Διαμαρτυρία Μιχαλάκη για τον αποκλεισμό τρικαλινών από το πρόγραμμα νιτρορύπανσης Reviewed by Momizat on . Την έντονη  αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, κ. Χρήστου Μιχαλάκη, προκάλεσε η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 10.1.04 Την έντονη  αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, κ. Χρήστου Μιχαλάκη, προκάλεσε η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 10.1.04 Rating: 0

Διαμαρτυρία Μιχαλάκη για τον αποκλεισμό τρικαλινών από το πρόγραμμα νιτρορύπανσης

Διαμαρτυρία Μιχαλάκη για τον αποκλεισμό τρικαλινών από το πρόγραμμα νιτρορύπανσης

Την έντονη  αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, κ. Χρήστου Μιχαλάκη, προκάλεσε η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, το γνωστό πρόγραμμα της νιτρορύπανσης, καθώς οι παραγωγοί  του νομού Τρικάλων αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα, παρά την αύξηση της προβλεπόμενης δαπάνης και τη χρήση προγραμματικής υπερδέσμευσης της συνολικής δημόσιας δαπάνης που αύξησε τους δικαιούχους παραγωγούς.
Μετά την αρχική  αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων τα αποτελέσματα ήταν:
•    Τρίκαλα: 322 υποβληθείσες αιτήσεις, εγκεκριμένοι: 0
Ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων έχει αποστείλει ήδη έγγραφη διαμαρτυρία προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, από τις 02-10-2017, στην οποία επισημαίνεται η κατάφορη αδικία εις βάρος του νομού μας και των παραγωγών μας, ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς στο προηγούμενο πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης, είχαν ενταχθεί ενενήντα εννέα (99) γεωργοί στον νομό μας (πρόσκληση 080598/30-11-2011), με συνολικό ποσό πληρωμής της πενταετίας 2.250.000 ευρώ και ογδόντα εφτά (87) παραγωγοί. (πρόσκληση 080293/17-11-2011), με συνολικό ποσό πληρωμής διετίας 388.830 ευρώ.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή