Αιτήσεις για υπεραριθμίες καθηγητών στον Ν. Τρικάλων Reviewed by Momizat on . Την αναμενόμενη ανακοίνωση εξέδωσε η Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, σχετικά με τον χαρακτηρισμό υπεραρίθμων και την ρύθμιση υπεραριθμιών για το σχολι Την αναμενόμενη ανακοίνωση εξέδωσε η Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, σχετικά με τον χαρακτηρισμό υπεραρίθμων και την ρύθμιση υπεραριθμιών για το σχολι Rating: 0

Αιτήσεις για υπεραριθμίες καθηγητών στον Ν. Τρικάλων

Αιτήσεις για υπεραριθμίες καθηγητών στον Ν. Τρικάλων

Την αναμενόμενη ανακοίνωση εξέδωσε η Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, σχετικά με τον χαρακτηρισμό υπεραρίθμων και την ρύθμιση υπεραριθμιών για το σχολικό έτος 2014-2015.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 53η/04-08-2014 Πράξη του και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97 και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 269/2000, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010, χαρακτήρισε ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2014-2015, όπως αναφέρονται στον σχετικό πίνακα.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως uπεράριθμοι  καλούνται  να  υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου για την τοποθέτησή τους στα υφιστάμενα οργανικά κενά της περιοχής μετάθεσης ν. Τρικάλων, όπως αυτά φαίνονται στον σχετικό πίνακα, από Τρίτη 05-08-2014 έως και Δευτέρα 11-08-2014.

Οι παραπάνω πίνακες είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Τρικάλων

Οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή με φαξ σε περίπτωση απουσίας (24310-46470) στο γραφείο 313 – ΠΥΣΔΕ της  Δ.Δ.Ε. ν. Τρικάλων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

• Για την ορθή τοποθέτησή τους, όσοι από τους εκπαιδευτικούς  δεν έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης τον Ιούνιο του 2014, θα πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εντοπιότητα, συνυπηρέτηση, οικογενειακή κατάσταση και σπουδάζοντα τέκνα καθώς και τυχόν υπάρχοντα έγγραφα για ένταξη σε ειδική κατηγορία, μαζί με τη δήλωση τοποθέτησής τους το αργότερο έως την Δευτέρα 11-08-2014 και ώρα 10.00 π.μ. ώστε η Υπηρεσία μας να υπολογίσει τα μόριά τους.

Η τοποθέτηση των υπεραρίθμων θα γίνει σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας ομάδας σχολείων και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε σχολεία των όμορων ομάδων, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα των οργανικών κενών και πλεονασμάτων που σας κοινοποιούμε (συνημ. 2ο ) μετά από αιτήσεις θεραπείας.

Όσοι από τους υπεράριθμους δεν τοποθετηθούν σε οργανικά κενά με τη διαδικασία ρύθμισης υπεραριθμίας, όπως περιγράφεται πιο πάνω, έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν στη συνέχεια σε κενές θέσεις της περιοχής, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ.50/199696, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Π.Δ.100/1997, συγκρινόμενοι με όλους τους καθηγητές που ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση στην ίδια περιοχή.

Υπενθυμίζεται:

1. Καθηγητής που χαρακτηρίζεται υπεράριθμος παραμένει στο σχολείο του.

2. Η αίτηση για ρύθμιση υπεραριθμίας (δήλωση σχολείου για τοποθέτηση) είναι προαιρετική.

  1.  Υπεράριθμος καθηγητής που δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί σε κενή οργανική θέση με τη διαδικασία ρύθμισης υπεραριθμίας, αλλά να τοποθετηθεί σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας περιοχής μετάθεσης, συγκρινόμενος με όλους τους καθηγητές που ζητούν βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση, θα πρέπει να έχει καταθέσει τη σχετική αίτηση για βελτίωση θέσης τον Ιούνιο του 2014.

Οι εκπαιδευτικοί που θα εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις, θα παραμείνουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν υπεράριθμοι και με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, αν παραμένουν και λειτουργικά υπεράριθμοι, θα διατεθούν μερικώς ή ολικώς για συμπλήρωση του ωραρίου τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 14, παρ.14 του Ν.1566/85 και του αρ. 14, παρ. 7 και 9 του Π.Δ. 50/1996.

Αιτήσεις θεραπείας θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 11 Αυγούστου.

Παρακαλούμε να τηρηθεί αυστηρά η ανωτέρω προθεσμία για την ομαλή λειτουργία των εργασιών του Συμβουλίου.

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή