Δίνονται 150 εκατ. για τα γεωργοπεριβαλλοντικά του 2015 Reviewed by Momizat on . Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στον Διαδικτυακό τόπο διαύγεια γίνεται γνωστό ότι για τις δαπάνες στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, που αφορούν την ενίσ Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στον Διαδικτυακό τόπο διαύγεια γίνεται γνωστό ότι για τις δαπάνες στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, που αφορούν την ενίσ Rating: 0

Δίνονται 150 εκατ. για τα γεωργοπεριβαλλοντικά του 2015

Δίνονται 150 εκατ. για τα γεωργοπεριβαλλοντικά του 2015

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στον Διαδικτυακό τόπο διαύγεια γίνεται γνωστό ότι για τις δαπάνες στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, που αφορούν την ενίσχυση των δικαιούχων για το έτος 2015 (περιλαμβάνει πληρωμές του έτους 2014 και εκκρεμότητες προηγούμενων ετών), θα διατεθεί το συνολικό ποσό των 129.350.000 ευρώ.

Ειδικότερα, το ποσό για την υλοποίηση των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων ορίζεται στα 130.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 650.000 ευρώ που αντιστοιχούν στο ποσοστό 5‰ «μοιράζεται» ως εξής:

  • ποσοστό 2‰ που αντιστοιχεί σε πίστωση ύψους 260.000,00 Ευρώ, θα μεταφερθεί από τον ΚΑΕ 5323 στον ΚΑΕ 2212 του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κάλυψη αναγκών επιτόπιων ελέγχων (πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και εποπτείας) καθώς και για την ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών που θα συνδέονται με το Μέτρο 2.1.4 Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις του ΠΑΑ 2007-2013,
  • ποσοστό 3‰ που αντιστοιχεί σε πίστωση ύψους 390.000 ευρώ, για την υλοποίηση των Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων, θα κατανεμηθεί ως εξής:

α) Για την κάλυψη των εξόδων των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων των οικείων Περιφερειών του Νόμου 3852/2010, ποσό έως 365.000 ευρώ, το οποίο αφορά αποζημιώσεις κίνησης προσωπικού. Οι πιστώσεις αυτές καλύπτονται με ισόποση διάθεση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ.Α.Ε. 5323, Φ.29/110

β) (μέσω του ΚΑΕ 5387) στους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών του Νόμου 3852/2010.

γ) Για την κάλυψη εξόδων της Διεύθυνσης Χωροταξίας Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ποσό έως 15.000 ευρώ, το οποίο αφορά:

αα) προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εξοπλισμού γραφείου, συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού, ποσού έως 12.000 ευρώ

ββ) αποζημιώσεις κίνησης προσωπικού, ποσού έως 3.000 ευρώ

δ) Για την κάλυψη εξόδων των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ποσό έως 10.000 ευρώ, το οποίο αφορά αποζημιώσεις κίνησης προσωπικού.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή