"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

10.9 C
Trikala

Έβγαλαν την «λυπητερή» για τα κανάλια

lafarm

Σχετικά άρθρα

kanalia
Ελλάδα Τέλος το… τσάμπα για τα κανάλια. Η κυβέρνηση άνοιξε το μεγάλο κεφάλαιο της νόμιμης χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν άμεσα τα χρέη τους από το τέλος χρήσης των συχνοτήτων, που αγγίζουν τα 43 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης, όλα τα κανάλια , και τα ελεύθερης λήψης και τα συνδρομητικά, οφείλουν να πληρώσουν για ετήσιο αντάλλαγμα για τη χρήση συχνοτήτων υπέρ του ελληνικού δημοσίου, περίπου 43 εκατομμύρια, για της τελευταία τετραετία.

Συγκεκριμένα, για τα κανάλια ελεύθερης λήψης – πανελλαδικής εμβέλειας, το ποσό που καλούνται να πληρώσουν αφορά ποσοστό 2% επί του τζίρου τους (από τα έσοδα του καναλιού). Τελικό ποσό για τα πανελλαδικής εμβέλειας πάνω από 24 εκατομμύρια.

Αντίστοιχα, από 0,5% – 3,5% επί των εσόδων τους, καλούνται να πληρώσουν τα συνδρομητικά κανάλια, ανάλογα με τη σύμβαση παραχώρησης που έχουν υπογράψει με το ελληνικό δημόσιο. Τελικό ποσό για όλα τα συνδρομητικά, περίπου 16,6 εκατ.

Δείτε στους πίνακες τα ακριβή ποσά:

Αναλυτικότερα:

 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ            ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010  ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2%

ΑΝΤΕΝΝΑ TV           96.242.708 €   1.924.854,16 €

CHANNEL 9  194.333,25 €   3.886,67 €

MAKEDONIA TV      1.178.088,18 €            23.561,76 €

CITY NEWS   2.105.038,55 €            42.100,77 €

ALPHA           60.121.960,12 €          1.202.439,20 €

SKAI   31.146.895,00 €          622.937,90 €

MEGA CHANNEL     112.088.000,00 €        2.241.760,00 €

STAR CHANNEL       53.249.292,14 €          1.064.985,84 €

902 ARISTERA STA FM        1.169.218,82 €            23.384,38 €

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ            ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011  ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2%

ΑΝΤΕΝΝΑ TV           90.083.432,00 €          1.801.668,64 €

CHANNEL 9  384.186,41 €   7.683,73 €

MAKEDONIA TV      880.485,65 €   17.609,71 €

CITY NEWS   1.500.089,66 €            30.001,79 €

ALPHA           51.896.520,02 €          1.037.930,40 €

SKAI   28.152.656,72 €          563.053,13 €

MEGA CHANNEL     98.029.000,00 €          1.960.580 €

STAR CHANNEL       52.816.769,63 €          1.056.335,39 €

902 ARISTERA STA FM        1.093.157,15 €            21.863,14 €

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ            ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012  ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2%

ΑΝΤΕΝΝΑ TV           72.038.903,00 €          1.440.778,06 €

CHANNEL 9  104.922,38 €   2.098,45 €

MAKEDONIA TV      619.540,65 €   12.390,81 €

CITY NEWS   1.254.004,23 €            25.080,08 €

ALPHA           44.821.439,41 €          896.428,79 €

SKAI   24.592.071,63 €          491.841,43 €

MEGA CHANNEL     83.457.000,00 €          1.669.140,00 €

STAR CHANNEL       44.958.845,74 €          899.176,91 €

902 ARISTERA STA FM        565.868,43 €   11.317,36 €

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ            ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013  ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2%

ΑΝΤΕΝΝΑ TV           66.539.084,00 €          1.330.781,68 €

CHANNEL 9  44.293,51 €     885,87 €

MAKEDONIA TV      410.548,06 €   8.210,96 €

CITY NEWS   1.223.284,13 €            24.465,68 €

ALPHA           41.666.681,62 €          833.333,63 €

SKAI   22.142.002,32442.840,05 €

MEGA CHANNEL     72.621.000,00 €          1.532.420,00 €

STAR CHANNEL       44.140.377,83 €          882.807,56 €

E-Radio TV (902 ARISTERA STA FM)         Δεν έχει προσκομισθεί ισολογισμός έτους 2013       _
Από τα παραπάνω προκύπτει οτι:

§ Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό ANTENNA ΤV ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων, τετρακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων, ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (6.498.082,54€).
§ Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό CHANNEL 9 ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων, πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (14.554,72€).
§ Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό MAKEDONIA TV ανέρχεται στο ποσό των εξήντα ενός χιλιάδων, επτακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (61.773,24€).
§ Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό CITY NEWS ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι ενός χιλιάδων, εξακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (121.648,32€).
§ Για τα έτη 2011, 2012, 2013, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο ευρώ και δύο λεπτών (3.970.132,02€).
§ Για τα έτη 2011, 2012 και 2013, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό SKAI ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων, εκατόν είκοσι χιλιάδων, εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (2.120.672,51€).
§ Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA CHANNEL ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων, τετρακοσίων τριών χιλιάδων, εννιακοσίων ευρώ (7.403.900,00€).
§ Για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό STAR CHANNEL ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων, εννιακοσίων τριών χιλιάδων, τριακοσίων πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3.903.305,70€).
§ Για τα έτη 2011, 2012 και 2013, το αντάλλαγμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τον τηλεοπτικό σταθμό 902 ARISTERA STA FM ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων, πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (56.564,88€).

Ο ΟΤΕ και η NOVA

Πέραν των ιδιωτικών καναλιών ποσό 291.742,51 ευρώ από το τέλος χρήσης συχνοτήτων οφείλει και ο ΟΤΕ για την τριετία 2012, 2013, 2014. Η Multichoise Hellas, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της συνδρομητικής NOVA οφείλει ποσό 16.328.654,38€) για τα έτη 2012, 2013, 2014.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΑΚΕΘ

Δείτε επίσης