Αύριο το πρωί α ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ. Reviewed by Momizat on .   Από φέτος μπαίνει τέλος στην ανάρτηση των ονομάτων των επιτυχόντων ενώ προηγουμένως είχε καταργηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και η ονομαστική ανάρτηση τ   Από φέτος μπαίνει τέλος στην ανάρτηση των ονομάτων των επιτυχόντων ενώ προηγουμένως είχε καταργηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και η ονομαστική ανάρτηση τ Rating: 0

Αύριο το πρωί α ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ.

Αύριο το πρωί α ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ.

 

Από φέτος μπαίνει τέλος στην ανάρτηση των ονομάτων των επιτυχόντων ενώ προηγουμένως είχε καταργηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και η ονομαστική ανάρτηση της αναλυτικής βαθμολογία των υποψηφίων στα μαθήματα που διαγωνίστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι μαθητές θα δούν τις βαθμολογίες τους στα Λύκεια μόνο με τους κωδικούς τους καθώς οι ι Διευθυντές των Λυκείων, λόγω του νέου κανονισμού περί Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να ακολουθήσουν ότι αναφέρει ο νόμος.

Από 5 έως 14 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές των επιτυχόντων στα ΑΕΙ

Τι ισχύει για τις εγγραφές στα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Οι επιτυχόντες θα εγγραφούν μέσω του συστήματος  υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος της προηγούμενης χρονιάς

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

 Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή στο  πλαίσιο με τίτλο  «Προσωπικά Στοιχεία Επιτυχόντα (Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ)», δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τότε οι επιτυχόντες πρέπει να προβούν στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Δεν θα προβούν σε διορθώσεις για τα στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο πλαίσιο με τίτλο «Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων». Ο επιτυχών, αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων θα καθοριστεί και θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια υπουργεία.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Στις 28 Αυγούστου οι βάσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας η ανακοίνωση των βάσεων 2018 θα γίνει την Τρίτη 28 Αυγούστου

Οι υποψήφιοι θα μπορέσουν να δουν τα αποτελέσματα στην ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας  results.it.minedu.gov.gr ενώ θα αναρτηθούν και στα Λύκεια της χώρας.

Τι περιμένουμε φέτος:

Α.            Οι φετινές βάσεις εισαγωγής θα έχουν αντίθετες κατευθύνσεις, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο (1ο, 2ο, 3ο, ή 4ο) που βρίσκονται τα τμήματα. Ωστόσο η πλειονότητα των βάσεων εισαγωγής  των τμημάτων θα κινηθεί συνολικά πτωτικά. Πτωτικά θα κινηθεί και η πλειονότητα των υψηλόβαθμων τμημάτων. Αντίθετα τα περισσότερα τμήματα που έχουν ειδικό μάθημα θα έχουν άνοδο στις βάσεις εισαγωγής τους ενώ απογείωση των βάσεων εισαγωγής θα καταγράψουν τα Παιδαγωγικά Τμήματα. Το πλέον υψηλόβαθμο τμήμα θα είναι η Ιατρική Αθηνών η οποία ωστόσο, φέτος, θα μειώσει τις βάσεις εισαγωγής της.

Β.            Περίπου 40.000 υποψήφιοι καταγράφουν φέτος βαθμολογίες κάτω από τη βάση. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά των τελευταίων χρόνων που έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

— Στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και στο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών από τους 27.679 υποψηφίους, το 33,16% έχει μέχρι 10.000 μόρια. Στην ίδια Ομάδα Προσανατολισμού, στο Πεδίο Επιστημών Υγείας και ζωής, από τους 8.600 υποψήφιους, το 63,25% έχει μέχρι 10.000 μόρια.

— Στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, στο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών από τους 24.935 υποψήφιους το 41,67% έχει μέχρι 10.000 μόρια. Στην ίδια ΟΠ, στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και ζωής, από τους 17.593 υποψήφιους το 30,48% έχει αντίστοιχες επιδόσεις.

— Στην Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και ζωής, από τους 3.223 υποψήφιους το 83,58% έχει μέχρι 10.000 μόρια. Στην ίδια ΟΠ, στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής από τους 22.658 υποψηφίους το 53,46% έχει αντίστοιχες επιδόσεις.

Γ.               Περίπου 100 τμήματα αναμένεται φέτος να δεχθούν υποψηφίους με βαθμολογίες κάτω από 10.000 μόρια. Τα τμήματα αυτά αφορούν και στα ΤΕΙ και στα Πανεπιστήμια και κατανέμονται σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία. Η χαμηλότερη είσοδος σε Πανεπιστημιακό Τμήμα δεν θα ξεπεράσει τα 6 – 7.000 μόρια. Η χαμηλότερη είσοδος σε Τμήμα ΤΕΙ θα είναι κάτω από τα 4.000 μόρια.

Δ.               Τα τμήματα που απαιτούσαν εξέταση σε ειδικό μάθημα στην πλειονότητά τους θα είναι φέτος πιο απαιτητικά στις βάσεις εισαγωγής τους.

 

ΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 40 ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2018

Νομική Αθήνας

18.200 – 18.350

Νομική Θεσσαλονίκης

17.950 – 18.100

Νομική Θράκης

17.550 – 17650

Ψυχολογίας Αθήνας

17.800 – 17.950

Ψυχολογίας Παντείου

17.500 – 17650

Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης

17.550 – 17.700

Φιλολογίας Αθήνας

16.450 – 16.650

Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

16.400 -16.600

Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνας

16.300 – 16.500

Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης

16.100 – 16.400

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας

19.750 – 20.000

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

20.200 – 20.450

Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ

18.200 – 18.350

Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκης

17.350 – 17.500

Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

17.400 – 17.700

Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης

16.900 – 17.100

Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

16.450 – 16.650

Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας

14.000 – 14.300

Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

16.850 – 17.050

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

18.900 – 19.250

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

18.100 – 18.400

Ιατρική Αθήνας

18.850 – 19.000

Ιατρική Θεσσαλονίκης

18.800 – 18.950

Ιατρική Θράκης

18.250 – 18.450

Ιατρική Κρήτης

18.400 – 18.650

Ιατρική Ιωαννίνων

18.500 – 18.650

Ιατρική Θεσσαλίας

18.450 – 18.650

Ιατρική Πάτρας

18.600 – 18.800

Οδοντιατρική Αθήνας

18.300 – 18.450

Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης

18.250 – 18.400

Φαρμακευτική Αθήνας

18.100 – 18.250

Φαρμακευτική Θεσσαλονίκης

18.000 – 18.200

Νοσηλευτική Αθήνας

17.100 – 17.350

Χημείας Πανεπιστημίου Αθήνας

17.550 – 17.750

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας

16.200 – 16.450

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας

17.200 – 17.450

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας

15.300 – 15.500

Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

14.250 – 14.500

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

15.100 – 15.350

Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά

15.450 – 15.650

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή