Για σκληρή απάντηση ετοιμάζονται οι νοσοκομειακοί γιατροί Reviewed by Momizat on . Παρά τις οξύτατες αντιδράσεις, τα Συλλαλητήρια, τις δυναμικές κινητοποιήσεις του συνόλου των Υγειονομικών Φορέων της χώρας, παρά τη γενικευμένη κοινωνική κατακρ Παρά τις οξύτατες αντιδράσεις, τα Συλλαλητήρια, τις δυναμικές κινητοποιήσεις του συνόλου των Υγειονομικών Φορέων της χώρας, παρά τη γενικευμένη κοινωνική κατακρ Rating: 0

Για σκληρή απάντηση ετοιμάζονται οι νοσοκομειακοί γιατροί

Για σκληρή απάντηση ετοιμάζονται οι νοσοκομειακοί γιατροί

Παρά τις οξύτατες αντιδράσεις, τα Συλλαλητήρια, τις δυναμικές κινητοποιήσεις του συνόλου των Υγειονομικών Φορέων της χώρας, παρά τη γενικευμένη κοινωνική κατακραυγή, η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή ενέκρινε με 151 ψήφους το περιβόητο Σχέδιο Νόμου  Γεωργιάδη – TASK FORCE για « Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας».

Τώρα όλα τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι στις συνθήκες της ολοφάνερης σήψης του νεοφιλελεύθερου παρακμιακού συστήματος εξουσίας στην Ελλάδα, στις συνθήκες υποταγής της οικονομικής – κοινωνικής πολιτικής της χώρας στην ανελέητη δημοσιονομική πειθαρχία του Διευθυντηρίου της Ε.Ε.,  με μονεταριστικές κατευθύνσεις – εντολές  για δραματικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες υγείας, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία προωθητική μεταρρύθμιση, όσο ώριμη κι αν είναι, 31 χρόνια μετά την ψήφιση του ιδρυτικού νόμου για το ΕΣΥ.

Η διάλυση, ο ξαφνικός θάνατος του ΕΟΠΥΥ ως παρόχου υπηρεσιών υγείας, η διαθεσιμότητα 8500  γιατρών και άλλων υπαλλήλων του και η διοικητική υπαγωγή των δομών του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ στις Υγειονομικές Περιφέρειες, έγιναν για προφανείς πια λόγους : α) να αποτελέσουν τη νέα δεξαμενή διαθεσιμότητας – απολύσεων που επιβάλλουν οι μνημονιακές υποχρεώσεις της Κυβέρνησης για το 2014 β ) να συντελέσουν στη μεθοδευμένη μείωση των δημόσιων δαπανών υγείας γ ) να μετακυλήσουν δαπάνες του κράτους στις τσέπες των πολιτών, στους οποίους θα παρέχεται μόνον ένα « βασικό πακέτο υπηρεσιών υγείας»  δ ) να επιταχύνουν την παράδοση των υπηρεσιών υγείας στους μεγαλόσχημους ιδιώτες « επενδυτές», στα ιδιωτικά κερδοσκοπικά συμφέροντα.

Οι διατάξεις του νέου Νόμου δεν αποδεικνύουν τον ισχυρισμό ότι « επιχειρείται η ολοκλήρωση των υπηρεσιών υγείας έχοντας ως στόχο να τοποθετηθεί ο πολίτης στο επίκεντρο της υγειονομικής φροντίδας», καθώς και ότι « το κράτος μεριμνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών, οι οποίες είναι αναγκαίες και ικανές να διασφαλίσουν την υγεία τους και να προωθήσουν την κοινωνική ευημερία».

εν συνοδεύονται από ένα σαφή  κυβερνητικό σχεδιασμό για την συνολική οργάνωση της πρόληψης, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της περίθαλψης, της νοσηλείας στο σπίτι, της αποκατάστασης, με βάση τον Υγειονομικό Χάρτη της χώρας, που δεν ολοκληρώθηκε παρά τα μεγάλα ποσά τα οποία δαπανήθηκαν.

Σχεδιασμός αναλυτικός με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, επαρκείς πόρους και χρονοδιάγραμμα, για την συνέχιση της λειτουργίας των Πολυιατρείων του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ και των Εργαστηρίων τους, την ίδρυση νέων Αστικών Κέντρων Υγείας, την διασύνδεσή τους με τα Νοσοκομεία, την άμεση εφαρμογή του οικογενειακού γιατρού και της διεπιστημονικής Ομάδας Υγείας ( επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές, γιατροί εργασίας, φυσικής αγωγής και αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργαστηριακό προσωπικό, κοινωνικοί λειτουργοί… ), καθώς και για τις προϋποθέσεις υλοποίησης της 24ωρης εφημερίας των Πολυϊατρείων – Αστικών Κέντρων Υγείας, δεν υπάρχουν.

Στον Νόμο προβλέπεται ότι :

1) η ίδρυση Αστικών Κέντρων Υγείας επαφίεται « στην έγκριση σκοπιμότητας από τον Υπουργό Υγείας…» και οι Οργανισμοί τους σε « κοινές Υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών»

2) τα Κέντρα Υγείας « δύναται», αλλά δεν υποχρεούνται να λειτουργούν σε 24ωρη βάση και 7 ημέρες την εβδομάδα

3) « με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο ενιαίος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, η στελέχωσή τους κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα…» καθώς και « ο αριθμός των δικαιούχων που επιλέγουν τον ίδιο οικογενειακό γιατρό, ο αναγκαίος αριθμός οικογενειακών γιατρών ανά ΔΥΠΕ, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής τους, ο τρόπος παροχής υπηρεσιών και το περιεχόμενό τους, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των οικογενειακών γιατρών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»

4) « οι έννομες σχέσεις των οικογενειακών γιατρών με τις ΔΥΠΕ καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών»

5) ο ΕΟΠΥΥ διατηρεί μόνον την ευθύνη για τη λειτουργία των φαρμακείων του  που « μεταφέρονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του, όπου υφίστανται, ως αυτοτελή τμήματα με αρμοδιότητα την προμήθεια, διαχείριση και διάθεση φαρμάκων και άλλων συναφών ειδών περίθαλψης», καθώς και για « τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων», « την επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στη συνταγογράφηση και φαρμακευτική κατανάλωση, τον έλεγχο των συνταγών που υποβάλλονται για εξόφληση, τον καταλογισμό είσπραξης υποχρεωτικών εκπτώσεων ( rebate ), την επιστροφή υπερβάλλουσας μηνιαίας διαφοράς ( claw back ), την διαπίστωση της αναγκαιότητας θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και τον χειρισμό θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή αυτών»

6) οι λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υγείας μετά το 2014 « μεταφέρεται στις ΥΠΕ», χωρίς να διασφαλίζεται η χρηματοδότησή τους.

7) ο ιδιωτικός κερδοσκοπικός τομέας μπορεί πέραν των άλλων « να αναπτύξει μονάδες ημερήσιας νοσηλείας». 8) με το άρθρο 25 προβλέπεται ότι « κάθε οργανική θέση που μένει κενή καταργείται αυτοδικαίως ».

Οι γιατροί ειδικοτήτων του ΕΟΠΥΥ , με το μισθολόγιο που ανακοινώθηκε για τις αμοιβές τους στο μεταβατικό διάστημα και τους εκβιαστικούς όρους που τίθενται, εξωθούνται στην απομάκρυνσή τους από τον δημόσιο τομέα υγείας. Η υιοθέτηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών στον δημόσιο τομέα υγείας (πάγια θέση της ΟΕΝΓΕ ) γίνεται με τρόπο που την υπονομεύει.

Τελικά, με τον νέο Νόμο, ενώ δεν προκύπτει οργάνωση της Π.Φ.Υ. όπως ακριβώς έγινε με τις αντίστοιχες απόπειρες των Υπουργών Υγείας Αυγερινού, Γεννηματά, Κρεμαστινού, Γείτονα, Αλ. Παπαδόπουλου, Στεφανή ( η Βουλή ψήφισε τον Φεβρουάριο του 2014 το σχετικό νομοσχέδιό του, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ ), προκύπτει κατεδάφιση και αυτών των υποβαθμισμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που παρείχαν το ΙΚΑ και ο ΕΟΠΥΥ.

Ταυτόχρονα, ενώ οι ασθενείς αδυνατούν να αντιμετωπιστούν από τις δομές της ΠΦΥ και καταφεύγουν στα Νοσοκομεία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας οδηγείται στην πλήρη απαξίωση και συρρίκνωσή του .Κραυγαλέες ελλείψεις νοσηλευτικού, ιατρικού, εργαστηριακού προσωπικού, εξοπλισμού, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων, απαραίτητων φαρμάκων για τους νοσηλευόμενους ασθενείς, για τους άπορους, για τη συνέχιση χημειοθεραπειών και θεραπευτικών σχημάτων για ειδικές παθήσεις. Αποκλεισμοί για τη πρόσβαση των ανασφάλιστων ακόμη και για εμβολιασμούς. Το κλείσιμο και οι συγχωνεύσεις Νοσοκομείων, Κλινικών, Τμημάτων, που ήδη αποδιαρθρώνουν το ΕΣΥ, θα συνεχιστεί. Έτοιμες κλίνες ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΝΝ, δεν λειτουργούν. Οι νέοι γιατροί σπρώχνονται στην αναγκαστική μετανάστευση. Παραμένουν τα χαράτσια των 5 ευρώ στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, του 1 ευρώ για κάθε συνταγή, των υπέρογκων ιδιωτικών δαπανών στα απογευματινά ιατρεία – στη φαρμακευτική αγωγή – στον διαγνωστικό έλεγχο.

Για τους λόγους αυτούς, το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

  1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ την κυβερνητική συμμαχία των προθύμων για τη κατεδάφιση του ΕΣΥ, του ΕΟΠΥΥ, του δημόσιου τομέα υγείας, για την νέα επίθεση στις άδεις τσέπες των πολιτών για δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, για την υγειονομική γενοκτονία που συντελείται στη βωμό των μνημονιακών συμβάσεων.
  2. Οργανώνει νέα ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ στα μέσα Μαρτίου σε συνεργασία με τους άλλους Υγειονομικούς Φορείς, τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία των εργαζόμενων στους άλλους κλάδους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που απειλούνται με διαθεσιμότητες, απολύσεις, χαράτσια, επιβάρυνση του βιοτικού επιπέδου. ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΕΞΟΝΤΩΣΟΥΝ
  3. Συνεχίζει να ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ :

–          Την εφαρμογή πολιτικών που αναγνωρίζουν έμπρακτα ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα, κι όχι εμπόρευμα προς πώληση με τους κανόνες της καπιταλιστικής αγοράς

–          Την ακύρωση όλων των αποφάσεων διαθεσιμότητας, απολύσεων, συγχωνεύσεων και λουκέτων στο ΕΣΥ και τον ΕΟΠΥΥ.

–          Την οργάνωση καθολικού, ολοκληρωμένου, ποιοτικού, ΔΩΡΕΑΝ, αποκλειστικά Δημόσιου Συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, περίθαλψης, αποκατάστασης, χρηματοδοτούμενου με επάρκεια από τον κρατικό προϋπολογισμό. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΛΩΝ, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων. Κατάργηση της επιχειρηματικής κερδοσκοπικής δραστηριότητας στην υγεία.

  1. Καλούμε τις Ενώσεις Νοσοκομειακών γιατρών όλης της χώρας σε συνεργασία με τα Σωματεία Εργαζομένων να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες στις τοπικές κοινωνίες για:

–          Στελέχωση – στήριξη όλων των υποστελεχωμένων Τμημάτων Νοσοκομείων με επαρκές ιατρικό, νοσηλευτικό, εργαστηριακό προσωπικό

–          Να μην κλείσει κανένα Πολυιατρείο του ΙΚΑ – ΕΟΠΥΥ. Να στελεχωθούν πλήρως για να εφαρμοστεί η 24ωρη εφημερία τους. Να υπάρξει μεταβατική περίοδος για την τελική επιλογή εργασιακών σχέσεων των γιατρών του ΕΟΠΥΥ.

–          Διορισμό όλων των γιατρών που έχει ολοκληρωθεί η κρίση τους και πραγματοποίηση των προσλήψεων που θα επιτρέψουν να αξιοποιηθούν οι νέοι γιατροί και να υλοποιηθούν ασφαλή και ποιοτικά προγράμματα εφημεριών με 1 ενεργό εφημερία την εβδομάδα

–          Αύξηση των λειτουργικών δαπανών των Νοσοκομείων

–          Λειτουργία όλων των έτοιμων κλινών ΜΕΘ – ΜΑΦ – ΜΕΝΝ

–          Οργάνωση αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών

–          Πληρωμή όλων των εφημεριών που έχουν πραγματοποιηθεί, κατάργηση της απλήρωτης εργασίας με πρόσθετες εφημερίες

  1. Διεκδικούμε την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας του ειδικού ιατρικού μισθολογίου. Καταθέτουμε παράλληλα, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα για τη δικαστική δικαίωση των γιατρών του ΕΣΥ.
  2. Καταρτίζουμε τη ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟ των επικίνδυνων ελλείψεων στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας
  3. Καταγγέλλουμε τις διώξεις και τις διοικητικές αυθαιρεσίες κατά γιατρών του ΕΣΥ στη Κέρκυρα, το Ρέθυμνο, τη Ζάκυνθο, και άλλες περιοχές
  4. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στις αγροτικές κινητοποιήσεις

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή