Διαθεσιμότητα: Δεν σκέφτηκαν ούτε τα ΑμΕΑ… Reviewed by Momizat on . Σε καταγγελία της μη προστασίας των ΑμΕΑ κατηγορίας κάτω του 67% με το μέτρο της διαθεσιμότητας, προχώρησε το Σωματείο ΑμΕΑ Ν Τρικάλων "Αρωγή". Συγκεκριμένα, αν Σε καταγγελία της μη προστασίας των ΑμΕΑ κατηγορίας κάτω του 67% με το μέτρο της διαθεσιμότητας, προχώρησε το Σωματείο ΑμΕΑ Ν Τρικάλων "Αρωγή". Συγκεκριμένα, αν Rating: 0

Διαθεσιμότητα: Δεν σκέφτηκαν ούτε τα ΑμΕΑ…

Διαθεσιμότητα: Δεν σκέφτηκαν ούτε τα ΑμΕΑ…

Σε καταγγελία της μη προστασίας των ΑμΕΑ κατηγορίας κάτω του 67% με το μέτρο της διαθεσιμότητας, προχώρησε το Σωματείο ΑμΕΑ Ν Τρικάλων “Αρωγή”. Συγκεκριμένα, αναφέρει:
“Δεν προστατεύονται οι εργαζόμενοι με αναπηρία κάτω του 67% του ν.1648/1986 και του ν.2643/98 , αφού οι διατάξεις του ν΄4172/13(ΦΕΚ 167Α΄) εξαιρούν από το μέτρο της διαθεσιμότητας τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη της οικογενείας τους υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό αναπηρίας προσδιορίζεται τουλάχιστο σε 67%.
Οι υπάλληλοι που εργάζονται με τους ανωτέρω νόμους και έχουν ποσοστό αναπηρίας <67% εντάσσονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Ο καθορισμός όμως της διαδικασίας μοριοδότησης τους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (τρόπος πρόσληψης, τυπικά προσόντα, υπηρεσιακή αξιολόγηση), δημιουργεί εύλογη ανησυχία για την παραμονή τους στην εργασία τους, αφού ο νομοθέτης δεν έχει λάβει υπόψη του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες που απορρέουν από την αναπηρία των υπαλλήλων, ούτε και τη συνταγματική επιταγή για την προστασία των ατόμων με αναπηρία.

Αγνοεί τις μειωμένες ευκαιρίες που έχουν οι υπάλληλοι με αναπηρία λόγω της αδυναμίας της Πολιτείας να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών -π.χ. κακής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες έως και έλλειψη πρόσβασης σε αυτές, μη εφαρμογή της αρχής των εύλογων προσαρμογών( άρθρο 10 ν. 3304/2005, έλλειψη στοιχειωδών κανόνων εργονομικής διευθέτησης, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον λόγω στερεότυπων προκαταλήψεων κ.λ.π).

Το αναπηρικό κίνημα της χώρας απαιτεί την άμεση τροποποίηση των διατάξεων του ν.4172/2013 , ώστε να εξαιρεθεί από το μέτρο της διαθεσιμότητας με διακριτό τρόπο το σύνολο των προσληφθέντων υπαλλήλων με αναπηρία μέσω του ν. 1648/1986 και του ν. 2643/98.

Επίσης ακραίο δείγμα παραλογισμού ανασύρεται από το χρονοντούλαπο της ιστορίας, η νέα υπουργική απόφαση Φ11/321/1119/79/27.3.2013(τροποποίηση της Φ9/οικ.909/22.6.1983), σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται “η καταβολή του εξωιδρυματικού επιδόματος στις περιπτώσεις νοσηλείας του δικαιούχου, (τετραπληγίας- παραπληγίας και βαριάς κινητικής αναπηρίας), σε περιπτώσεις νοσηλείας σε οποιασδήποτε μορφής νοσηλευτικού ιδρύματος για χρόνια πάθηση με δαπάνες του ασφαλιστικού φορέα, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα νοσηλείας του.

Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους και με σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ (Αρ.Σ38/17 αρ.39)έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή, όπως καταγγέλλουν δικαιούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος.

Είναι πασιφανές ότι αυτή η διάταξη αποτελεί τον πρόδρομο της κατάργησης του δημοσίου συστήματος ασφάλισης, καταστρατηγεί αναφαίρετα δικαιώματα ατόμων που ανήκουν σε μία από τις βαρύτερες κατηγορίες αναπηρίας και αγνοεί με τον πιο επιδεικτικό τρόπο τις πραγματικές ανάγκες των βαριά κινητικά αναπήρων.

Υπενθυμίζουμε το εξωιδρυματικό επίδομα ότι χορηγείται επί σειρά δεκαετιών από την Πολιτεία, με κύριο και αποκλειστικό σκοπό να υποστηρίξει τα άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες που διαβιούν στην οικογενειακή τους εστία και όχι σε ασυλικού τύπου ιδρύματα.

Απαιτούμε την άμεση ακύρωση της προαναφερθείσας Υπουργικής απόφασης”.
Σωματείο Α.μ.Ε.Α  Ν. Τρικάλων η “ΑΡΩΓΗ”

Αφήστε το σχόλιο σας