Ας προσέχουν οι υποψήφιοι με προεκλογικό αγώνα – οικονομικά Reviewed by Momizat on . Συγκροτήθηκε στην ΑΔ Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων   Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 987/τ.Β Συγκροτήθηκε στην ΑΔ Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων   Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 987/τ.Β Rating: 0

Ας προσέχουν οι υποψήφιοι με προεκλογικό αγώνα – οικονομικά

Ας προσέχουν οι υποψήφιοι με προεκλογικό αγώνα – οικονομικά

Συγκροτήθηκε στην ΑΔ Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 987/τ.Β΄/17-4-2014), η με αριθμό 6466/60793/10-4-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, «Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών παραβάσεων του αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010, στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας».

Η επιτροπή αποτελείται από τους :

  1. Κωνσταντινιά Μαργαρίτη του Κοσμά Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Παύλο Τζιαχρή του Παναγιώτη, Εφέτη Δ.Δ.
  2. Βάϊα Παπακωνσταντίνου του Θεμιστοκλή, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Δήμου−Κουκούτση του Αθανασίου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
  3. Γιαννούλα Πράντζιου του Βασιλείου, Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Καρδίτσας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Νικολέτα του Κωνσταντίνου, Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Τρικάλων.
  4. Απόστολο Τάνα του Αναστασίου, Προϊστάμενο του Σ.Δ.Ο.Ε. Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Τσιό του Βασιλείου, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Σ.Δ.Ο.Ε. Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Στην Επιτροπή μετέχουν:

Α) Για θέματα που αναφέρονται σε περιφερειακές εκλογές, ο Αλέξανδρος Πατουλιώτης, υπάλληλος του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας , ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Καρνάβα του Αποστόλου, αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Β) Για θέματα που αναφέρονται σε δημοτικές εκλογές ο Αθανάσιος Μπλιάτσιος του Νικολάου, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κιλελέρ, ως τακτικό μέλος, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Λέτσιο του Γεωργίου, δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αγιάς, επίσης εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας.

Έργο της Επιτροπής είναι η ορθή και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3870/2010 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που αφορούν στους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα, ήτοι στον έλεγχο των έγγραφων και επώνυμων καταγγελιών σχετικά με την προεκλογική προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων και στον έλεγχο των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων.

Για τη γραμματειακή υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου της, η Επιτροπή επικουρείται από πέντε (5) υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή