Αιτήσεις για άδεια υπαίθριου εμπορίου στον Δ. Τρικκαίων Reviewed by Momizat on . Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης  Εμπορίου του Δήμου Τρικκαίων γίνεται γνωστό ότι, όποιοι δημότες του Δήμου μας ενδια Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης  Εμπορίου του Δήμου Τρικκαίων γίνεται γνωστό ότι, όποιοι δημότες του Δήμου μας ενδια Rating: 0

Αιτήσεις για άδεια υπαίθριου εμπορίου στον Δ. Τρικκαίων

Αιτήσεις για άδεια υπαίθριου εμπορίου στον Δ. Τρικκαίων

Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης  Εμπορίου του Δήμου Τρικκαίων γίνεται γνωστό ότι, όποιοι δημότες του Δήμου μας ενδιαφέρονται  να  αποκτήσουν άδεια άσκησης Υπαίθριου Εμπορίου (Στάσιμο ή Πλανόδιο), πρέπει να καταθέσουν αίτηση στην υπηρεσία μας από 01-01-2013 έως 31-01-2013 μαζί με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  • Εκκαθαριστικό  φόρου εισοδήματος
  • Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία με το οποίο αποδεικνύει ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες:

(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές αναπηρίες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΑΝΝΑ ΤΟΥΡΤΟΥΝΗ

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή