Βήμα ουσίας για την Ειδική Αγωγή Reviewed by Momizat on . Νέο εξοπλισμό αποκτούν Σχολεία Ειδικής Αγωγής του Δήμου Τρικκαίων προϋπολογισμού 262.381,14 ευρώ μετά την έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού Νέο εξοπλισμό αποκτούν Σχολεία Ειδικής Αγωγής του Δήμου Τρικκαίων προϋπολογισμού 262.381,14 ευρώ μετά την έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού Rating: 0

Βήμα ουσίας για την Ειδική Αγωγή

Βήμα ουσίας για την Ειδική Αγωγή

Νέο εξοπλισμό αποκτούν Σχολεία Ειδικής Αγωγής του Δήμου Τρικκαίων προϋπολογισμού 262.381,14 ευρώ μετά την έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού. Συγκεκριμένα πρόκειται για το ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για Α.Μ.Ε.Α. Δήμου Τρικκαίων.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Μέσω του ΕΣΠΑ, υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 2,7 εκατ. ευρώ, με στόχο των εξοπλισμό όλων των Τμημάτων Ένταξης και Ειδικών Σχολείων της Θεσσαλίας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές στα σχολεία αυτά, ώστε να λειτουργήσουν σωστά και να εκπληρώσουν το βασικό σκοπό τους, δηλαδή την επανένταξη των παιδιών με ειδικές ικανότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα και την προετοιμασία τους για την ισότιμη ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό σύνολο».

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δήμου Τρικκαίων για το μέρος του όλου έργου που αφορά σε «Σύμβαση Πακέτου Δ : Εξοπλισμός Φυσιοθεραπείας» με ποσό προς υπογραφή Σύμβασης ύψους 29.168,22 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι από τον Αύγουστο 2012 μέχρι και τον Απρίλιο 2013 έχουν ήδη προεγκριθεί και υπογραφεί στο πλαίσιο του όλου έργου του Δήμου Τρικκαίων, 5 συμβάσεις προμήθειας εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 209.233,11 ευρώ. Για τα υπόλοιπα είδη εξοπλισμού, η διαδικασία συμβασιοποίησης είναι σε εξέλιξη.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με δικαιούχο και κύριο το Δήμο Τρικκαίων. Μέσα στις επόμενες ημέρες υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ Δήμου και αναδόχου για την προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

Το έργο εντάσσεται σε εκείνα που αφορούν τον εξοπλισμό ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης της Θεσσαλίας, για τη σωστή και πλήρη λειτουργία τους, που θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση, φυσική και πνευματική της αυτονομίας του κάθε ατόμου που εκπαιδεύεται σε αυτά.

(Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή