Γ. Κυρίτσης: Με εκρηκτική ανεργία, κλείνουν το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας Reviewed by Momizat on . Ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού κατέθεσε ο βουλευτής Τρικάλων της ΔΗΜΑΡ Γ. Κυρίτσης και η Ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού κατέθεσε ο βουλευτής Τρικάλων της ΔΗΜΑΡ Γ. Κυρίτσης και η Rating: 0

Γ. Κυρίτσης: Με εκρηκτική ανεργία, κλείνουν το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας

Γ. Κυρίτσης: Με εκρηκτική ανεργία, κλείνουν το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας

kyritsis4Ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού κατέθεσε ο βουλευτής Τρικάλων της ΔΗΜΑΡ Γ. Κυρίτσης και η συνάδελφός του κ. Ξηροτύρη.

 

Το κείμενο της ερώτησης είναι το ακόλουθο:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Α. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Β. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 

Θέμα: Σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)

 

Σε μία κρίσιμη για τη χώρα συγκυρία, κατά την οποία το ποσοστό ανεργίας έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις (27,4% το Σεπτέμβριο του 2013, βάσει των στοιχείων που προ ημερών ανακοίνωσε η Eurostat) παραμένοντας το υψηλότερο μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, συνεχίζουν να υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες της οξείας οικονομικής ύφεσης, πληροφορούμαστε την ενδεχόμενη κατάργηση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, προήλθε από τη συγχώνευση των εταιρειών «Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.» και «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.» και στελεχώνεται από 64 άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Αποστολή του είναι η παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης προς το εποπτεύον Υπουργείο για τις σχεδιαζόμενες και ασκούμενες πολιτικές, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και η στήριξη δράσεων και πολιτικών του Υπουργείου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ειδικά την τρέχουσα περίοδο, το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. υλοποιεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης το χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ έργο με τίτλο «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 εργαζόμενους σε περίοδο οικονομικής κρίσης», συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ. Στον εν λόγω έργο συμμετέχουν περίπου 14.000 επιχειρήσεις και 500 εργοδοτικοί φορείς και ωφελούνται πάνω από 100.000 μισθωτοί που εργάζονται σε αυτές. Πέρα όμως από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο μπορεί να συμβάλλει στην ανάσχεση της καθοδικής πορείας των μικρών επιχειρήσεων και του ποσοστού απασχόλησης σε αυτές, αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και σε κρίσιμο στάδιο, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό αναμένουν είτε προκαταβολές είτε αποπληρωμές για τα έργα που έχουν αναλάβει.

Βάσει δε της επιστολής του Σωματείου Εργαζομένων, το ενδεχόμενο κλείσιμο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. «θα στερήσει άμεσα από τις επιχειρήσεις και τους κλαδικούς φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πάνω από 120 εκατ. ευρώ, που η ίδια η Κυβέρνηση έχει εγκρίνει και επείγεται να απορροφήσει αλλά και να ενισχύσει τις χειμαζόμενες από την κρίση επιχειρήσεις».

 

Δεδομένου ότι:

  • Κρίνεται αναγκαία η ανεμπόδιστη συνέχιση της λειτουργίας του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., το οποίο στηρίζει με αποτελεσματικότητα την απασχόληση και αφορά όλη την κοινωνία, και ακόμα περισσότερο τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις που σήμερα ωφελούνται και στηρίζονται από το έργο και τις δράσεις του.
  •  Είναι επιτακτική  η απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου του, καθώς το μακρόχρονο διάστημα προετοιμασίας που απαιτήθηκε δεν αφήνουν περιθώρια για περαιτέρω καθυστερήσεις αλλά και για απώλεια της διαχειριστικής αλλά και ερευνητικής τεχνογνωσίας που έχουν αποκτήσει τα στελέχη του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. από την πολυετή εμπειρία τους στη διαχείριση προγραμμάτων που υλοποίησαν στο παρελθόν οι δύο συγχωνευθέντες φορείς.
  • Έχει προταθεί η ενίσχυση του φορέα με ανάληψη επιπλέον αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα προτάθηκε να λειτουργεί ως εξειδικευμένος και αποτελεσματικός φορέας του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ και να αναλαμβάνει εξειδικευμένα έργα και προγράμματα, στα οποία ο ΟΑΕΔ λόγω πληθώρας υποχρεώσεων και σημαντικών ελλείψεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
  • Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο πολιτικής, για την υλοποίηση μέτρων και προγραμμάτων για την απασχόληση, για την ανάσχεση της ανεργίας και για την στήριξη των επιχειρήσεων.

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Τι προβλέπεται για το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.; Αν υπάρχει σχεδιασμός για την κατάργησή του, με ποια κριτήρια αξιολογήθηκε;
  2. Πώς συνάδουν οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ανεργίας με την κατάργηση ενός οργανισμού που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων;
  3. Ποιο το δημοσιονομικό κέρδος που ενδέχεται να προκύψει από την κατάργηση ενός οργανισμού με 64 άτομα προσωπικό που εξυπηρετεί 14.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χιλιάδες εργαζομένους σε όλη την χώρα;

 

Οι βουλευτές που ερωτούν

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη

Γιώργος Κυρίτσης

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή