Δημοπρατήσεις σημαντικών έργων στον Ν. Τρικάλων Reviewed by Momizat on . Σημαντικά έργα για τον Ν. Τρικάλων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα έργα αυτά – για την ακρίβεια, οι δημοπρατήσεις – καθυστερούσαν κ Σημαντικά έργα για τον Ν. Τρικάλων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα έργα αυτά – για την ακρίβεια, οι δημοπρατήσεις – καθυστερούσαν κ Rating: 0

Δημοπρατήσεις σημαντικών έργων στον Ν. Τρικάλων

Δημοπρατήσεις σημαντικών έργων στον Ν. Τρικάλων

Σημαντικά έργα για τον Ν. Τρικάλων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα έργα αυτά – για την ακρίβεια, οι δημοπρατήσεις – καθυστερούσαν και, πλέον, εγκρίθηκαν όλα μαζί, χθες. Σημαντικά θεωρούνται τα οδικά, με την κατασκευή γέφυρας στον Πηνειό, προς Καρδίτσα, και οι βελτιώσεις του δρόμου προς Καλαμπάκα. Αναλυτικά οι εγκριθέντες διαγωνισμοί είναι:
– Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση τμήματος Κεφαλόβρυσο-Περιστέρα», προϋπολογισμού: 200.000,00 € (με ΦΠΑ).
– Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδικών τμημάτων της οδού παραπλεύρως της εθνικής οδού Τρικάλων-Καλαμπάκας στην περιοχή του κόμβου Θεόπετρας», προϋπολογισμού: 630.000,00€ (με ΦΠΑ).
– Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση -ασφαλτόστρωση οδού Φλαμπουρέσι-Αγία Τριάδα 2013» συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ (με ΦΠΑ).
– Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου Π.Ε. Τρικάλων 2014» προϋπολογισμού 600.000,00 € (με ΦΠΑ).
– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή 5oυ Δημοτικού σχολείου Καλαμπάκας» προϋπολογισμού 2.590.000,00 € (με ΦΠΑ).
– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών, κατασκευή τεχνικών, στο οδικό δίκτυο ορεινής περιοχής Καλαμπάκας Π.Ε Τρικάλων 2014» προϋπολογισμού 400.000,00 € (με ΦΠΑ).
– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών, κατασκευή τεχνικών, στο οδικό δίκτυο ορεινής περιοχής Πύλης Π.Ε Τρικάλων 2014» συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 € (με ΦΠΑ) .
– Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου και της ασφάλειας τεχνικών του ορεινού δικτύου του Ν. Τρικάλων 2014» συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 € (με ΦΠΑ) .
– Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδικού δικτύου Νομού Τρικάλων» προϋπολογισμού 200.000,00 € (με ΦΠΑ)
– Έγκριση της προκήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη κατασκευής γέφυρας στον Πηνειό ποταμό επί της εθνικής οδού Τρικάλων-Καρδίτσας» προϋπολογισμού 1.233.457,79 € (με ΦΠΑ).

 

Στους άλλους νομούς

Στους άλλους νομούς έγιναν οι εξής εγκρίσεις:

– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Αντικατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Μουζακίου», προϋπολογισμού 40.000 € (με ΦΠΑ).
– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις επαρχιακών οδών Ν.Α. Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Καρδίτσας)» 520.000 € (με ΦΠΑ).
– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου στην περιοχή Μεταμόρφωσης». 82.410 (με ΦΠΑ).
– Επαναδημοπράτηση του έργου : «Προμήθεια σωλήνων άρδευσης χρήση 2013», προϋπολογισμός: 349.969,19 € (με Φ.Π.Α).
– Έγκριση δημοπράτησης, του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού 2013 Π.Ε Λάρισας » προϋπολογισμού: 200.000,00 € (με ΦΠΑ).
– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων σε γυμναστήρια» προϋπολογισμού: 298.890,00 € (με ΦΠΑ).
– Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων για την ασφαλή απορροή των ομβρίων και την αντιπλημμυρική προστασία του έργου: ολοκλήρωση κόμβου και οδός πρόσβασης προς ΣΜΑ Αγιάς» προϋπολογισμού: 89.000,00 € (με ΦΠΑ).
– Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Περιφερειακό ιατρείο Νίκαιας Λάρισας» προϋπολογισμού: 550.000 € (με ΦΠΑ).
– Έγκριση δημοπράτησης έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων δρόμου Καρύτσα – Σπηλιά» προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ).
– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση οδικού δικτύου Π.Ε. Μαγνησίας» προϋπολογισμός έργου: 500.000,00 € (με ΦΠΑ).
– Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση οδικού δικτύου Π.Ε Μαγνησίας (ασφαλτικά –σήμανση)» προϋπολογισμός έργου: 500.000,00 € (με ΦΠΑ).
– Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συντήρηση – βαθμονόμηση του οργάνου μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων που λειτουργεί στο Βόλο 2595,3 € (με ΦΠΑ).

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή