Αιτήσεις για δωρεάν εκμάθηση ξένων γλωσσών Reviewed by Momizat on . Σάρκα και οστά παίρνει άμεσα η συνεργασία Δήμου Τρικκαίων - Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Τρικάλων, για παροχή δωρεάν μαθημάτων ξένν γλωσσών σ Σάρκα και οστά παίρνει άμεσα η συνεργασία Δήμου Τρικκαίων - Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Τρικάλων, για παροχή δωρεάν μαθημάτων ξένν γλωσσών σ Rating: 0

Αιτήσεις για δωρεάν εκμάθηση ξένων γλωσσών

Αιτήσεις για δωρεάν εκμάθηση ξένων γλωσσών

Σάρκα και οστά παίρνει άμεσα η συνεργασία Δήμου Τρικκαίων – Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Τρικάλων, για παροχή δωρεάν μαθημάτων ξένν γλωσσών σε άπορους ή οικονομικά αδύναμους μαθητές.
Ιδρύοντας ήδη την Κοινωνική Δομή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, θα παρέχονται δωρεάν μαθήματα Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών και Ιταλικών.  Η δομή αυτή λειτουργεί για πρώτη φορά για ξένες γλώσσες και θα εξυπηρετήσει τριάντα τέσσερις (34) δικαιούχους του προγράμματος, οι οποίοι θα είναι μαθητές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων και θα έρθουν για  πρώτη φορά σε επαφή με ξένη γλώσσα. Θα ενταχθούν, δε, στη Δομή, μετά από αίτησή τους και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου, αναφέρεται ότι δικαίωμα αίτησης έχουν οικογένειες με εισόδημα έως 14.000 ευρώ. Το όριο εισοδήματος δεν ισχύει για μαθητές των οποίων και οι δυο γονείς έχουν κάρτα ανεργίας, όπως επίσης και για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών ή για παιδιά με φυσική απουσία γονέων.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες θα απευθύνονται στον Δήμο Τρικκαίων στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Γαριβάλδη 8, για την υποβολή σχετικής αίτησης. Συνημμένα της αίτησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Δ. Α. Τ.

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση τα δύο τελευταία έτη.

3. Κάρτα ανεργίας γονέων.

4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας.

5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του παιδιού στην Κοινωνική Δομή Ενισχυτική Διδασκαλίας.

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά εφ’ όσον κριθούν απαραίτητα.

Η επιλογή των μαθητών στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας θα γίνει από  την Οργανωτική Επιτροπή της Κοινωνικής Δομής Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ξένων γλωσσών, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας που θα προκύψει μετά από την αξιολόγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του Δήμου και τη διαθεσιμότητα που θα υπάρχει στα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών.

Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας από την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του Δήμου όπου κριθεί απαραίτητο.

Η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας, όπου κριθεί απαραίτητο κατά την διενέργεια της αξιολόγησης, μπορεί να ζητήσει  ή να αναζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις γονέων ή κηδεμόνων θα υποβάλλονται στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων Γαριβάλδη 8, από 13/9/2013 έως 25/9/2013. Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και θα αξιολογούνται από την Οργανωτική Επιτροπή εφόσον θα υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία ΚΕΠ του Δήμου (Ασκληπιού 18).

Αφήστε το σχόλιο σας