδώ τα ευεργετήματα της ρύθμισης του άρθρου 1 ν. 4321/2015, που είναι τα ακόλουθα:
• Εφάπαξ καταβολή των οφειλών με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.
• Από 2 έως και 5 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 90%.
• Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.
• Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.
• Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.
• Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 65%.
• Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.
• Από 51 έως και 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 55%.
• Από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.
• Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45%.
• Από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 40%.
• Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%.
Στην κατηγορία των υπαγόμενων οφειλών, υπάγονται οι εξής:
• Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και την 1η Μαρτίου 2015 οφειλών, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής.
• Οι ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 οφειλές, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής αλλά τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση.
• Οφειλές που θα βεβαιωθούν και θα καταχωρηθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων έως και την 26η Μαΐου 2015, μετά από παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα στο δικαστήριο ή στην διοικητική αρχή.
• Οφειλές που είναι βεβαιωμένες και αφορούν περιόδους ή υποθέσεις μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014.
Από την ρύθμιση εξαιρούνται οι οφειλές από δηλώσεις φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014.
Το ελάχιστο ποσό δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 20€. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές βεβαιωμένες σε περισσότερες της μίας υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης και είναι ληξιπρόθεσμες την 1η
Μαρτίου 2015, το ελάχιστο ποσό δόσης διαμορφώνεται σε 10€.
Οι οφειλές που θα υπαχθούν στην ρύθμιση δεν επιβαρύνονται εφεξής με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά ΚΕΔΕ. Βασική οφειλή άνω των 5.000 € που υπάγεται σε ρύθμιση, επιβαρύνεται με τόκο 3% ετησίως, ήτοι 0.25% ανά μήνα.
Η ρύθμιση χάνεται, οπότε αναβιώνει η αρχικά βεβαιωμένη οφειλή με τις προσαυξήσεις της, εάν ο οφειλέτης:
α) κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες δόσεις ή
β) μετά την πάροδο του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης δεν καταβάλει 3 συνεχόμενες δόσεις ή
γ) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα 3 μηνών, ανεξαρτήτως του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης ή
δ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, τις οποίες έχει υποχρέωση να υποβάλλει κατά την τελευταία πενταετία, καθόλη τη διάρκεια της ρύθμισης, το αργότερο εντός 3 μηνών από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει
πριν την υπαγωγή σε αυτή.
Όταν ο οφειλέτης υπαχθεί στην σχετική ρύθμιση, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της οποιαδήποτε διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης έχει ξεκινήσει (π.χ. έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού) επί κινητών ή ακινήτων.”

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή