Ανακαλούνται από την αγορά, με εντολή του ΕΦΕΤ, παρτίδες τυποποιημένων φυστικιών, καθώς διαπιστώθηκε η ύπαρξη της μη επιτρεπόμενης για αυτή την κατηγορία τροφίμου χρωστικής αζωρουμπίνη Ε122.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επίσημου Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων  και σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπίστωσε τη διακίνηση προϊόντος “φυστίκη ψημένο”, το οποίο βρέθηκε να περιέχει τη μη επιτρεπόμενη για αυτή την κατηγορία τροφίμου χρωστική αζωρουμπίνη Ε122.

Πρόκειται για το προϊόν “ΦΥΣΤΙΚΙ ΨΗΜΕΝΟ / ROASTED PEANUTS – CANDIA NUTS”, με αριθμούς  παρτίδας, ανάλωση και βάρος:

–  Lot 140523 και ημ. Λήξεως 23-05-2015 σε συσκευασία βάρους 250 γρ.

– Lot 140603 και ημ. Λήξεως 03-06-2015 σε συσκευασία βάρους 250 γρ.

– Lot 140613 και ημ. Λήξεως 13-06-2015 σε συσκευασία βάρους 250 γρ.

– Lot 140625 και ημ. Λήξεως 25-06-2015 σε συσκευασία βάρους 250 γρ.
–  Lot 140531 και ημ. Λήξεως 20-02-2015 σε συσκευασία βάρους 3 κιλών

– Lot 140627 και ημ. Λήξεως 10-03-2015 σε συσκευασία βάρους 3 κιλών

Το εν λόγω προϊόν συσκευάζεται στην Ελλάδα από την ΚΑΝΤΙΑ ΝΑΤΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει στις Μαλάδες, στο Ηράκλειο Κρήτης και έχει κριθεί ως μη ασφαλές.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των ανωτέρω παρτίδων του συγκεκριμένου προϊόντος και ήδη είναι σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές,  οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους το ανωτέρω προϊόν (η απεικόνιση του οποίου φαίνεται κάτωθι), να μην το καταναλώσουν.