"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

29.1 C
Trikala

Απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στον νομό Τρικάλων

lafarm

Σχετικά άρθρα

Την αντιπλημμυρική προστασία οικισμών και καλλιεργειών της Π.Ε. Τρικάλων, ξεκινά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά την υπογραφή από τον περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστό, της σύμβασης εκτέλεσης του έργου. Συγκεκριμένα το έργο «Βελτίωση-Συντήρηση-Καθαρισμός (Περιβαλλοντική προστασία) ποταμών Ν. Τρικάλων-Αντιπλημμυρική προστασία εργολαβία 2012», προϋπολογισμού 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.) έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς – χείμαρρους και συλλεκτήρες του νομού Τρικάλων.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Με τα αντιπλυμμυρικά έργα επιτυγχάνουμε δυο στόχους: Αφενός την προστασία οικισμών και καλλιεργειών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και αφετέρου την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων που ταλαιπωρούν τις περιοχές αυτές. Ταυτόχρονα, προστατεύουμε το περιβάλλον και δίνουμε λύση σε υπαρκτά ζητήματα, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν πλημμυρικά φαινόμενα του παρελθόντος».

Το έργο αφορά στην:

Α. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς – χείμαρρους και συλλεκτήρες του Ν. Τρικάλων.
Ενδεικτικά περιγράφονται παρακάτω οι θέσεις και το είδος των εργασιών.

ΘΕΣΕΙΣ:

1. Ποταμός «Ανάποδος» σε θέσεις περιοχής Δ.Δ. Δενδροχωρίου (Περιοχή Δ. Τρικκαίων)
2. Θέση «λάκες» Δ.Δ. Μ. Καλυβίων
3. Χείμαρρος στα όρια του οικισμού Ξηροκάμπου (Περιοχή Δ. Καλαμπάκας)
4. Οποιαδήποτε άλλη θέση, που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, εντός των ορίων του Νομού.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

– Κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου αντιπλημμυρικής προστασίας, στη θέση
«λάκες» του Δ.Δ. Μ. Καλυβίων, πλησίον του ποταμού Πηνειού, όπου θα
τοποθετηθεί αντλητικό συγκρότημα ισχύος 30HP, παροχής 500m3/h, με
προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα και του αντίστοιχου πίλαρ
ρευματοδότησης.

– Άρση προσχώσεων και διευθέτηση της κοίτης των ποταμών και χειμάρρων
Τα προϊόντα εκσκαφών θα εναποτίθενται, σε θέσεις:
● όπου απαιτηθεί η δημιουργία νέων ή συμπλήρωση παλαιών αναχωμάτων και
Θα διαμορφώνονται σε κανονικό ανάχωμα τραπεζοειδούς διατομής
● σε άλλες θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
– Επένδυση αναχωμάτων και οχθών των ποταμών με «συρματοκιβώτια &
συρματοκυλίνδρους» για την προστασία αυτών, σε θέσεις που θα υποδειχθούν
από την Υπηρεσία.
– Κατασκευή επιχωμάτων με αμμοχάλικο ποταμού για την αποκατάσταση της
βατότητας των αναχωμάτων.
– Προστασία γεφυρών με φυσικούς ογκόλιθους.
– Οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί απαραίτητη για την άρτια λειτουργία του
έργου.

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνεται η κατασκευή τριών μικρών λιμνοδεξαμενών, σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις των αγροκτημάτων Ζάρκου και Αγίας Τριάδας Ν. Τρικάλων για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων & αρδευτικών αναγκών των παραπάνω Δημοτικών Διαμερισμάτων.

● ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΖΑΡΚΟΥ
Στο αγρόκτημα Ζάρκου θα κατασκευασθούν δύο λιμνοδεξαμενές, εκ των οποίων η μία θα είναι επενδυμένη με μία στρώση σκυροδέματος κατηγορίας C 8/10 πάχους 0,07 m, και με τοποθέτηση μεμβράνης πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), η οποία θα επικαλυφθεί με μία στρώση σκυροδέματος κατηγορίας C 16/20 πάχους 0,10m.
Στη δεύτερη λιμνοδεξαμενή θα εκτελεσθούν χωματουργικές εργασίες για την αύξηση της αποταμιευτικής δυνατότητας της δεξαμενής.

● ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Στο αγρόκτημα Αγίας Τριάδας θα κατασκευασθεί μία λιμνοδεξαμενή, σε κατάλληλη θέση ρέματος κοντά στον οικισμό, στο οποίο θα κατασκευασθεί μικρό φράγμα εκ οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C 16/20, ύψους πέντε (5) περίπου μέτρων.

Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΩΝ ΔΙΩΡΥΓΩΝ

● ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Δ.Δ. ΔΙΑΒΑΣ & ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

Στην παρούσα μελέτη του έργου περιλαμβάνεται και η συντήρηση παλαιών και κατασκευή νέων ορθογωνικών διωρύγων στα Δ.Δ. Διάβας και Καστρακίου Δ. Καλαμπάκας.
Συγκεκριμένα στο Δ.Δ. Διαμέρισμα Διάβας, θα κατασκευασθούν χίλια (1000) μέτρα ορθογωνικής διώρυγας (0,40Χ0,40) σε θέσεις αντίστοιχων διωρύγων που έχουν υποστεί διαβρώσεις λόγω παλαιότητας και επίσης θα κατασκευασθούν δέκα διαβάσεις (1,10Χ4,00) για την πρόσβαση των αγροτών στα αγροτεμάχιά τους.
Στο Δ.Δ. Καστρακίου θα κατασκευασθούν (500) μέτρα ορθογωνικής διώρυγας διατομής Ε-160 (40/40), σε θέση χωματαύλακα για την εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της άρδευσης.

Ο χρόνος διάρκειας εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.
Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και η επίβλεψη θα γίνει από το τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ίδιας Υπηρεσίας.

(Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας)

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης