Απάντηση σε Βλαχογιάννη για τους Θεσσαλούς τευτλοπαραγωγούς Reviewed by Momizat on . « ...... οι συμβάσεις των δικαιούχων και των δύο Προσκλήσεων αναμένεται να υπογραφούν μέχρι το τέλος του έτους 2013 και η πληρωμή του πρώτου έτους εφαρμογής να « ...... οι συμβάσεις των δικαιούχων και των δύο Προσκλήσεων αναμένεται να υπογραφούν μέχρι το τέλος του έτους 2013 και η πληρωμή του πρώτου έτους εφαρμογής να Rating: 0

Απάντηση σε Βλαχογιάννη για τους Θεσσαλούς τευτλοπαραγωγούς

Απάντηση σε Βλαχογιάννη για τους Θεσσαλούς τευτλοπαραγωγούς

« …… οι συμβάσεις των δικαιούχων και των δύο Προσκλήσεων αναμένεται να υπογραφούν μέχρι το τέλος του έτους 2013 και η πληρωμή του πρώτου έτους εφαρμογής να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους (2014). Η σχεδιαζόμενη καταβολή της ενίσχυσης για το πρώτο έτος εφαρμογής, πριν από την εγκατάσταση των φυτειών σακχαροτεύτλου της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου 2014, θα αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για την ενίσχυση της τευτλοκαλλιέργειας στη χώρα μας.»

blaxogiannis_1000Αυτά αναφέρονται μεταξύ άλλων στη γραπτή απάντηση την οποία έλαβε ο Βουλευτής Τρικάλων της Ν.Δ. κ. ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Αθανάσιο ΤΣΑΥΤΑΡΗ, στην ΑΝΑΦΟΡΑ με θέμα «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΥΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».

 Παραθέτουμε το κείμενο της απάντησης.

ΘΕΜΑ: «Στήριξη παραγωγών σακχαρότευτλων»

ΣΧΕΤ: Η ΠΑΒ 1050/15-10-2013

Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Η. Βλαχογιάννης, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η Δράση 2.3 (Β) «Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή Σακχαρότευτλου» του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 είναι πενταετούς διάρκειας Γεωργοπεριβαλλοντική Δράση, η οποία εφαρμόζεται στις τευτλοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, με σκοπό:

– την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων μέσω της μείωσης των χημικών εισροών (λιπάσματα-φυτοπροστατευτικά προϊόντα) και του αρδευτικού νερού,

– την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές για παραγωγή ασφαλών τροφίμων και

– την ασφάλεια των ίδιων των τευτλοπαραγωγών στο χώρο εργασίας τους.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 12 εκ. € για πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν έως 31/12/2015 και οι δικαιούχοι της θα εισπράξουν:

– 29,9 €/στρ/έτος, στην περίπτωση που εφαρμόζουν ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή τους, σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο ΑGRO2, με παράλληλη μείωση των μονάδων αζωτούχων λιπασμάτων, τουλάχιστον, κατά 30% ή

– 31,8 €/στρ/έτος, στην περίπτωση που εφαρμόζουν ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή τους, σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο ΑGRO2, με παράλληλη μείωση των μονάδων αζωτούχων λιπασμάτων, τουλάχιστον, κατά 30% και του αρδευτικού νερού, τουλάχιστον, κατά 20%.

Στο πλαίσιο της Δράσης, εκδόθηκαν δύο (2) Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

α. Η υπ’ αριθμ. 16228/23-11-2012 Πρόσκληση, με προϋπολογισμό 8 εκ. € και πρώτο έτος εφαρμογής την καλλιεργητική περίοδο 2012 και β. Η υπ’ αριθμ. 6777/26-3-2013 Πρόσκληση, με προϋπολογισμό 4 εκ. € και πρώτο έτος εφαρμογής την καλλιεργητική περίοδο 2013.

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβλήθηκαν 2.153 αιτήσεις ενίσχυσης, με αιτούμενη προς ένταξη έκταση της τάξης των 6.855,20 εκταρίων (ha) και στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης, 225 αιτήσεις, με αιτούμενη προς ένταξη έκταση της τάξης των 563,32 εκταρίων (ha). Ειδικότερα, οτην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης, υποβλήθηκαν 270 αιτήσεις για 907,60 εκτάρια (ha) και στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης, 46 αιτήσεις για 115,12 εκτάρια (ha).

Στην παρούσα φάση, έχουν ολοκληρωθεί οι προενταξιακοί διοικητικοί έλεγχοι και για τις δύο (2) Προσκλήσεις από τους Φορείς Υλοποίησης της Δράσης, ήτοι τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Σποράδων, ενώ, σύντομα, αναμένεται η ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων από τη ΔΑΟΚ Λάρισας.

Βάσει του οικείου θεσμικού πλαισίου, μέχρι την υπογραφή συμβάσεων από τους τευτλοπαραγωγούς και την πληρωμή τους για την εφαρμογή των δεσμεύσεων της εν λόγω Δράσης κατά το πρώτο έτος εφαρμογής αυτής (καλλιεργητικές περίοδοι: 2012 για τους δικαιούχους της 1ης Πρόσκλησης και 2013 για τους δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης), μεσολαβούν η πραγματοποίηση διασταυρωτικών ελέγχων, η ανάρτηση των αρχικών κατατάξεων, η υποβολή ενστάσεων, η αξιολόγηση αυτών, η ανάρτηση των τελικών κατατάξεων και η έκδοση υπουργικής απόφασης έγκρισης δικαιούχων ανά ΔΑΟΚ και Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Βάσει προγραμματισμού, και εφόσον τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 12805/11-9-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2556/τ Β’/20- 9-2012) της Δράσης, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, οι συμβάσεις των δικαιούχων και των δύο Προσκλήσεων αναμένεται να υπογραφούν μέχρι το τέλος του έτους 2013 και η πληρωμή του πρώτου έτους εφαρμογής να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους (2014). Η σχεδιαζόμενη καταβολή της ενίσχυσης για το πρώτο έτος εφαρμογής, πριν από την εγκατάσταση των φυτειών σακχαροτεύτλου της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου 2014, θα αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για την ενίσχυση της τευτλοκαλλιέργειας στη χώρα μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή