«Αγαπάτε αλλήλους» Reviewed by Momizat on . Η Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών διοργανώνει καί φέτος τόν ἔρανο τῆς «ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΑΠΗΣ», ὁ ὁποῖος θά διενεργηθεί στην πόλη των Τρικάλων την 11ην Δεκεμβρίου, ημέρα Πέ Η Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών διοργανώνει καί φέτος τόν ἔρανο τῆς «ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΑΠΗΣ», ὁ ὁποῖος θά διενεργηθεί στην πόλη των Τρικάλων την 11ην Δεκεμβρίου, ημέρα Πέ Rating: 0

«Αγαπάτε αλλήλους»

«Αγαπάτε αλλήλους»

Η Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών διοργανώνει καί φέτος τόν ἔρανο τῆς «ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΑΠΗΣ», ὁ ὁποῖος θά διενεργηθεί στην πόλη των Τρικάλων την 11ην Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, και στις κωμοπόλεις και τα χωριά της Μητροπόλεως υπό 7 έως 14 Δεκεμβρίου. Στη σχετική εγκύκλιο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.κ. Αλέξιος αναφέρει :

Π ρ ό ς
Τούς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους καί τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἡ πιό σπουδαία καί μεγάλη ἀρετή, ὅπως ὅλοι ἀσφαλῶς γνωρίζομεν, εἶναι ἡ ἀρετή τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη ἀποτελεῖ τό Α καί τό Ω τῆς Χριστιανικῆς πίστεως καί ζωῆς.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τονίζει ὄτι χωρίς αὐτήν ἡ Χριστιανική πίστη δέν ἔχει καμία ἀξία. «Ἐάν ἔχω πᾶσαν τήν πίστην, ἀγάπη δέ μή ἔχω, οὐδέν εἰμί» (Α΄ Κορ. ιγ΄, 2).
Τήν ἀρετή τῆς ἀγάπης παρουσίασε στόν κόσμο ὁ Ἀρχηγός τῆς Πίστεώς μας, Ἰησοῦς Χριστός, ἀφ’ οὗ πρῶτος Ἐκείνος προσέφερε τήν Ἀγάπη καί κατόπιν τήν ἐκήρυξε στούς ἀνθρώπους. «Ἀγαπάτε ἀλλήλους» εἴπε. Καί μάλιστα τήν ἔδειξε στήν ἰδανική της μορφή μέ τήν σταυρική του θυσία, πού ὑπέμεινε, γιά νά προσφερθῇ ἡ Σωτηρία σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώπους. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ διδασκαλία Του: «ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖται τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς» (Ματθ. ε΄ 44).
Σάν βιωματική πράξη ἡ Ἀγάπη δέν εἶναι περιστατική. Πρέπει νά ἐφαρμόζεται συνεχῶς· νά τή ζοῦμε καί νά τή προσφέρουμε πάντοτε καί μέ κάθε τρόπο.
Τώρα δέ κατά τήν περίοδο τῶν Χριστουγέννων, πού πλησιάζουν, πρέπει νά εἶναι μεγαλύτερη, διότι τότε καί ἡ χαρά τῶν πασχόντων καί ἐνδεῶν ἀδελφῶν μας θά εἶναι αὐξημένη.
Μέ αὐτό τό σκοπό ἡ Μητρόπολη διοργανώνει καί φέτος τόν ἔρανο τῆς «ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΑΠΗΣ», ὁ ὁποῖος θά διενεργηθῇ στήν πόλη τῶν Τρικάλων τήν 11ην Δεκεμβρίου, ἡμέρα Πέμπτη, καί στίς κωμοπόλεις καί τά χωριά τῆς Μητροπόλεως ἀπό 7 ἕως 14 Δεκεμβρίου.
Καθῶς λοιπόν πλησιάζουν οἱ ἡμέρες τοῦ ἐράνου, ἀπευθύνομαι σέ κάθε Χριστιανική ψυχή, σέ κάθε ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, νά προσφέρῃ μέ ψυχική διάθεση καί πολλή ἀγάπη, εἴτε ἀπό τό περίσσευμα εἴτε ἀπό τό ὑστέρημά του.
Σᾶς εὔχομαι δέ πατρικῶς, ὁ Θεός νά σᾶς ἀντιπροσφέρῃ πλούσια τά δῶρα τῆς δικῆς Του Ἀγάπης.
ΔΙΑΠΥΡΟΣ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΥΧΕΤΗΣ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ Α Λ Ε Ξ Ι Ο Σ

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή