Αιτήσεις για λουτροθεραπεία στον Δήμο Τρικκαίων Reviewed by Momizat on . Η Δ/νση Κοιν. Μέριμνας και Υγείας του Δήμου Τρικκαίων ενημερώνει τους δημότες ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εφαρμόζει πρόγραμμα « Η Δ/νση Κοιν. Μέριμνας και Υγείας του Δήμου Τρικκαίων ενημερώνει τους δημότες ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εφαρμόζει πρόγραμμα « Rating: 0

Αιτήσεις για λουτροθεραπεία στον Δήμο Τρικκαίων

Αιτήσεις για λουτροθεραπεία στον Δήμο Τρικκαίων

Η Δ/νση Κοιν. Μέριμνας και Υγείας του Δήμου Τρικκαίων ενημερώνει τους δημότες ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εφαρμόζει πρόγραμμα «Κατασκηνώσεις – Λουτροθεραπεία – Πηλοθεραπεία για ηλικιωμένα άτομα και ενήλικα άτομα με αναπηρίες 2013» .

Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής :

1 . Ηλικιωμένα άτομα άνω των 60 ετών και ενήλικα άτομα με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή .

2 . Συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρείας ή αναπηρίας όλων των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ( ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, κλπ. ) .

3 . Συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρείας ή αναπηρίας του Δημοσίου .

4 . Συνταξιούχοι του λογαριασμού ανασφάλιστων υπερηλίκων (ΟΓΑ), του άρθρου 1 του Ν.1296 / 1982 ( ΦΕΚ 128 / τ.Α΄ ) όπως ισχύει .

Στην περίπτωση των παραπάνω κατηγοριών των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όταν τα άτομα αυτά είναι μεμονωμένα, χωρίς δηλαδή οικογένεια, είτε γιατί δεν υπάρχουν ενήλικα άτομα για να τα συνοδεύσουν ή τα ενήλικα άτομα της οικογένειάς τους δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος αυτού, τότε δικαιούνται συνοδό, με την προϋπόθεση ότι η αναγκαιότητα συνοδείας βεβαιώνεται από την Υγειονομική Επιτροπή που πιστοποιεί και το ποσοστό αναπηρίας .

 

Κριτήρια

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι παραπάνω κατηγορίες δικαιούχων προκειμένου να εγκριθεί η ένταξή τους στο πρόγραμμα «Κατασκηνώσεις – Λουτροθεραπεία – Πηλοθεραπεία» είναι :

1 . Να μην έχουν λάβει μέρος την ίδια χρονική περίοδο λειτουργίας του προγράμματος σε αντίστοιχο πρόγραμμα άλλου φορέα .

2 . Από τις παραπάνω κατηγορίες δικαιούχων επιλέγονται κατά προτεραιότητα όσοι είναι αποδεδειγμένα οικονομικά αδύνατοι, βάση του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους .

 

Δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα .

2 Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους . Οι κατηγορίες δικαιούχων που δεν υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση λόγω χαμηλών εισοδημάτων θα συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 / 86 περί της μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρημένη από την αρμόδια ΔΥΟ .

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας .

4. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ .

5. Φωτοαντίγραφο απόφασης πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω .

6. Ιατρική γνωμάτευση ιατρού ειδικότητας ορθοπεδικού για ορθοπεδικές παθήσεις, ρευματολόγου για ρευματολογικές παθήσεις, δερματολόγου για δερματοπάθειες Κρατικού ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή ιατρού του ΕΟΠΥΥ ή συμβεβλημένου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρού στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η πάθηση του δικαιούχου και θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα υποβολής του σε λουτροθεραπεία ή πηλοθεραπεία .

7. Ιατρική γνωμάτευση ειδικευμένου καρδιολόγου Κρατικού ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή ιατρό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή συμβεβλημένου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρού, από την οποία να προκύπτει η κλινική κατάσταση της υγείας του ότι δύναται και δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα λουτροθεραπείας ή πηλοθεραπείας .

 

Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται τη Δευτέρα 7 – 10 – 13 και την Τρίτη   8 – 10 – 13 στους εξής χώρους :

  • Από τα μέλη των ΚΑΠΗ και τους ωφελούμενους του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ στους Κοινωνικούς Λειτουργούς των εν λόγω Δομών
  • Από τους λοιπούς δημότες Τρικκαίων στο γραφείο 231 της Δ/νσης Κοιν. Μέριμνας και Υγείας του Δήμου Τρικκαίων ( 2ος όροφος της πρώην Νομαρχίας )  και ώρες 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

 

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν από τη Δ/νση Κοιν. Μέριμνας & Υγείας του Δήμου Τρικκαίων και θα πρέπει να μεταβούν στα Ιαματικά λουτρά Νέας Απολλωνίας «Μέγας Αλέξανδρος» το δεκαήμερο 11- 21 / 10 / 2013 . Σημειώνουμε ότι στο πρόγραμμα λουτροθεραπείας – πηλοθεραπείας συμμετέχουν οικονομικά και οι φιλοξενούμενοι με το ποσό των οκτώ ( 8 ) ΕΥΡΩ ημερησίως κατ’ άτομο .

Από τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας

του Δήμου Τρικκαίων

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή