Χρόνια πολλά στην «Ιερά Μονή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού» Reviewed by Momizat on . Χρόνια πολλά στην «Ιερά Μονή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού» που αποτέλεσε για τους κατοίκους της περιοχής το λίκνο της θρησκευτικής τους πίστης. Παραθέτω την π Χρόνια πολλά στην «Ιερά Μονή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού» που αποτέλεσε για τους κατοίκους της περιοχής το λίκνο της θρησκευτικής τους πίστης. Παραθέτω την π Rating: 0

Χρόνια πολλά στην «Ιερά Μονή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού»

Χρόνια πολλά στην «Ιερά Μονή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού»

Χρόνια πολλά στην «Ιερά Μονή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού» που αποτέλεσε για τους κατοίκους της περιοχής το λίκνο της θρησκευτικής τους πίστης. Παραθέτω την παλαιότερη δημοσιευμένη φωτογραφία του Μοναστηριού όπου απεικονίζεται η ΝΑ πλευρά της Μονής μετά την πρώτη ανακατασκευή του 1848. Η φωτογραφία δημοσιεύεται στο βιβλίο «Νέα Ελλάς» των Γ. Δροσίνη και Γ. Κασδόνα που εκδόθηκε το 1896. Στο σχετικό απόσπασμα του βιβλίου παρατίθεται η πολύ σημαντική πληροφορία που αναφέρει ότι :
“Η εκκλησία αύτη κατά το λέγειν του Ηγουμένου εκτίσθη κατά τας αρχάς του παρόντος αιώνος επί των ερειπίων αρχαίας Βυζαντινής εκκλησίας, κατά σχέδιον αποσταλέν εξ Αγίου Όρους, ο τύπος όμως και ο ρυθμός της οικοδομής την παριστώσιν ως πολύ αρχαιοτέραν”. («Κρανιά Ασπροποτάμου, Η ιστορία, ο Τόπος, οι Άνθρωποι» σελ. 122)

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες

Δημήτρης Κωνσταντινίδης

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή