Αν βρουν υποψηφίους… Reviewed by Momizat on . Μπορεί πολλοί υποψήφιοι Δήμαρχοι να μην μπορούν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων, όμως ο νόμος δίνει πλέον τη δυνατότητα να έχουν υποψηφίους έως Μπορεί πολλοί υποψήφιοι Δήμαρχοι να μην μπορούν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων, όμως ο νόμος δίνει πλέον τη δυνατότητα να έχουν υποψηφίους έως Rating: 0

Αν βρουν υποψηφίους…

Αν βρουν υποψηφίους…

Μπορεί πολλοί υποψήφιοι Δήμαρχοι να μην μπορούν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων, όμως ο νόμος δίνει πλέον τη δυνατότητα να έχουν υποψηφίους έως και διπλάσιους από τον αριθμό των συμβούλων. Είναι μια μάλλον ακατανόητη απόφαση, η οποία δεν έχει λογική διάσταση, παρά μόνο τα… επιπλέον παράβολα. Κι αν ακόμη υιοθετήθηκε για να διευκολυνθούν, όσοι έχουν πλήθος «προσφορών», αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουν το δικαίωμα επιλογής, δηλαδή δεν θα επιλέγουν, ποιοι όντως μπορούν να προσφέρουν. Ετσι, δεν θα κακοκαρδίζεται κανείς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, θα είναι υποψήφιοι. Με την ίδια λογική, ας γίνουμε όλοι υποψήφιοι σε κάποιον συνδυασμό. Πού ξέρετε; Μπορεί και να μας ψηφίσουν άγνωστοι σε εμάς ψηφοφόροι.

Η αλλαγή

Η τροποποίηση της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον Καλλικράτη, προβλέπει ότι ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων θα μπορεί (προαιρετικά) να είναι μέχρι και διπλάσιος σε σχέση με σήμερα.

Συγκεκριμένα σε νομοτεχνική βελτίωση του άρθρου 25 (πρώην 26) του νομοσχεδίου τίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

« Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β) Τους υποψηφίους δηµοτικούς συµβούλους, σε αριθµό ίσο τουλάχιστο µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας µε δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατό τοις εκατό (100%).»

Υπενθυμίζεται ότι ότι άρθρο 18 του «Καλλικράτη» (ν. 3852/2010) προβλέπει:

«2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:

α) Τον υποψήφιο δήμαρχο.

β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Στις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως τρεις».

Θανάσης Μιχαλάκης

Αφήστε το σχόλιο σας