Απάντηση σε Βλαχογιάννη για τις εισφορές ΕΛΓΑ Reviewed by Momizat on . Την απάντηση του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έλαβε ο Ηλίας Βλαχογιάννης, στην Ερώτηση με θέμα: «Συμψηφισμός Ασφαλιστικής Εισφοράς προς ΕΛΓΑ Την απάντηση του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έλαβε ο Ηλίας Βλαχογιάννης, στην Ερώτηση με θέμα: «Συμψηφισμός Ασφαλιστικής Εισφοράς προς ΕΛΓΑ Rating: 0

Απάντηση σε Βλαχογιάννη για τις εισφορές ΕΛΓΑ

Απάντηση σε Βλαχογιάννη για τις εισφορές ΕΛΓΑ

vlaxogiannis_2_-_antigrafoΤην απάντηση του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έλαβε ο Ηλίας Βλαχογιάννης, στην Ερώτηση με θέμα: «Συμψηφισμός Ασφαλιστικής Εισφοράς προς ΕΛΓΑ με δικαιούμενες αποζημιώσεις».

Υπενθυμίζουμε ότι, ο κ. Βλαχογιάννης, μαζί με 17 ακόμη Βουλευτές της ΝΔ, είχε καταθέσει σχετική Ερώτηση και στις 21-1-14, ζητώντας από τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης να δοθεί στους αγρότες η δυνατότητα συμψηφισμού των ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων με τις αποζημιώσεις που δικαιούνται, προκειμένου να μπορούν να συντηρήσουν, τις ήδη μειωμένες παραγωγές τους, καθώς δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης, στην οποία έχουν περιέλθει οι περισσότεροι αγρότες της Χώρας (κυρίως αυτοί με τις μικρομεσαίες εκτάσεις) είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι πραγματικά αδυνατούν να εκπληρώσουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πληρωθούν από τον ΕΛΓΑ, για αποζημιώσεις που δικαιούνται.

Οι απαντήσεις, όμως, των Υπουργών στην αρχική ερώτηση, δεν καλύπτουν τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν ήδη δημιουργήσει οφειλές στον ΕΛΓΑ.

Χαρακτηριστικά είναι τα προβλήματα που υπάρχουν με τις οφειλόμενες εισφορές του 2011, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στις Εφορίες ως ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Κι επειδή η προθεσμία για την πληρωμή των οφειλόμενων εισφορών του 2011 λήγει, και όσο διαρκούν οι δόσεις, το ΚΕΠΥΟ θεωρεί ανεξόφλητο το ποσό, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει στον ΕΛΓΑ να προχωρήσει σε πληρωμές, ακόμα και αν έχει γίνει διακανονισμός, οι αποζημιώσεις για το 2013 θα κινδυνεύσουν να χαθούν δια παντός.

Παραθέτουμε την απάντηση του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στη νέα ερώτηση.

 

ΘΕΜΑ: «Συμψηφισμός ασφαλιστικής εισφοράς προς ΕΛΓΑ με δικαιούμενες αποζημιώσεις»

      ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7197/20-3-2014

 

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση και κατόπιν ενημέρωσής μας από τον ΕΛΓΑ, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1. του Νόμου 3877/2010, η ασφάλιση στον ΕΛ.Γ.Α. είναι υποχρεωτική και σε αυτήν υπάγονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προσώπων που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, πλην της περιοχής του Αγίου Όρους.

Επίσης, στο ίδιο άρθρο του ανωτέρω νόμου αναφέρεται ότι δικαίωμα αποζημίωσης έχουν όσοι αποδεδειγμένα έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή δεν μπορεί το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που απορρέει από την υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας /Εκτροφής να συμψηφιστεί με πιθανή αποζημίωση του ΕΑ.Γ.Α..

Σημειώνεται ότι, η εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του έτους ασφάλισης και η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών των παρελθόντων ετών, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή αποζημίωσης από τον ΕΑ.Γ.Α., για ζημιές στη φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο, που προκλήθηκαν το έτος ασφάλισης.

Ειδικότερα, για το έτος 2011, με την αριθ. 804/90499/27.09.2012 (ΦΕΚ 2625/τ.Β’/27.09.2012) Κ.Υ.Α., τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 235/23719/28.02.2012 (ΦΕΚ 500/τ. Β’/29.02.2012), η καταληκτική εμπρόθεσμη ημερομηνία καταβολή της εισφοράς έτους 2011 ορίστηκε η 31η Οκτωβρίου 2012.

Δηλαδή για το ασφαλιστικό έτος 2011, δόθηκαν συνολικά έξι (6) παρατάσεις εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, λόγω και της πρώτης χρονιάς εφαρμογής του Ν. 3877/2010 και της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του ΕΛ.Γ.Α..

Από τα προαναφερθέντα, γίνεται εμφανές ότι, οι παραγωγοί είχαν τη δυνατότητα να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές για το έτος 2011 έγκαιρα, με χρονική παράταση μεγαλύτερη του έτους, σε σχέση με την αρχική απόφαση εμπρόθεσμης απευθείας καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς.

Σημειώνεται ότι, οι ανεξόφλητες εισφορές του 2011 μπορούν να εξοφλούνται από τους παραγωγούς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της περιοχής τους, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3877/2010.

Όπως είναι γνωστό, τα έσοδα του ΕΛ.Γ.Α., προέρχονται από τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται έπειτα από την υποβολή των Δηλώσεων Καλλιέργειας /Εκτροφής εκ μέρους των παραγωγών, κάθε χρόνο. Με βάση αυτά, προχωράει ο ΕΛ.Γ.Α. στην καταβολή των αποζημιώσεων.

Σε περίπτωση που τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛ.Γ.Α. άρχιζαν να μειώνονται (όπως αποδεδειγμένα θα συνέβαινε από το μέτρο του συμψηφισμού, αφού στην ουσία θα πλήρωναν με συμψηφισμούς εισφορών μόνο όσοι είχαν ζημιές), θα δημιουργείτο πρόβλημα στην καταβολή των αποζημιώσεων, που σίγουρα δεν θα έβρισκε σύμφωνους τη συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών, οι οποίοι εγκαίρως και εμπρόθεσμα έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις προς τον ΕΛΓΑ.

Ειδικότερα, στο άρθρο 15 παρ. 2 και 3 του Ν. 3877/2010 αναφέρεται ότι, σε περιπτώσεις που τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛ.Γ.Α. δεν επαρκούν για την καταβολή των αποζημιώσεων, ο ΕΛ.Γ.Α. δύναται για την καταβολή αποζημιώσεων είτε να δώσει προκαταβολή, είτε να την προσαρμόσει αναλόγως στα επόμενα έτη.

Επιπρόσθετα, ο ΕΛ.Γ.Α. ως οργανισμός κοινής ωφέλειας και για θέματα ισονομίας και δικαιοσύνης, παρέχει υπηρεσίες του εθνικού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, μέσα από ένα κοινωνικό σύστημα, το οποίο στοχεύει στην ελάττωση της αβεβαιότητας, αφού ο ασφαλιζόμενος παραγωγός διατηρεί, το επίπεδο των εσόδων του από την καλλιέργεια, σταθερό.

Επομένως, η ειδική ασφαλιστική εισφορά αποσκοπεί στον καταμερισμό των δαπανών ασφάλισης ορισμένων κινδύνων μεταξύ των παραγωγών και εξυπηρετεί αντικειμενικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ

(Από το γραφείο Τύπου)

Σχόλια (1)

  • ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ

    Αναφέρεται στο άρθρο “οι αποζημιώσεις για το 2013 θα κινδυνεύσουν να χαθούν δια παντός”. Όταν ο παραγωγός έχει καταβάλει εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές του 2013 αλλά οφείλει ακόμα εισφορές του 2011 οι οποίες έχουν πάει στο ΚΕΠΥΟ και έχει γίνει ρύθμιση με δόσεις δεν χάνει τυχόν αποζημιώσεις που δικαιούται για το 2013. Απλά θα τις πληρωθεί όταν πληρωθούν εξ ολοκλήρου οι δόσεις του 2011. Γενικότερα δεν χάνονται αποζημιώσεις για το έτος που αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Πρέπει όμως να εξοφληθούν οι οφειλές των προηγούμενων ετών.

    Απάντηση

Αφήστε το σχόλιο σας