"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

36.8 C
Trikala

Έτοιμος ο αυτοδιαχειριζόμενος υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Μαλακάσι – Εύγε στους κατοίκους της περιοχής

lafarm

Σχετικά άρθρα

Χωριό με λίγους κατοίκους το Μαλακάσι , με ιστορία , πολιτισμό και αποφασισμένους ανθρώπους στέλνει ένα σπουδαίο μήνυμα.

Οι κάτοικοι του χωριού αποφάσισαν πριν από τρία χρόνια και  προχώρησαν στη σύσταση εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Α.Ε. στην οποία συμμετέχει η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων , περίπου το 95% .

Σήμερα έφτασαν στο σημείο να βρίσκονται στην τελική ευθεία οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής  υδροηλεκτρικού σταθμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο σταθμός έχει εγκατασταθεί σε έκταση συνολικού εμβαδού 11.054,354 τ.μ. 
Το έργο έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύς 1,150 MW, συνολική αποδιδόμενη ισχύς 0,999 ΜW.

Οι εργασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο και υπολογίζουν ότι η παρουσίαση και η έναρξη θα γίνουν αρχές Νοεμβρίου.

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται η ετήσια τακτική συνέλευση όπου θα γίνει απολογισμός των πεπραγμένων και θα γίνει η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο προυπολογιμός του έργου είναι 1.800.000 ευρώ με τις 800.000 περίπου να προέρχονται από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στο εγχείρημα συμμετέχουν 120 κάτοικοι της κοινότητας και 15 φίλοι του Μαλακασίου. Μέχρι τώρα για την επένδυση συγκέντρωσαν 1.200.000 ευρώ περίπου.

Εύγε στον Σταύρο Τραγάνη και τους συνεργάτες του

Υδροληψία: Τα έργα υδροληψίας εκτελούνται στη θέση με την ονομασία «Σχάρα» και η έκταση του γηπέδου της υδροληψίας ανέρχεται σε 502,13 τ.μ. Το φράγμα υδροληψίας εντός της κοίτης του ρέματος στο υψόμετρο των +680m και είναι ορεινού τύπου (tyrolean intake). Η διάταξη της Υδροληψίας αποτελεί μία ενιαία κατασκευή, της οποίας τα βασικά τμήματα είναι το στηθαίο συγκράτησης και καθαρισμού φερτών υλών (μικρό φράγμα), το ανοιχτό κανάλι προσαγωγής, η δεξαμενή εξάμμωσης, η δεξαμενή ηρεμίας/φόρτισης και η διάταξη του ιχθυοδιάδρομου (ιχθυόσκαλας).

Αγωγό προσαγωγής νερού: Ο αγωγός προσαγωγής του νερού από τη δεξαμενή φόρτισης της εγκατάστασης υδροληψίας έως το στροβιλοστάσιο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει συνολικό μήκος 1.542,9 m. Το εμβαδό κατάληψης του αγωγού θα ισούται με 7.412,93 τ.μ. Η διάμετρος του αγωγού προσαγωγής θα είναι Φ1200 mm για τα πρώτα 750 m κατάντη της υδροληψίας, και Φ1100 mm για τα υπόλοιπα 792,9 m έως τον σταθμό παραγωγής.

Σταθμό Παραγωγής: Ο σταθμός παραγωγής βρίσκεται στη θέση με την ονομασία «Ένωση» και εντοπίζεται ακριβώς στη συμβολή με το Μαλακασιώτικο ρέμα. Η έκταση του γηπέδου στο οποίο θα εγκατασταθεί ο σταθμός έχει εμβαδό 3.139,29 m2, ενώ το εμβαδό του σταθμού είναι 158,13 τ.μ. Εντός του σταθμού δύο (2) ανόμοιοι υδροστρόβιλοι οριζόντιου άξονα τύπου “Francis” ισχύος 800KW και 350KW με τις αντίστοιχες σύγχρονες γεννήτριες ονομαστικής ισχύος 850 KVA και 350 KVA, ένας (1) μετασχηματιστής ανύψωσης τάσης 0,4KV/20KV, ένας (1) βοηθητικός μετασχηματιστής και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός.

Διώρυγα διαφυγής: Κατάντη του σταθμού παραγωγής η διώρυγα διαφυγής μέσω της οποίας το νερό θα επιστρέφει στην φυσική κοίτη του ποταμού. Η διώρυγα φυγής είναι ορθογωνικής διατομής, μήκους 20m περίπου (εκτός του κτιρίου) και διαστάσεων 3,0m x1,5m περίπου.

Δίοδος ιχθύων: Στο σημείο υδροληψίας έχει κατασκευαστεί ειδική κλιμακωτή διάταξη (ιχθυόσκαλα – ιχθυοδιάδρομος), η οποία αποτελείται από σειρά αλλεπάλληλων δεξαμενών και διασφαλίζει τη δυνατότητα αμφίδρομης μετάβασης ιχθύων μεταξύ των τμημάτων του ρέματος ανάντη και κατάντη των εγκαταστάσεων υδροληψίας.

Τεχνικά έργα: Στα δύο σημεία όπου η όδευση του αγωγού διαπερνά την κύρια κοίτη του ρέματος θα κατασκευαστούν ειδικά έργα διασταύρωσης-αγκύρωσης τα οποία περιλαμβάνουν την κατασκευή τοιχίου παράλληλου προς τον αγωγό πάνω από το οποίο θα υπάρχει αναβαθμός, ώστε να είναι εφικτή η ροή του ρέματος. Στα σημεία κάθετου ανάγλυφου θα κατασκευαστούν έργα αγκύρωσης του αγωγού επί της όχθης και έργα προστασίας αυτού τα οποία θα περιλαμβάνουν την κατασκευή σαρζανέτ με συρματοκιβώτια μεταβλητών διαστάσεων, συνολικού μήκους 520m.

Για τις κατασκευαστικές και λειτουργικές ανάγκες του έργου θα απαιτηθεί διάνοιξη δρόμου μήκους 1.542,9 m και βελτίωση υφιστάμενου δασικού δρόμου μήκους 900 m. Η προς διάνοιξη οδός εξασφαλίζει την πρόσβαση στο σημείο υδροληψίας, θα τοποθετηθεί πάνω από τον αγωγό και μηκοτομικά θα ακολουθεί τις κλίσεις του αγωγού. Η βελτίωση του υφιστάμενου δασικού δρόμου θα εξασφαλίζει την πρόσβαση σε συγκεκριμένο σημείο του αγωγού και εν συνεχεία θα συνδέεται με τον υπό διάνοιξη δρόμο.

Η σύνδεση του σταθμού με το Σύστημα θα πραγματοποιηθεί με δίκτυο μέσης τάσης από το σταθμό παραγωγής στον υφιστάμενο Υποσταθμό Υ/Σ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. Για τη διασύνδεση θα απαιτηθεί η κατασκευή νέου τμήματος εναέριου δικτύου μέσης τάσης μήκους 1,2 km περίπου και ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου μέσης τάσης με αντικατάσταση αγωγών σε μήκος 3,84 Κm περίπου.

Ανεξάρτητα από τα ονομαστικά μεγέθη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που αναφέρονται στα υποβληθέντα στοιχεία, η ενέργεια που θα αποδίδεται στο σύστημα δε θα υπερβαίνει την αντιστοιχούσα ισχύ των 0,999 MW, για την οποία χορηγείται η άδεια εγκατάστασης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης