Αύριο η συζήτηση για τα τιμολόγια των 125.000 ευρώ Reviewed by Momizat on . Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων και, μεταξύ των λοιπών θεμάτων που θα συζητηθούν, ενδιαφέρον και προβληματισμούς προκαλεί ένα θέμα,  Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων και, μεταξύ των λοιπών θεμάτων που θα συζητηθούν, ενδιαφέρον και προβληματισμούς προκαλεί ένα θέμα,  Rating: 0

Αύριο η συζήτηση για τα τιμολόγια των 125.000 ευρώ

Αύριο η συζήτηση για τα τιμολόγια των 125.000 ευρώ

Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων και, μεταξύ των λοιπών θεμάτων που θα συζητηθούν, ενδιαφέρον και προβληματισμούς προκαλεί ένα θέμα,  που αφορά παλαιές οφειλές. Πρόκειται για οφειλές των ετών  2008-10 προς εταιρία προμήθειας υλικών, συνόλου περίπου 125.000 ευρώ.  Το θέμα είναι τελευταίο στην ημερήσια διάταξη και έχει τίτλο “Συζήτηση και λήψη απόφασης για το πόρισμα της έρευνας της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 648/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής”.
Η νομιμότητα των εν λόγω τιμολογίων είχε τεθεί σε αμφισβήτηση και, όπως έχει ήδη γραφεί, ο Δήμος προέβη στη σύσταση τριμελούς επιτροπής για τη διερεύνηση του θέματος. Η Επιτροπή παραλαβής υλικών έχει παραλάβει τα υλικά για να κοπούν τα τιμολόγια; Τα τιμολόγια έχουν όλες τις νόμιμες προδιαγραφές; Οι υπηρεσίες του Δήμου συναινούν περί της αντιστοιχίας τιμολογίων και υλικών; Περιμένουμε με ενδιαφέρον την εξέλιξη…

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή