Αυτά είναι [ και θα πρέπει να είναι ] τα κριτήρια για τον νέο διοικητή του νοσοκομείου Reviewed by Momizat on . Αυτά είναι τα κριτήρια μέχρι τώρα για την επιλογή διοικητών νοσοκομείων . Μια προσεκτική ανάγνωση φανερώνει την άγνοια όσων γράφουν για υποψήφιους ! Προσόντα τα Αυτά είναι τα κριτήρια μέχρι τώρα για την επιλογή διοικητών νοσοκομείων . Μια προσεκτική ανάγνωση φανερώνει την άγνοια όσων γράφουν για υποψήφιους ! Προσόντα τα Rating: 0

Αυτά είναι [ και θα πρέπει να είναι ] τα κριτήρια για τον νέο διοικητή του νοσοκομείου

Αυτά είναι [ και θα πρέπει να είναι ] τα κριτήρια για τον νέο διοικητή του νοσοκομείου

Αυτά είναι τα κριτήρια μέχρι τώρα για την επιλογή διοικητών νοσοκομείων .

Μια προσεκτική ανάγνωση φανερώνει την άγνοια όσων γράφουν για υποψήφιους ! Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή για την επιλογή του υποψηφίου είναι τα εξής:

1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά.

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική μονάδων υγείας ή άλλος συναφής τίτλος σπουδών στη διοίκηση και τα οικονομικά.

3. Εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας.

4. Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ που αποδεικνύεται από σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ή σχετικό πιστοποιητικό επάρκειας τουλάχιστον επιπέδου Β2.

5. Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επί 5ετία τουλάχιστον, ή σχέση με τους Οργανισμούς Υγείας ως επαγγελματίας για μια 10ετία τουλάχιστον.

6. Επαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από θέσεις που υπηρέτησε ο υποψήφιος, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώρισή του.

7. Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

8. Προσωπικότητα και εκτίμηση δεξιοτήτων του υποψηφίου που απαιτούνται για τη θέση και η οποία θα προκύψει από την προφορική συνέντευξη και τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.

9. Κοινωνικό έργο το οποίο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας.

10. Ηλικία μέχρι 65 ετών.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή