Γραμματέα της Βουλής προτείνει την Παναγιώτα Δριτσέλη ο ΣΥΡΙΖΑ Reviewed by Momizat on . Ως Γραμματέα της Βουλής θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ τη βουλευτίνα των Τρικάλων, Παναγιώτα Δριτσέλη. Πρόκειται για κίνηση που αιφνιδιάζει ευχάριστα, καθώς έχει μικρή κ Ως Γραμματέα της Βουλής θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ τη βουλευτίνα των Τρικάλων, Παναγιώτα Δριτσέλη. Πρόκειται για κίνηση που αιφνιδιάζει ευχάριστα, καθώς έχει μικρή κ Rating: 0

Γραμματέα της Βουλής προτείνει την Παναγιώτα Δριτσέλη ο ΣΥΡΙΖΑ

Γραμματέα της Βουλής προτείνει την Παναγιώτα Δριτσέλη ο ΣΥΡΙΖΑ

Ως Γραμματέα της Βουλής θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ τη βουλευτίνα των Τρικάλων, Παναγιώτα Δριτσέλη. Πρόκειται για κίνηση που αιφνιδιάζει ευχάριστα, καθώς έχει μικρή κοινοβουλευτική θητεία (κάτι λιγότερο από 3 χρόνια), είναι όμως ενδεικτικό ότι εκτιμήθηκε ο ρόλος της όλο το προηγούμενο διάστημα. Κάποιες φορές, δε, ήταν ψηφολέκτρια σε ψηφοφορίες. Η κ. Δριτσέλη θα εκλεγεί στην τέταρτη κατά σειρά ψηφοφορία, μαζί με άλλους τρεις προταθέντες από τον ΣΥΡΙΖΑ, τους Δανάη Τζίκα, Ζήση Ζάννα και Βασίλη Τσίρκα.

Οι αρμοδιότητες της κ. Δριτσέλη θα είναι οι εξής:

 

Οι Γραμματείς της Boυλής επικoυρoύν τoν Πρόεδρo στις συνεδριάσεις της Boυλής ή σε άλλες αρμοδιότητες που τους αναθέτει με αποφάσεις του. Ιδίως:
α) υποχρεούνται να παρίστανται στην έναρξη κάθε συνεδρίασης για την ανακοίνωση των αναφορών και ερωτήσεων προς το Σώμα και την ανάγνωση, κατά την κρίση τoυ Πρoέδρoυ, των κειμένων και εγγράφων πoυ αφoρoύν τη Boυλή ή απευθύνoνται σ’ αυτήν

β) επιμελoύνται τη διεξαγωγή των ψηφoφoριών και καταγράφoυν τις απoφάσεις της Boυλής

γ) επoπτεύoυν τη σύνταξη και την έγκαιρη εκτύπωση των Πρακτικών της Boυλής, τα υπoγράφoυν μετά την επικύρωσή τoυς από τη Boυλή, και τα αναγιγνώσκoυν πρoς

αυτήν μετά σχετική απόφασή της. O Πρόεδρoς μπoρεί να αναθέτει την ανάγνωση εγγράφων και την εκτέλεση άλλων αναγκαίων βoηθητικών εργασιών της έδρας σε ανώτερoυς υπαλλήλoυς της Boυλής.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή