Τρίκαλα – Πράξη αδιαφορίας ή «εσκεμμένη» αδιαφορία ; Reviewed by Momizat on . Σε ένα υδάτινο σώμα, το οποίο είναι επαρκώς χαρτογραφημένο και σαφώς καθορισμένο, ο εντοπισμός των πηγών ρύπανσης είναι θέμα κάποιων ημερών, το πολύ εβδομάδων. Σε ένα υδάτινο σώμα, το οποίο είναι επαρκώς χαρτογραφημένο και σαφώς καθορισμένο, ο εντοπισμός των πηγών ρύπανσης είναι θέμα κάποιων ημερών, το πολύ εβδομάδων. Rating: 0

Τρίκαλα – Πράξη αδιαφορίας ή «εσκεμμένη» αδιαφορία ;

Τρίκαλα – Πράξη αδιαφορίας ή «εσκεμμένη» αδιαφορία ;

Σε ένα υδάτινο σώμα, το οποίο είναι επαρκώς χαρτογραφημένο και σαφώς καθορισμένο, ο εντοπισμός των πηγών ρύπανσης είναι θέμα κάποιων ημερών, το πολύ εβδομάδων.

Συνεπώς ο μη εντοπισμός αυτών συνιστά είτε πράξη αδιαφορίας είτε «εσκεμμένης» αδιαφορίας.

Άμεσος εντοπισμός των πηγών ρύπανσης, δημοσιοποιήση των υπαίτιων ρύπανσης, αδρανοποίηση της πηγής ρύπανσης και εν συνεχεία εξυγίανση & αποκατάσταση με έξοδα των υπαίτιων (η αρχή του ο ρυπαίνων πληρώνει).

Συντελείται ένα διαρκές περιβαλλοντικό έγκλημα στον τόπο αυτό.

Νικόστρατος

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή