ΔΕΥΑΤ: Πιο εύκολα πλέον ο εντοπισμός βλαβών Reviewed by Momizat on . Ενα χρήσιμο έργο για την πόλη, που θα συνδράμει στον άμεσο εντοπισμό βλαβών στο δίκτυο της ΔΕΥΑΤ, παρουσιάζεται μεθαύριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΤ, " Ενα χρήσιμο έργο για την πόλη, που θα συνδράμει στον άμεσο εντοπισμό βλαβών στο δίκτυο της ΔΕΥΑΤ, παρουσιάζεται μεθαύριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΤ, " Rating: 0

ΔΕΥΑΤ: Πιο εύκολα πλέον ο εντοπισμός βλαβών

ΔΕΥΑΤ: Πιο εύκολα πλέον ο εντοπισμός βλαβών

Ενα χρήσιμο έργο για την πόλη, που θα συνδράμει στον άμεσο εντοπισμό βλαβών στο δίκτυο της ΔΕΥΑΤ, παρουσιάζεται μεθαύριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΤ, “Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013 στις 11 π.μ. στο χώρο του νέου αντλιοστασίου θα γίνει η παρουσίαση – παραλαβή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων”.
Και συνεχίζει:

“Στόχος του συστήματος τηλελέγχου είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή και πίεση σε κεντρικούς αγωγούς), η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών στο υδραυλικό δίκτυο (άνοιγμα/κλείσιμο βανών, ρύθμιση πίεση και παροχής) με στόχο τον περιορισμό των απωλειών νερού και την έγκαιρη αντιμετώπιση των διαρροών. Το σύστημα που περιλαμβάνει τριάντα έναν (31)  Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ), σε επιλεγμένα κομβικά σημεία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων και της ευρύτερης περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΤ. Το έργο, συμβατικού προϋπολογισμού 1.380.200 €, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη  2007 – 2013» και εκτελέστηκε εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος δηλαδή σε δεκαπέντε μήνες και σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου και τις προδιαγραφές της μελέτης”.

Θα πρέπει, βεβαίως, να σημειωθεί, ότι το έργο  είχε ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη δημοτική αρχή, αφού το τότε ΔΣ της επιχείρησης πήρε την απόφαση να υποβάλλει πρόταση στις 18 Αυγούστου 2009.
Χρειάστηκαν, δηλαδή, τέσσερα χρόνια για να γίνουν όλα τα σχετικά γρααφειοκρατικά, ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου.

Το έργο

Πάντως, το έργο θα βοηθήσει πολύ στον εντοπισμό βλαβών. Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλεπόταν τα εξής:deyat

Το δίκτυο ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων παρουσιάζει, λόγω παλαιότητας, μεγάλες απώλειες. Οι απώλειες αυτές οφείλονται όχι μόνο στο ατιμολόγητο νερό (άρδευση χώρων πρασίνου κ.λπ.), αλλά κυρίως στον μεγάλο αριθμό των διαρροών που υπάρχουν στο εν λόγω δίκτυο. Ο εντοπισμός των διαρροών αυτών είναι τις περισσότερες φορές δυσχερής έως αδύνατος, διότι συνήθως οι διαρροές είναι αφανείς, και δεν  γίνονται αμέσως αντιληπτές ώστε να επέμβει η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΤ προς αποκατάσταση της βλάβης.

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται σύστημα που θα περιλαµβάνει τριάντα ένα (31)

Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ), σε επιλεγμένα κομβικά σημεία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων και της ευρύτερης περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΤ.

Οι τοπικοί σταθμοί ελέγχου αναλύονται ως εξής:

– Τοπικοί Σταθμοί Τύπου Α’

Στους τρεις (3) ΤΣΕ Τύπου Α’ θα γίνεται μέτρηση της πίεσης και της παροχής σε κάποιον κεντρικό αγωγό διανομής νερού. Θα είναι εξοπλισμένοι με ηλεκτρικά ελεγχόμενη βελονοειδή δικλείδα με στόχο να μπορούν να πραγματοποιήσουν ρύθμιση τόσο της πίεσης, όσο και της παροχής. Η χρησιμότητα της ρύθμισης πίεσης είναι φανερή από το γεγονός ότι μειώνοντας την πίεση σε ένα τμήμα του δικτύου, μειώνονται ταυτόχρονα και οι διαρροές στο τμήμα αυτό. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνεται κατά τις βραδινές ώρες που συνήθως η κατανάλωση νερού είναι πολύ μικρή, ενώ αντίθετα οι διαρροές αυξάνονται.

– Τοπικοί Σταθμοί Τύπου Β’ 4

Οι πέντε (5) ΤΣΕ Τύπου Β’, πραγματοποιούν τις ίδιες λειτουργίες με τους ΤΣΕ Τύπου Α’, με διαφορά πως στη θέση της ρυθμιστικής βελονοειδούς δικλείδας υπάρχει δικλείδα πεταλούδας. Ο ρόλος αυτών των σταθμών δεν είναι τόσο η ρύθμιση της πίεσης στο δίκτυο, παρόλο που μπορεί να επιτευχθεί, αλλά ο χειρισμός των ζωνών του δικτύου και η απομόνωση κάποιου τμήματος δικτύου, όταν κριθεί απαραίτητο (θραύση αγωγού, εργασίες συντήρησης κ.λπ.).

– Τοπικοί Σταθμοί Τύπου Γ’

Οι δέκα (10) Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Τύπου Γ’ πραγματοποιούν συνεχώς και σε

πραγματικό χρόνο μετρήσεις των πιέσεων λειτουργίας και των παροχών σε κεντρικούς αγωγούς ύδρευσης. Τα δεδομένα αυτά θα βοηθήσουν τη ΔΕΥΑ Τρικάλων, αφενός να σκιαγραφήσει το προφίλ των καταναλώσεων και της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου, αφετέρου να αποκτήσει εμπειρία στην ανίχνευση και τον εντοπισμό αφανών διαρροών σε αγωγούς.

-Τοπικοί Σταθμοί Τύπου Δ’

Σε δέκα (10) σημεία του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων, θα γίνεται μέτρηση μόνο της πίεσης στο σημείο τοποθέτησης. Μια μεγάλη πτώση στην πίεση, κατά κανόνα συνδέεται με θραύση του αγωγού. Τα δεδομένα της πίεσης θα αξιολογούνται σε καθημερινή βάση και θα φανερώσουν μια ενδεχόμενη δυσλειτουργία του δικτύου.

– Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Δεξαμενών

Η πόλη των Τρικάλων υδρεύεται από μια σειρά γεωτρήσεων που στέλνουν το νερό στις δεξαμενές συγκέντρωσης που βρίσκονται σε δύο σημεία: α) Φρούριο – β) Λόφος Προφ. Ηλία, θέση «Ντάπια» (μεγάλη και μικρή δεξαμενή Ντάπιας). Σε αυτά τα δύο (2) σημεία θα εγκατασταθούν σταθμοί ελέγχου που θα μετρούν την παροχή του νερού προς τους καταναλωτές. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο ώστε να γνωρίζουμε το νερό που οδηγήθηκε στην κατανάλωση ανά πάσα στιγμή. Συγκρίνοντας τα δεδομένα αυτά με τα δεδομένα από τους υπόλοιπους σταθμούς του εσωτερικού δικτύου, αλλά και με τον όγκο νερού στους υδρομετρητές των καταναλωτών, μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το υδατικό ισοζύγιο του δικτύου και να γνωρίζουμε ανα πάσα στιγμή τον όγκο των απωλειών νερού.

– Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Μειωτών Πίεσης

Στο σημείο που το νερό από τις δεξαμενές αποθήκευσης φτάνει μέσω αγωγού διατομής Φ600 στην είσοδο της πόλης, θα εγκατασταθεί ένας σταθμός που θα ελέγχει τους δύο υφιστάμενους μειωτές πίεσης. Η σημασία της ρύθμισης πίεσης στον περιορισμό των διαρροών έχει ήδη αναφερθεί και είναι κατανοητό ότι με τον έλεγχο της πίεσης στους δύο κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς νερού, μπορούν να ελεγχθούν οι απώλειες διαρροών σε ολόκληρο το δίκτυο ύδρευσης.

Δεδομένα από όλους τοπικούς σταθμούς τηλεµετρούνται συνεχώς στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), ο οποίος θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του νέου κεντρικού αντλιοστασίου, στην οδό Λάκμωνος. Ο ΚΣΕ θα ειδοποιείται για συνθήκες χαμηλής ή υψηλής παροχής, πτώσης πίεσης κλπ. µε μηνύματα συναγερµού (alarm) στις γραφικές οθόνες και στους εκτυπωτές. Οι Τοπικοί Σταθμοί θα εκτελούν κάθε θεραπευτική ενέργεια (άνοιγμα ή κλείσιμο βάνας, ρύθμιση πίεσης κλπ) και θα πληροφορούν σχετικά τον ΚΣΕ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει επιπλέον θεραπευτικές ενέργειες στην περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή στην περίπτωση που ένας τοπικός σταθµός έχει εξαντλήσει όλα τα τοπικά προγράµµατα. Στην περίπτωση απώλειας της επικοινωνίας ανάμεσα στον ΚΣΕ και έναν τοπικό σταθμό ή βλάβης του ΚΣΕ, οι διαδικασίες αυτοµατισµού θα εκτελεστούν αυτόνομα από κάθε τοπικό σταθμό.

Θανάσης Μιχαλάκης

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή