Αλλες 43 θέσεις στον νομό Τρικάλων με πεντάμηνα Reviewed by Momizat on . Χωρίς να έχει δοθεί κάποια εξήγηση ή να έχει υπάρξει απάντηση για τη διαγραφή όσων επιλεγμένων για τα πεντάμηνα, αρνηθούν να μετάσχουν σε αυτά, δημοσιεύτηκε χθε Χωρίς να έχει δοθεί κάποια εξήγηση ή να έχει υπάρξει απάντηση για τη διαγραφή όσων επιλεγμένων για τα πεντάμηνα, αρνηθούν να μετάσχουν σε αυτά, δημοσιεύτηκε χθε Rating: 0

Αλλες 43 θέσεις στον νομό Τρικάλων με πεντάμηνα

Αλλες 43 θέσεις στον νομό Τρικάλων με πεντάμηνα

Χωρίς να έχει δοθεί κάποια εξήγηση ή να έχει υπάρξει απάντηση για τη διαγραφή όσων επιλεγμένων για τα πεντάμηνα, αρνηθούν να μετάσχουν σε αυτά, δημοσιεύτηκε χθες από τον ΟΑΕΔ η τελευταία δημόσια πρόσκληση, για 4.413 θέσεις κοινωφελούς εργασίας ανέργων. Η πρόσκληση αφορά θέσεις πλήρους απασχόλησης σε δημόσιους φορείς της χώρας και η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει για χρονικό διάστημα πέντε μηνών.
Η υποβολή των αιτήσεων των εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης, ξεκίνησε σήμερα και λήγει στις 27/12/2013 στις 12.00 το μεσημέρι. Η υποβολή γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες/Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη ανωτέρω διαδικασία, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
– Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
– Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
– Άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν: α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.
Δεν υποχρεούνται να υποβάλουν ξανά δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στις προηγούμενες δημόσιες προσκλήσεις, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες. 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες. 3) Ετήσιο δηλωθέν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2013. 4) Ηλικία. 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Οι θέσεις στον νομό Τρικάλων είναι:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 41

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΕ ΝΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

11

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

8

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1

ΠΕ/ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1

ΔΕ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΝΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

Περισσότερα και αναλυτικότερα, εδώ

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας