Ανακατασκευή βρύσης στη μνήμη Ελ. Σίμου Reviewed by Momizat on . Μια βρύση επί της οδού Β. Τσιτσάνη επιθυμούσε να αναμορφώσει η κόρη του Ελευθέριου Σίμου και το σχετικό αίτημα έγινα αποδεκτό. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμ Μια βρύση επί της οδού Β. Τσιτσάνη επιθυμούσε να αναμορφώσει η κόρη του Ελευθέριου Σίμου και το σχετικό αίτημα έγινα αποδεκτό. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμ Rating: 0

Ανακατασκευή βρύσης στη μνήμη Ελ. Σίμου

Ανακατασκευή βρύσης στη μνήμη Ελ. Σίμου

Μια βρύση επί της οδού Β. Τσιτσάνη επιθυμούσε να αναμορφώσει η κόρη του Ελευθέριου Σίμου και το σχετικό αίτημα έγινα αποδεκτό. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων ενέκρινε το αίτημα και την εισήγηση για τη διιαμόρφωση της βρύσης.

Σύμφωνα με το σχέδιο, στην οδό Β. Τσιτσάνη 17 υπάρχει µια βρύση στην άκρη του πεζοδροµίου, η οποία αποτελείται από µία τετραγωνική βάση σκυροδέµατος και ένα µεταλλικό σωλήνα µε  ρουξούνι στο πάνω µέρος αυτής.

Η πρόταση αφορά στην κατασκευή οκταγωνικής στήλης ύψους 1µ. γύρω από τον κάθετο σωλήνα υδροδότησης, η οποία θα επενδυθεί µε µάρµαρο Καλιφόρνιας πάχους 3 εκ. και θα έχει βρύση εκροής νερού και από τις δύο πλευρές. Σε µία από τις επιφάνειες της στήλης θα αναγράφεται η επιγραφή «Εις µνήµην Ελευθερίου Σίµου». Θα κατασκευαστεί λεκάνη απορροής των υδάτων βάθους 17 εκ. και διαστάσεων 1,00χ0,50µ, η οποία θα συνδεθεί µε το δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων της πόλης και θα είναι  κάτω από την τελική επιφάνεια του πεζοδροµίου,  ώστε να µην αποτελεί εµπόδιο στην κυκλοφορία των πεζών. Το χείλος της λεκάνης θα επενδυθεί επίσης µε µάρµαρο Καλιφόρνιας  διαγώνιας κοπής για να µη δηµιουργεί σκαλοπάτι στο πεζοδρόµιο. Η λεκάνη θα γεµίσει µε χονδρό βότσαλο. Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των επισυναπτόµενων σχεδίων και µε την επίβλεψη των υπηρεσιών του Δήµου.

Βεβαίως, εδώ τίθεται ένα θέμα: πρέπει να υπάρχει προσφορά ιδιώτη για να προσεχθούν οι βρύσες της πόλης;

Θανάσης Μιχαλάκης

(Από τον Ενεργό Πολίτη 7-10-13)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή