Έργα 250.000 € στην Π.Ε Τρικάλων Reviewed by Momizat on . Τις συμβάσεις των έργων «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών στύλων οδικού δικτύου Π.Ε.  Ν. Τρικάλων 2013», προϋπολογισμού 50.000,00€ και τη «Βελτίωση Τις συμβάσεις των έργων «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών στύλων οδικού δικτύου Π.Ε.  Ν. Τρικάλων 2013», προϋπολογισμού 50.000,00€ και τη «Βελτίωση Rating: 0

Έργα 250.000 € στην Π.Ε Τρικάλων

Έργα 250.000 € στην Π.Ε Τρικάλων

Τις συμβάσεις των έργων «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών στύλων οδικού δικτύου Π.Ε.  Ν. Τρικάλων 2013», προϋπολογισμού 50.000,00€ και τη «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Φωτάδα-Διαλεχτό», προϋπολογισμού 200.000,00€ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

 

Κώστας Αγοραστός: «Βελτιώνουμε την ασφάλεια του οδικού δικτύου»΄

 

Βελτιώνεται η ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων μετά την υπογραφή δύο συμβάσεων από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό. Συγκεκριμένα αφορούν τη  «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών στύλων οδικού δικτύου Π.Ε.  Ν. Τρικάλων 2013» προϋπολογισμού 50.000€  και αφορά την αποκατάσταση των ζημιών, τη βελτίωση και τη καλή λειτουργία εν γένει των φωτεινών σηματοδοτών και των οδών του οδικού δικτύου της Π.Ε. Τρικάλων και τη  «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Φωτάδα – Διαλεχτό», προϋπολογισμού 200.000,00€ , που αφορά την τεχνική βελτίωση για την ασφάλεια και λειτουργικότητα του οδικού δικτύου της περιοχής.

Όπως τόνισε ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Με τις παρεμβάσεις αυτές βελτιώνουμε την ασφάλεια του οδικού δικτύου της  Π.Ε. Τρικάλων  όπου υπάρχει ανάγκη. Πρόκειται για συντηρήσεις απολύτως απαραίτητες για την μείωση της επικινδυνότητας  και για την αναβάθμιση των μετακινήσεων των πολιτών. Με τις ενέργειές μας αυτές ωφελούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής, καθώς και οι χρήστες του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου γενικότερα».

Σε ό,τι αφορά το έργο «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών στύλων οδικού δικτύου Π.Ε.  Ν. Τρικάλων 2013» προϋπολογισμού 50.000€., προβλέπονται εργασίες συντήρησης των φωτεινών σηματοδοτών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Τρικάλων. Μειοδότης αναδείχθηκε μετά από διαγωνισμό η εργοληπτική επιχείρηση «ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ». Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αντίστοιχα στο έργο «Βελτίωση -ασφαλτόστρωση δρόμου Φωτάδα-Διαλεχτό», προϋπολογισμού 200.000,00€, προβλέπονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, σήμανσης, οδοστρωσίας και ασφαλτικών. Μειοδότης αναδείχθηκε μετά από διαγωνισμό η εργοληπτική επιχείρηση ««ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ». Η προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης.

Τα έργα χρηματοδοτούνται  από το πρόγραμμα ΚΑΠ Π.Ε. Τρικάλων 2013,

οι μελέτες των οποίων συντάχθηκαν  από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, η οποία θα επιβλέψει και την κατασκευή τους.

(Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας)

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή