Αόριστη απάντηση Μιχελάκη σε Ταμήλο για τα ληξιπρόθεσμα των Δήμων Reviewed by Momizat on . Από το πολιτικό γραφείο του Μ. Ταμήλου λάβαμε το παρακάτω δελτίο Τύπου: Συνέχιση του προγράμματος αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων, ζήτησε από το Από το πολιτικό γραφείο του Μ. Ταμήλου λάβαμε το παρακάτω δελτίο Τύπου: Συνέχιση του προγράμματος αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων, ζήτησε από το Rating: 0

Αόριστη απάντηση Μιχελάκη σε Ταμήλο για τα ληξιπρόθεσμα των Δήμων

Αόριστη απάντηση Μιχελάκη σε Ταμήλο για τα ληξιπρόθεσμα των Δήμων

Από το πολιτικό γραφείο του Μ. Ταμήλου λάβαμε το παρακάτω δελτίο Τύπου:

tamilosΣυνέχιση του προγράμματος αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων, ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών, ο βουλευτής της Ν.Δ. Μιχάλης Tαμήλος. Με την αρ. πρωτ.: 3079/24-10-2013 Ερώτηση που κατέθεσε, ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Μιχάλης Ταμήλος ζήτησε από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, κ.κ. Γιάννη Μιχελάκη και Γιάννη Στουρνάρα, την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να επιταχυνθεί η αποπληρωμή των οφειλών των Δήμων.

Η ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ.,  κ. Ταμήλου, έχει ως εξής:

Κύριοι Υπουργοί

Πέρασαν 10 μήνες από την εκκίνηση της διαδικασίας για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλομένων με την οποία εγκρίθηκε και δεσμεύτηκε το ποσό του 1 δις € για τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιλέχθηκαν αλλά και οι αντικειμενικές δυσκολίες των δικαιούχων να εξασφαλίσουν φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες έχουν ως αποτέλεσμα την περιορισμένη απορροφητικότητα των πόρων.

Με στοιχεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μέχρι 15 Οκτωβρίου κατεβλήθησαν περίπου 400 εκατ. Ευρώ, δηλαδή το 40% του δεσμευθέντος ποσού.

Η ροή της εκταμίευσης έχει επιβραδυνθεί για λόγους που οφείλονται αφενός μεν στην αδυναμία των Δήμων να προωθήσουν έγκαιρα την αποστολή των δικαιολογητικών. Συγχρόνως στην καθυστέρηση συμβάλλει η ελλειπής στελέχωση των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην περιφέρεια.

Αλλά η κυριότερη αιτία είναι η αδυναμία των εργοληπτικών εταιρειών να προσκομίσουν τις απαιτούμενες ενημερότητες Ι.Κ.Α. και Δ.Ο.Υ. παρά τις πρόσφατες ρυθμίσεις  και να ξεπεράσουν το ζήτημα της εκχώρησης των απαιτήσεων στις τράπεζες.

Παράλληλα πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα των απαιτήσεων που έχουν πιστοποιηθεί αλλά δεν τιμολογήθηκαν, λόγω του ότι το ΦΠΑ 23%, αδυνατούσαν οι εταιρείες να προκαταβάλλουν εμπρόθεσμα.

Επίσης πρέπει να δοθεί μία παράταση προθεσμίας για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δήμων μέχρι 30/3/2014.

Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν ώστε να συντελεστεί η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δήμων και να εξυγειανθούν τα οικονομικά τους ενόψει των επικείμενων εκλογών.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1)      Ποιες συμπληρωματικές ενέργειες προτίθενται να αναλάβετε προκειμένου να επιλυθούν τα υπάρχοντα προβλήματα και να επιταχυνθεί η αποπληρωμή των οφειλών των Δήμων ;

2)      Θα χορηγηθεί παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας μέχρι 30 Μαρτίου, ώστε να καταστεί δυνατή η εξόφληση όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ;

           

Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μιχελάκη, έχει ως εξής:

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Η εγκεκριμένη χρηματοδότηση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ είχε υπολογιστεί στο 1,1 δις € περίπου. Από το υπολογισθέν αυτό ποσό μέχρι και τις 31-10-2013 έχουν απορροφηθεί 633 εκατ. Ευρώ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε διαδικασία καταγραφής και επεξεργασίας όλων των προβλημάτων που επιβραδύνουν την απορρόφηση του συνολικού ποσού της επιχορήγησης και σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εξετάζει τη δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων.                                                    

                                                                        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                           

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ  

Συνέχιση του προγράμματος αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων, ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών, ο βουλευτής της Ν.Δ. Μιχάλης Tαμήλος. Με την αρ. πρωτ.: 3079/24-10-2013 Ερώτηση που κατέθεσε, ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Μιχάλης Ταμήλος ζήτησε από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, κ.κ. Γιάννη Μιχελάκη και Γιάννη Στουρνάρα, την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να επιταχυνθεί η αποπληρωμή των οφειλών των Δήμων.

 

Η ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ.,  κ. Ταμήλου, έχει ως εξής:

 

Κύριοι Υπουργοί

Πέρασαν 10 μήνες από την εκκίνηση της διαδικασίας για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλομένων με την οποία εγκρίθηκε και δεσμεύτηκε το ποσό του 1 δις € για τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιλέχθηκαν αλλά και οι αντικειμενικές δυσκολίες των δικαιούχων να εξασφαλίσουν φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες έχουν ως αποτέλεσμα την περιορισμένη απορροφητικότητα των πόρων.

Με στοιχεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μέχρι 15 Οκτωβρίου κατεβλήθησαν περίπου 400 εκατ. Ευρώ, δηλαδή το 40% του δεσμευθέντος ποσού.

Η ροή της εκταμίευσης έχει επιβραδυνθεί για λόγους που οφείλονται αφενός μεν στην αδυναμία των Δήμων να προωθήσουν έγκαιρα την αποστολή των δικαιολογητικών. Συγχρόνως στην καθυστέρηση συμβάλλει η ελλειπής στελέχωση των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην περιφέρεια.

Αλλά η κυριότερη αιτία είναι η αδυναμία των εργοληπτικών εταιρειών να προσκομίσουν τις απαιτούμενες ενημερότητες Ι.Κ.Α. και Δ.Ο.Υ. παρά τις πρόσφατες ρυθμίσεις  και να ξεπεράσουν το ζήτημα της εκχώρησης των απαιτήσεων στις τράπεζες.

Παράλληλα πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα των απαιτήσεων που έχουν πιστοποιηθεί αλλά δεν τιμολογήθηκαν, λόγω του ότι το ΦΠΑ 23%, αδυνατούσαν οι εταιρείες να προκαταβάλλουν εμπρόθεσμα.

Επίσης πρέπει να δοθεί μία παράταση προθεσμίας για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δήμων μέχρι 30/3/2014.

Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν ώστε να συντελεστεί η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δήμων και να εξυγειανθούν τα οικονομικά τους ενόψει των επικείμενων εκλογών.

 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

1)     Ποιες συμπληρωματικές ενέργειες προτίθενται να αναλάβετε προκειμένου να επιλυθούν τα υπάρχοντα προβλήματα και να επιταχυνθεί η αποπληρωμή των οφειλών των Δήμων ;

2)     Θα χορηγηθεί παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας μέχρι 30 Μαρτίου, ώστε να καταστεί δυνατή η εξόφληση όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ;

 

         

Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μιχελάκη, έχει ως εξής:

 

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Η εγκεκριμένη χρηματοδότηση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ είχε υπολογιστεί στο 1,1 δις € περίπου. Από το υπολογισθέν αυτό ποσό μέχρι και τις 31-10-2013 έχουν απορροφηθεί 633 εκατ. Ευρώ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε διαδικασία καταγραφής και επεξεργασίας όλων των προβλημάτων που επιβραδύνουν την απορρόφηση του συνολικού ποσού της επιχορήγησης και σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εξετάζει τη δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων.                                            

                                                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                               

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ  

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή