Αιτήσεις για ένταξη 8.500 ατόμων στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών Reviewed by Momizat on . Οπως γνωστοποίησε το Επιμελητήριο Τρικάλων, ξεκίνησε και συνεχίζεται έως τις 16 Μαΐου 2014, όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προκει Οπως γνωστοποίησε το Επιμελητήριο Τρικάλων, ξεκίνησε και συνεχίζεται έως τις 16 Μαΐου 2014, όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προκει Rating: 0

Αιτήσεις για ένταξη 8.500 ατόμων στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Αιτήσεις για ένταξη 8.500 ατόμων στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Οπως γνωστοποίησε το Επιμελητήριο Τρικάλων, ξεκίνησε και συνεχίζεται έως τις 16 Μαΐου 2014, όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 140 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ωφεληθούν περί τα 8.500 άτομα. Στόχος τού προγράμματος είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

Οι πιστώσεις ανά περιφέρεια για την παροχή των οικονομικών ενισχύσεων διαμορφώνεται ως εξής :

– Θεσσαλίας 13.600.000 ευρώ

Στις περιπτώσεις, που το όριο των πιστώσεων, το οποίο έχει κατανεμηθεί σε μία Περιφέρεια δεν είναι δυνατό να καλυφθεί από τα ποσά που απαιτούνται για την ένταξη υποψηφίων νέων γεωργών, είναι δυνατή η μεταφορά τού πλεονάζοντος ποσού σε άλλες Περιφέρειες με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής και Τροφίμων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται είναι να από 18 έως 40 ετών, να είναι μόνιμοι κάτοικοι στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού, Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.

 

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή