Απάντηση Τσαυτάρη σε Βλαχογιάννη για τη χρηματοδότηση των σχεδίων βελτίωσης Reviewed by Momizat on . Την απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έλαβε ο Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ στην Ερώτηση με θέμα «Χρηματοδότηση Σχεδίων Βελτίωσης»,  την οποία είχε Την απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έλαβε ο Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ στην Ερώτηση με θέμα «Χρηματοδότηση Σχεδίων Βελτίωσης»,  την οποία είχε Rating: 0

Απάντηση Τσαυτάρη σε Βλαχογιάννη για τη χρηματοδότηση των σχεδίων βελτίωσης

Απάντηση Τσαυτάρη σε Βλαχογιάννη για τη χρηματοδότηση των σχεδίων βελτίωσης

Την απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έλαβε ο Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ στην Ερώτηση με θέμα «Χρηματοδότηση Σχεδίων Βελτίωσης»,  την οποία είχε καταθέσει από κοινού με 21 ακόμη βουλευτές της Ν.Δ.

Στην εν λόγω Ερώτηση, αναπτύσσονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και τις Τράπεζες, κατά την εφαρμογή Σχεδίων Βελτίωσης.

Τονίζοντας πως ο αγροτικός τομέας αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία, και επισημαίνοντας πως, αφενός η διαδικασία χρηματοδότησης μέσω ΕΤΕΑΝ είναι χρονοβόρα, κι αφετέρου οι αγρότες ως υποψήφιοι επενδυτες δεν έχουν τα χρήματα για να καλύψουν τις επενδύσεις (και για αυτό άλλωστε καταθέτουν επενδυτικούς φακέλους), ζητείται από τους Υπουργούς η πιθανή χρηματοδότηση μέσω ΕΤΕΑΝ να γίνεται με βεβαίωση της τράπεζας.

 

 

            Παραθέτουμε την ΑΠΑΝΤΗΣΗ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση Σχεδίων Βελτίωσης»

 

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που και για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:

Αναφορικά με το Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (Μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007- 2013 της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου, σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των 7.735 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν τόσο από την ομάδα έργου αξιολογητών των γεωτεχνικών του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειών, όσο και από τον εξωτερικό σύμβουλο αξιολόγησης, ενώ και το έργο των γνωμοδοτικών επιτροπών έχει επίσης ολοκληρωθεί. Επιπρόσθετα, για τα 7.040 από τα ανωτέρω επενδυτικά σχέδια που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις ένταξής τους στο πρόγραμμα, έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης και προέγκρισης.

Επισημαίνεται ότι, για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία απαιτούνται δευτερεύοντα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί προεγκρίσεις, ενώ με την προσκόμισή τους από τους δικαιούχους εκδίδονται και οι αντίστοιχες αποφάσεις έγκρισης, διαδικασία που η ολοκλήρωσή της είναι συνάρτηση της ανταπόκρισης των επενδυτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές εγκεκριμένων επενδυτικών οχεδίων, οι οποίες ανέρχονται σε 17 εκ. € και βαίνουν αυξανόμενες. Επιπλέον, ενεργοποιήθηκε το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤΑΕ) με την καταβολή σε αυτό, όσον αφορά στα σχέδια βελτίωσης, ποσού συνολικής δημόσιας δαπάνης 76,4 εκ. €. Με τα κεφάλαια αυτά, μέσω του ΤΑΕ παρέχονται χαμηλότοκα δάνεια σε αγρότες επενδυτές με εγκεκριμένες δράσεις στα Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρο 121). Το επιτόκιο των δανείων, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, κυμαίνεται σήμερα στο 3,87% (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του Ν. 128/75).

Τέλος, σημειώνεται ότι η δανειοδότηση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, των δικαιούχων του Μέτρου που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια βελτίωσης, αφορά στην κάλυψη της ιδίας συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Κατά την υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων προκειμένου να εκτιμηθεί η δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από τους υποψηφίους επενδυτές, γίνεται αποδεκτή η προσκόμιση εγγράφου πρόθεσης δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Με την έγκριση των προτάσεων δε, παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους του Μέτρου εκχώρησης της ενίσχυσης (δημόσιας δαπάνης) σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την παροχή δανείου, ισόποσου της εκχωρούμενης ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης. Πέραν των ανωτέρω, η χορήγηση δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής των επενδυτών σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα διέπεται από την πολιτική του κάθε ιδρύματος σε σχέση με τους όρους, προϋποθέσεις και εγγυήσεις που απαιτούνται.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

 

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή