Τρίκαλα- ΚΕΝΑΚΑΠ : Aποτελέσματα προτάσεων για τα έργα ΙΔΙΩΤΩΝ του προγράμματος LEADER Reviewed by Momizat on . Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.  ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκληση Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.  ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκληση Rating: 0

Τρίκαλα- ΚΕΝΑΚΑΠ : Aποτελέσματα προτάσεων για τα έργα ΙΔΙΩΤΩΝ του προγράμματος LEADER

Τρίκαλα- ΚΕΝΑΚΑΠ : Aποτελέσματα προτάσεων για τα έργα ΙΔΙΩΤΩΝ του προγράμματος LEADER

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.  ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Υπομέτρο 19.2 – Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα) όπως προέκυψαν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή της εταιρείας και του δειγματοληπτικού διοικητικού Ελέγχου από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ “Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.” www.kenakap.gr.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα αξιολόγησης της κάθε αίτησης στήριξης έχουν αναρτηθεί στο πληροφορικό σύστημα ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr), στο οποίο οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξης τους. Επίσης οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα ενημερωθούν ατομικά, για τα αναλυτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης από την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Συνολικά αξιολογήθηκαν 88 προτάσεις εκ των οποίων οι 69 θετικά αξιολογημένες και 19 μη παραδεκτές. Ο προϋπολογισμός των θετικά αξιολογημένων προτάσεων ανέρχεται στα 9.098.109,19 €, ποσό δημόσιας δαπάνης. Επισημαίνεται ότι το ποσό της προκήρυξης ήταν 1.931.500,00€ αποδεικνύοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των υποψηφίων επενδυτών. 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωμα υποβολής ένστασης αποκλειστικά εντός της προθεσμίας 15 ημερών από την αποδεδειγμένη ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή