Αλλαγές στην Ασκληπιού Reviewed by Momizat on .   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν Αχιλλέας Μισυρλής και Θεόδωρος Σπανός), έκανε δεκτή την κατά πλειοψηφία απόφασ   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν Αχιλλέας Μισυρλής και Θεόδωρος Σπανός), έκανε δεκτή την κατά πλειοψηφία απόφασ Rating: 0

Αλλαγές στην Ασκληπιού

pezodromos_asklipiou_1

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν Αχιλλέας Μισυρλής και Θεόδωρος Σπανός), έκανε δεκτή την κατά πλειοψηφία απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
Σύμφωνα με την απόφαση, το ωράριο «μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι τις 3 τα ξημερώματα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την τις 2 τα ξημερώματα με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στην Αστυνομική Διάταξη.
Επίσης η Επιτροπή κατά πλειοψηφία (ίδιοι οι μειοψηφούντες) ενέκρινε την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων την 2η τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Τρικκαίων.
Με την τροποποίηση, «απαγορεύεται κάθε είδους κατασκευή επί του δαπέδου του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου (ξύλινα δάπεδα , βάθρα κ.λπ.), εκτός από την αποκατάσταση του υπάρχοντος με τα ίδια υλικά και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Οι υπάρχουσες κατασκευές δύναται να διατηρηθούν μέχρι την λήξη της ισχύος της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης είτε τη λήξη της δραστηριότητάς της. Απομακρύνονται δε άμεσα ύστερα από κάθε μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης του καταστατικού της εταιρίας (είσοδος ή αποχώρηση εταίρου), εφόσον η μεταβολή αυτή υπερβαίνει, αθροιστικά ή μεμονωμένα, σε ποσοστό, το 50%.

Σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε εταιρεία οποιασδήποτε μορφής ή συγχώνευσης ατομικής επιχείρησης με εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, οι κατασκευές απομακρύνονται άμεσα αν το φυσικό πρόσωπο της υπό μετατροπή ή συγχώνευση ατομικής επιχείρησης συμμετέχει στην εταιρεία οποιασδήποτε μορφής με ποσοστό μικρότερο του 50%. Σε όποια μεταβολή προκύψει λαμβάνεται υπόψη ως αφετηρία, η εταιρική σύνθεση που ίσχυε κατά την 31/12/2015».

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή