Αρχισαν οι ενστάσεις και τα παράπονα για τα πεντάμηνα Reviewed by Momizat on . Αρχισαν από σήμερα να υποβάλλονται ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων για τα πεντάμηνα που ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ στη ιστοσελίδα του. Η προθεσμία είναι τριήμερη, Αρχισαν από σήμερα να υποβάλλονται ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων για τα πεντάμηνα που ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ στη ιστοσελίδα του. Η προθεσμία είναι τριήμερη, Rating: 0

Αρχισαν οι ενστάσεις και τα παράπονα για τα πεντάμηνα

Αρχισαν οι ενστάσεις και τα παράπονα για τα πεντάμηνα

Αρχισαν από σήμερα να υποβάλλονται ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων για τα πεντάμηνα που ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ στη ιστοσελίδα του. Η προθεσμία είναι τριήμερη, αλλά για εργάσιμες ημέρες, οπότε λήγει τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής πάντως, υπάρχουν αρκετά παράπονα για την επιλογή, καθώς αρκετοί αναφέρουν ότι, είτε δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν διάφορα κριτήρια, είτε υφίστανται διάφορα λάθη. Ένα παράδειγμα, είναι η μη ορθή αναγραφή ονόματος, η μη συμπερίληψη τέκνων, ή ακόμη και το ζήτημα με τη διάκριση ανάμεσα στο «μέριμνα» και στο «επιμέλεια» τέκνων.

Η διαδικασία πάντως είναι πολύ απλή. Στον σύνδεσμο του Οργανισμού όπου αναφέρονται οι πίνακες, υπάρχει από κάτω ακριβώς άλλος σύνδεσμος, που παραπέμπει σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα. Ο ενδιαφερόμενος αναγράφει τα στοιχεία του και έναν (ή όσους πιστεύει) λόγο από τους 12 παρακάτω:

1. Δεν αναγνωρίστηκαν καθόλου τα μόρια ανεργίας του/της συζύγου μου

2. Διαφωνώ με τον υπολογισμό της ανεργίας του/της συζύγου μου

3. Δεν προσμετρήθηκαν όλα τα μόρια ανεργίας μου

4. Δε μου αναγνωρίστηκε η μονογονεϊκότητα

5. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων της μονογονεϊκότητας

6. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων για το/τα ανήλικο/ανήλικα τέκνο/τέκνα μου

7. Δεν έγινε δεκτή η προϋπόθεση συμμετοχής μου ως μέλος της ηλικιακής ομάδας 18-29

8. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων της ηλικίας μου

9. Δεν έγινε δεκτή η μακροχρόνια ανεργία μου

10. Δεν υπολογίστηκε το πτυχίο μου ως προϋπόθεση συμμετοχής

11. Διαφωνώ με τον υπολογισμό του ατομικού / οικογενειακού μου εισοδήματος,

12. Άλλοι λόγοι.

 

Παράδειγμα:

Αν κάποιος εμπίπτει στις περίπτωσεις 1 και 8 τότε στο πεδίο Λόγοι Ένστασης συμπληρώνει τα παρακάτω:

1. Δεν αναγνωρίστηκαν καθόλου τα μόρια ανεργίας του/της συζύγου μου

8. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων της ηλικίας μου

Σημειώνεται ότι τα τυχόν δικαιολογητικά που επιθυμεί να προσκομίσει ο ενιστάμενος, υποβάλλονται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην οποία ανήκει και τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός πέντε ημερών, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια, και αφού εξεταστούν οι ενστάσεις, θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες και ο κάθε επιλεγείς, θα πρέπει να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατά τη διαδικασία πρόσληψης.

Θανάσης Μιχαλάκης

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή