Γ. Κυρίτσης: Κόβουν και από τη σίτιση των σπουδαστών στο ΤΕΙ Θεσσαλίας Reviewed by Momizat on . Οι βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ., κ.κ. Γιώργος Κυρίτσης και Θωμάς Ψύρρας, κατέθεσαν ως αναφορά την επιστολή του Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, κ. Γούλα Παναγιώτη, με αίτημ Οι βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ., κ.κ. Γιώργος Κυρίτσης και Θωμάς Ψύρρας, κατέθεσαν ως αναφορά την επιστολή του Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, κ. Γούλα Παναγιώτη, με αίτημ Rating: 0

Γ. Κυρίτσης: Κόβουν και από τη σίτιση των σπουδαστών στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Γ. Κυρίτσης: Κόβουν και από τη σίτιση των σπουδαστών στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Οι βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ., κ.κ. Γιώργος Κυρίτσης και Θωμάς Ψύρρας, κατέθεσαν ως αναφορά την επιστολή του Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, κ. Γούλα Παναγιώτη, με αίτημα «να επανεξεταστεί η κατανομή της χρηματοδότησης προς το Ίδρυμα σε σχέση με τη σίτιση των σπουδαστών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2014».

Η επιστολή

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους σπουδαστές του Ιδρύματος προκήρυξε το 2011 (11-3-2011) τριετή διεθνή διαγωνισμό (ΦΕΚ Τ.Δ.Δ.Σ.68/18-3-2011) με συνολικό προϋπολογισμό  8.100.000,00 € ή 2.700.000,00 €  κατά έτος. Το ύψος του προϋπολογισμού προήλθε, υπολογίζοντας την κατανομή της χρηματοδότησης για το 2010 που ανερχόταν σε 1.692.000,00 €  (δηλαδή 5.076.000,00 για  3 έτη) και το ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2010 ύψους 3.921.606,77 €.

Η σύμβαση  υπογράφηκε με την ανάδοχο εταιρεία την 8/2/2012 και λήγει την 8/2/2015.

Το  Υπουργείο Παιδείας μη λαμβάνοντας υπ’ όψη τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει το Ίδρυμά  καθόρισε την ετήσια χρηματοδότηση για το 2011 με το αριθμ. 44403/ΙΒ/11-4-2011 σε 1.000.000,00 € δηλαδή μειωμένη κατά 692.000,00 €. Για το 2012 με το αριθμ. 23734/ΙΒ/6-3-2012 η ετήσια κατανομή ανήλθε σε 1.200.000,00 €. Επίσης το 2012 με την εφαρμογή του προγράμματος απομείωσης του Ελληνικού χρέους(PSI) τα διαθέσιμα κεφάλαια που αφορούσαν τη σίτιση των σπουδαστών μειώθηκαν κατά 1.495.582,70 €.

Για το 2013 η κατανομή με βάση το αριθμ. 11018/25-1-2013/ΙΒ ανήλθε σε 1.370.000,00 € εμφανώς μειωμένη σύμφωνα με τα αρχικώς υπολογισθέντα στην προκήρυξη.

Το 2012 το Υ.ΠΑΙ.Θ επέτρεψε στο Ίδρυμα τη χρήση ταμειακού υπολοίπου και έτσι καλύφθηκε η δαπάνη για τη σίτιση των σπουδαστών η οποία ανήλθε σε 2.578.687,24 € για τη σίτιση 3890 φοιτητών

Η απαγόρευση της χρήσης ταμειακού υπολοίπου για το 2013 οδήγησε το Ίδρυμα σε αδιέξοδο για την παροχή σίτισης το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 αφού η κατανομή του 1.370.000,00 € κάλυψε τη σίτιση των σπουδαστών μέχρι τον Ιούνιο του 2013.

Η επιπλέον χρηματοδότηση των 600.000,00 € με την οποία χρηματοδοτήθηκε το Ίδρυμα από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το 2013 καλύπτει τη σίτιση 2.485 φοιτητών μέχρι τη λήξη του έτους δηλαδή μείωση των σιτιζομένων σπουδαστών κατά 36% ή   1.400 φοιτητών.

Επίσης η κατανομή της χρηματοδότησης για το 2014 όπως μας κοινοποιήθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ ανέρχεται σε 1.370.000,00 € που σημαίνει πως η μείωση αυτή των σιτιζομένων σπουδαστών θα είναι μεγαλύτερη για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και θα αφορά αποκλειστικά φοιτητές όπου το οικογενειακό τους εισόδημα θα είναι κάτω και από τα όρια της φτώχειας, για το λόγο αυτό ζητάμε ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2014 να επανεξεταστεί η κατανομή της χρηματοδότησης προς το Ίδρυμά μας.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι όπως αποδεικνύεται και με τα έγγραφα κατανομής της χρηματοδότησης των ΤΕΙ για τη σίτιση των σπουδαστών, τα οποία και σας επισυνάπτουμε, αποδεικνύεται πως η εφαρμογή του αλγόριθμου που καθορίζει τη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων με βάση τους ενεργούς σπουδαστές, σε ότι αφορά το ΤΕΙ Θεσσαλίας δεν έχει εφαρμοστεί.

Η σύγκριση των χρηματοδοτήσεων μεταξύ των Ιδρυμάτων αποδεικνύει περίτρανα πως Ιδρύματα με πολύ λιγότερο αριθμό ενεργών φοιτητών χρηματοδοτούνται με πολύ μεγαλύτερα ποσά έναντι του Ιδρύματός μας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σχόλια (1)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή