«Άναψαν» τα αίματα για τα δίκτυα φυσικού αερίου Reviewed by Momizat on . Με διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες, σύννομες προς την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, με την ίση μεταχείριση των συμμετεχόντων, την αμεροληψία και αντικειμε Με διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες, σύννομες προς την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, με την ίση μεταχείριση των συμμετεχόντων, την αμεροληψία και αντικειμε Rating: 0

«Άναψαν» τα αίματα για τα δίκτυα φυσικού αερίου

«Άναψαν» τα αίματα για τα δίκτυα φυσικού αερίου

Με διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες, σύννομες προς την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, με την ίση μεταχείριση των συμμετεχόντων, την αμεροληψία και αντικειμενικότητα σε όλα τα στάδιά τους, ανατίθενται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ οι αναθέσεις των έργων κατασκευής και συντήρησης των δικτύων φυσικού αερίου στη Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη.

Την απάντηση αυτή έδωσε η διοίκηση της εταιρίας στην «Ε» αντικρούοντας καταγγελίες εργοληπτών της Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιούνται «απευθείας αναθέσεις διαγωνισμών» σε συγκεκριμένες τεχνικές εταιρίες, φίλα προσκείμενες προς τη διοίκηση και το κυβερνών κόμμα.

Το όλο θέμα, που έλαβε ευρύτατες διαστάσεις, προέκυψε από ανώνυμη επιστολή που εστάλη τόσο σε αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, όσο και σε ελεγκτικούς μηχανισμούς, η «Ομάδα Εργοληπτών Θεσσαλίας», όπως αυτοαποκαλείται, καταγγέλλοντας πως οι αναθέσεις όλων των έργων κατασκευής και συντήρησης των δικτύων φυσικού αερίου πραγματοποιούνται ουσιαστικά μέσω «μαϊμού διαγωνισμών πολλών εκατομμυρίων ευρώ», καθώς τα έργα αναλαμβάνουν κατά κανόνα δύο εταιρίες, η «αφοί Σούρλα Α.Ε.» για την περιοχή της Θεσσαλίας και η Edil Hellas του Μιχάλη Λαμπρόπουλου για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Λεωνίδας Μπακούρας, χαρακτηρίζοντας συκοφαντικές τις καταγγελίες και διαμηνύοντας πως η εταιρία θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αποκάλυψη των ανωνύμων συκοφαντών, ώστε αυτοί να παραπεμφθούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, εξήγησε πως οι εν λόγω εταιρίες ναι μεν έχουν αναλάβει πολλά έργα τα τελευταία χρόνια, ωστόσο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν δώσει και τις καλύτερες τιμές, με αποτέλεσμα να επικρατούν των υπολοίπων.

Όπως εξήγησε ο κ. Μπακούρας, «η εν λόγω διαδικασία είναι συμβατή με τις κοινοτικές οδηγίες, αναφορικά με τη διαφάνεια, ενώ οι προκηρύξεις των διαγωνισμών έχουν αναρτηθεί έγκαιρα στην ιστοσελίδα της εταιρίας, καθιστώντας τους εν λόγω διαγωνισμούς προσβάσιμους σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα». Αναφορικά με τις καταγγελίες, ότι από τη μη ορθή διεξαγωγή των διαγωνισμών προκύπτουν και απώλειες εκπτώσεων, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται το Δημόσιο, ο κ. Μπακούρας τονίζει ότι οι τιμές με τις οποίες κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί των έργων κατασκευής δικτύων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, είναι οι χαμηλότερες σε όλη την Ελλάδα.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑ

Ειδικότερα όπως μεταξύ άλλων αναφέρεται στη γραπτή μακροσκελή επιστολή της εταιρίας προς την «Ε», για να διασκεδαστούν οι ψευδείς, συκοφαντικοί και ανυπόστατοι ισχυρισμοί, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δηλώνει κατηγορηματικά ότι:

α) οι διαγωνισμοί που έχουν προκηρυχθεί μέχρι σήμερα για ανάθεση έργων που έχουν σχέση με την επέκταση του δικτύου, έχουν διεξαχθεί με τον ίδιο ακριβώς σύστημα Προεπιλογής Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που διεξάγονται τα τελευταία 9 χρόνια, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό ζήτημα,

β) ο τρόπος και οι μέθοδοι διεξαγωγής των διαγωνισμών ανάθεσης των παραπάνω έργων είναι απόλυτα συμβατοί με τις αρχές και τους κανόνες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (οδηγίες 2014/24/EE και 2014/25/ΕΕ), αναφορικά με την ίση μεταχείριση των συμμετεχόντων, την αμεροληψία, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας,

γ) οι διαγωνισμοί διεξάγονται σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό Έργων της Εταιρίας που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της και στον οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι,

δ) επισημαίνεται, ότι διενεργούνται ξεχωριστοί διαγωνισμοί για την προμήθεια υλικών και για την κατασκευή έργων

ε) έχουν τηρηθεί οι κανόνες δημοσιότητας και συνεπώς διαφάνειας, αφού η ετήσια ανανέωση του Συστήματος Προεπιλογής Εργοληπτικών Επιχειρήσεων δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) και στην εταιρική ιστοσελίδα, ενώ οι προκηρύξεις των διαγωνισμών έχουν αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, καθιστώντας έτσι τους εν λόγω διαγωνισμούς διεθνείς και προσβάσιμους σε κάθε φορέα που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, να συμμετάσχει σε αυτούς.

Στην προκείμενη περίπτωση, τα τεύχη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη στο Σύστημα Προεπιλογής, εστάλησαν από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ στις παρακάτω 10 Εργοληπτικές Επιχειρήσεις οι οποίες ήταν οι μόνες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον: ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε., MULTIGAS – Α. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΤΣΟΛΠΙΔΗΣ Ο.Ε., EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε., J & P ΑΒΑΞ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ Α.Ε., ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε., ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. Κατά την ανωτέρω διαδικασία, ουδέποτε εκδηλώθηκε προφορικό ή έγγραφο ενδιαφέρον προς την ΕΔΑ ΘΕΣΣ από οποιαδήποτε άλλη εταιρία. Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υποβλήθηκαν στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ συνολικά 7 φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Διεξήχθη ο διαγωνισμός με τους υποψηφίους, οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για να τους ανατεθεί η εκτέλεση των έργων επέκτασης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, Συντήρησης και Άμεσης Επέμβασης και κατακυρώθηκε με βάση τη χαμηλότερη τιμή στις παρακάτω τρεις εταιρίες: MULTIGAS, EDIL και ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ. Ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε κατά της προκήρυξης των διαγωνισμών, από τη στιγμή της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρίας και μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, ουδεμία ένσταση ή άλλο ένδικο μέσο υποβλήθηκε κατά των αποφάσεων κατακύρωσης των διαγωνισμών στους τελικούς αναδόχους. Όσον αφορά στην υποτιθέμενη επιβάρυνση των καταναλωτών από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, επειδή οι τιμές με τις οποίες κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί των έργων κατασκευής δικτύων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σημειώνεται πως είναι οι χαμηλότερες σε όλη την Ελλάδα».

ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΙΟΥ

Στο μεταξύ πρόσβαση στο φυσικό αέριο θα αποκτήσουν 24 επιπλέον περιοχές της Θεσσαλίας, μέσα από το πρόγραμμα ανάπτυξης νέων δικτύων που θα υλοποιήσει η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) την περίοδο 2017-2021. Όσον αφορά στη Θεσσαλία το φυσικό αέριο τέλος του 2017 αρχές του 2018 το αέριο θα φτάσει στο Τύρναβο, Ελασσόνα, Αμπελώνα και στην Καλαμπάκα καθώς και στο Βελεστίνο του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Για την περίοδο 2018-2021 ο προγραμματισμός της εταιρίας στοχεύει στην τροφοδότηση των περιοχών: Αγιάς, Παλαμά, Σοφάδων, Μουζακίου, Δήμου Τεμπών, Νέας Αγχιάλου και Φαλάνης.

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ

Πάντως για την τροφοδοσία περιοχών και καταναλωτών με τη χρησιμοποίηση συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), αναμένεται από το αρμόδιο Υπουργείο η θέσπιση του Τεχνικού Κανονισμού Εγκαταστάσεων το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, όπως και η οριστικοποίηση των αδειοδοτικών ζητημάτων για τους χώρους των εγκαταστάσεών του. «Προς ενημέρωση του τεχνικού κόσμου, διευκρινίζει ο κ. Μπακούρας, η δραστηριότητα ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων προμήθειας CNG και μικτών πρατηρίων, δεν σχετίζεται με τις δραστηριότητες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και αφορά σε ιδιωτικές επενδύσεις νομικών ή φυσικών προσώπων. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν ελεύθερα να δραστηριοποιηθούν οι ιδιώτες που επιθυμούν να επενδύσουν στη συμπίεση, μεταφορά και προμήθεια συμπιεσμένου φυσικού αερίου».

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΡΕΥΜΑ

Εξάλλου στη φάση επεξεργασίας των τιμολογίων και της εν γένει εμπορικής της πολιτικής στον τομέα του ηλεκτρικού ρεύματος βρίσκεται η διοίκηση της Εταιρίας Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας «ΑΕΡΙΟ» ώστε να είναι έτοιμη να προσφέρει στους πελάτες της συνδυαστικά πακέτα αερίου και ρεύματος μέσα στο 2018, όταν και θα έχει απελευθερωθεί απολύτως η αγορά φυσικού αερίου.

Να σημειώσουμε πως η εταιρία έλαβε προσφάτως άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ 350 MW και διάρκεια 20 έτη κάνοντας το πρώτο βήμα προς τη νέα μορφή της, και με στόχο να καλύπτει όλες τις ενεργειακές ανάγκες των καταναλωτών, τόσο σε οικιακό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Όπως ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση η «Αέριο Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας» είναι ήδη ο Νο1 πάροχος φυσικού αερίου στην Ελλάδα σε αριθμό συνδέσεων, έχοντας επιτύχει διείσδυση 56% του φυσικού αερίου στις περιοχές που εξυπηρετεί. Η εταιρία «Αέριο Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας» καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση και ζεστό νερό σε περισσότερα από 340.000 νοικοκυριά και πάνω από 8.000 επιχειρήσεις, αποτελώντας, σε αριθμό συνδέσεων, (μετά τη ΔΕΗ) το μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας στη χώρα. Από τις συνδέσεις της ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 95% αφορά ατομικές αυτόνομες θερμάνσεις, έχοντας χτίσει με αμεσότητα, συνέπεια και συνέχεια μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές.

 Σημαντική για την επιτυχία του νέου εγχειρήματος θεωρείται επίσης η τεχνογνωσία που έχει η ENI (η ιταλική εταιρία στην οποία ανήκει το 49% και το management της «Αέριο Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας») στην ανάπτυξη της αγοράς ρεύματος αλλά και των συνδυαστικών πακέτων, στην αγορά της γειτονικής Ιταλίας.

Του Γιώργου Νούλη

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή