Δήμος Τρικκαίων : Προσλαμβάνεται καλλιτεχνικό-διδακτικό προσωπικό Reviewed by Momizat on . Στην πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων. Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, η πρόσκλη Στην πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων. Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, η πρόσκλη Rating: 0

Δήμος Τρικκαίων : Προσλαμβάνεται καλλιτεχνικό-διδακτικό προσωπικό

dimos trikkaion
Στην πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων. Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, η πρόσκληση αφορά στην πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων δύο θέσεων ΠΕ Μουσικών και πέντε θέσεων ΔΕ Μουσικών με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2014-2015 αναλυτικότερα στις κατωτέρω τάξεις και τμήματα:* Παιδικής – Εφηβικής χορωδίας, αρμονίου ( 1 θέση )* Τρομπονιού ( 1 θέση )* Βιολιού ( 1 θέση )* Φλάουτου ( 1 θέση )* Μονωδίας ( 1 θέση )* Τρομπέτας ( 1 θέση )* Ντράμς ( 1 θέση ) ΈλεγχοςΟ έλεγχος των τυπικών, ειδικών και επικουρικών προσόντων των υποψηφίων, η επιλογή των μεταξύ αυτών καταλληλότερων, η κατάταξη των επιλεγόμενων κατά αξιολογική σειρά, και εφόσον κριθεί αναγκαίο η διενέργεια πρακτικής δοκιμασίας θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που ορίσθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο.Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων.Η πρόσληψη των επιτυχόντων καθώς και το σύνολο ωρών διδασκαλίας που θα τους ανατεθούν, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών και σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν σε κάθε Τμήμα ή Σχολή. Ανάμεσα σε άλλα στην ίδια προκήρυξη τονίζεται ότι «ως διδακτική εμπειρία – προϋπηρεσία νοείται η απασχόληση ως νόμιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε αναγνωρισμένα Ωδεία ή Μουσικές Σχολές εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού και σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων…».

Αφήστε το σχόλιο σας