Προβάδισμα Μαράβα στον Δήμο Πύλης Reviewed by Momizat on . Δήμος Πύλης Πύλη στο 164Β τμήμα:Κ. Μαράβας=153,  Βαλ. Τσιούτσιας=94,  Θεοδ. Χήρας=30,  Β. Καλύβας=12 Φήκη 1ο τμήμα: Κ. Μαράβας=161, Δήμος Πύλης Πύλη στο 164Β τμήμα:Κ. Μαράβας=153,  Βαλ. Τσιούτσιας=94,  Θεοδ. Χήρας=30,  Β. Καλύβας=12 Φήκη 1ο τμήμα: Κ. Μαράβας=161, Rating: 0

Προβάδισμα Μαράβα στον Δήμο Πύλης

Προβάδισμα Μαράβα στον Δήμο Πύλης

Δήμος Πύλης

Πύλη στο 164Β τμήμα:Κ. Μαράβας=153,  Βαλ. Τσιούτσιας=94,  Θεοδ. Χήρας=30,  Β. Καλύβας=12

Φήκη 1ο τμήμα: Κ. Μαράβας=161,   Βαλ. Τσιούτσιας=14,   Θεοδ. Χήρας= 90,    Β. καλύβας= 39

Φήκη 2ο τμήμα: Κ. Μαράβας=147,    Βαλ. Τσιούτσιας=24,   Θεοδ. Χήρας=98

Φήκη 3ο τμήμα:

Γόμφοι, τμήμα: 155Α: Κ. Μαράβας=192+/-,   Βαλ. Τσιούτσιας: 40+/-,  Θεοδ. Χήρας= 60+/-,   Β. Καλύβας=2

Γόμφοι, τμήμα: 157Α: Κ. Μαράβας= 153+/-,   Βαλ. Τσιούτσιας= 34+/-,   Θεοδ. Χήρας= 67+/-,   Β. Καλύβας=3

Γόμφοι, 3ο:

Πιαλεία, τμήμα:145Β: Κ. Μαράβας= 145,   Βαλ. Τσιούτισας= 28,    Θεοδ. Χήρας= 61

Παλαιοχώρι Πιαλείας(μικτό τμήμα):  Κ. Μαράβας= 34,  Βαλ. Τσιούτσιας= 6,   Θεοδ. Χήρας= 9

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή