Διαμαρτυρία των αιρετών στο ΠΥΣΔΕ Ουρανίας Παπαζεύκου και Βαγγέλη Κίτου Reviewed by Momizat on . Στην 4η συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Δευτέρας 16 Μαρτίου και πριν την έναρξή των εργασιών της, τέθηκαν από τους αιρετούς του κλάδου, προς την πρόεδ Στην 4η συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Δευτέρας 16 Μαρτίου και πριν την έναρξή των εργασιών της, τέθηκαν από τους αιρετούς του κλάδου, προς την πρόεδ Rating: 0

Διαμαρτυρία των αιρετών στο ΠΥΣΔΕ Ουρανίας Παπαζεύκου και Βαγγέλη Κίτου

elmet
Στην 4η συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Δευτέρας 16 Μαρτίου και πριν την έναρξή των εργασιών της, τέθηκαν από τους αιρετούς του κλάδου, προς την πρόεδρο τα εξής ερωτήματα και ζητήθηκαν διευκρινίσεις:
I. Γιατί στην 3η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ της Πέμπτης 05 Μαρτίου δεν τέθηκε υπόψη των μελών του συμβουλίου έγγραφο Διευθύντριας σχολείου που απευθυνόταν στο ΠΥΣΔΕ και αφορούσε θέμα για το οποίο εκείνη την ημέρα ελήφθη απόφαση;
II. Γιατί στην τρέχουσα συνεδρίαση δεν τέθηκε σαν θέμα της ΗΔ ένσταση συναδέλφου που είχε υποβληθεί από τις 10 Μαρτίου.
Για την πρώτη περίπτωση η Διευθύντρια ΔΕ απάντησε ότι θεώρησε πως το έγγραφο της Διευθύντριας του Σχολείου δεν θα πρόσθετε κάτι επιπλέον στο υπό συζήτηση θέμα και για το λόγο αυτό δεν το έθεσε υπόψη του Συμβουλίου. Να σημειωθεί όμως ότι το έγγραφο απευθύνονταν στο ΠΥΣΔΕ και όχι στη Δ/ντρια, γεγονός που κατά τη γνώμη μας συνιστά απόκρυψη εγγράφου από τα μέλη του ΠΥΣΔΕ.
Για τη δεύτερη περίπτωση η Διευθύντρια ισχυρίστηκε πως η εισήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι δικιά της αρμοδιότητα και άρα η ένσταση του συναδέλφου θα συζητηθεί όταν αυτή το θεωρήσει σκόπιμο. Θα θέλαμε επ’ αυτού να θυμίσουμε στην κυρία Διευθύντρια την κείμενη νομοθεσία: Στο Π.Δ. 1/2003, κεφ.Α/άρθρο 10, παρ.5 ναι μεν αναφέρεται ότι τα θέματα στο συμβούλιο εισηγείται ο Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αλλά στην παρ. 10 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ρητά ότι «Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 <<Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις>> (ΦΕΚ 45Α΄), όπου στο άρθρο.14, παρ.8 διευκρινίζεται ότι «Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον πρόεδρο, ο οποίος λαμβάνει της τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από μέλη του συλλογικού οργάνου.»
Άρα λοιπόν η κυρία Διευθύντρια όφειλε και με το γράμμα του Νόμου αλλά και για λόγους δημοκρατίας αφού το ζήτησαν οι αιρετοί του κλάδου να φέρει προς συζήτηση την ένσταση του συναδέλφου. Επιπλέον η μη έγκυρη συζήτηση της ένστασης του συναδέλφου εκπαιδευτικού είναι δυνατό να επιφέρει ακύρωση του έννομου συμφέροντός του.
Επειδή σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε από κανέναν λογοκρισία για το ποια έγγραφα από αυτά που απευθύνονται στο ΠΥΣΔΕ είναι σοβαρά και πια όχι και επειδή θεωρούμε επίσης επιεικώς απαράδεκτο ένσταση συναδέλφου για θέμα που τον αφορά και για το οποίο έχει αποφασίσει ήδη το ΠΥΣΔΕ, με γραφειοκρατικό τρόπο να ενταφιάζετε, εκφράσαμε την απόλυτη αντίθεση για τα νέα ήθη λειτουργίας του ΠΥΣΔΕ και διαμαρτυρόμενοι αποχωρήσαμε από τη συνεδρίαση, την οποία η Διευθύντρια δυστυχώς συνέχισε με τα διορισμένα μέλη. Θα θέλαμε εδώ επίσης να εκφράσουμε την απορία μας για την παραμονή των συναδέλφων μας διορισμένων μελών του ΠΥΣΔΕ στη συνεδρίαση τη στιγμή που αναδείχτηκαν από τους αιρετούς του κλάδου δύο ακραίες συμπεριφορές της κ. Διευθύντριας που δεν συνάδουν με το δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή