Διαπραταξιακά χρήματα για μικροέργα στον Δ. Καλαμπάκας Reviewed by Momizat on . Ευτυχώς, ήρθαν κάποια χρήματα στον Δήμο Καλαμπάκας και θα κατορθωθεί να γίνει πληρωμή κάποιων έργων. Πρόκειται για ποσό 216.600 ευρώ, το οποίο αποτελεί κατανομή Ευτυχώς, ήρθαν κάποια χρήματα στον Δήμο Καλαμπάκας και θα κατορθωθεί να γίνει πληρωμή κάποιων έργων. Πρόκειται για ποσό 216.600 ευρώ, το οποίο αποτελεί κατανομή Rating: 0

Διαπραταξιακά χρήματα για μικροέργα στον Δ. Καλαμπάκας

Διαπραταξιακά χρήματα για μικροέργα στον Δ. Καλαμπάκας

Ευτυχώς, ήρθαν κάποια χρήματα στον Δήμο Καλαμπάκας και θα κατορθωθεί να γίνει πληρωμή κάποιων έργων. Πρόκειται για ποσό 216.600 ευρώ, το οποίο αποτελεί κατανομή πιστώσεων των κεντρικών αυτοτελών πόρων των Δήμων, για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2013 και τον Ιανουάριο του 2014. Τα χρήματα αυτά τα περίμενε ο Δήμος και, επομένως, προκειμένου να μην υπάρχει καμία υπόνοια ότι πρόκειται για προεκλογικά έργα, η κατανομή τους έγινε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, θα δοθούν:

– 5.569,45€ για τη Επισκευή συντήρηση σχολείων ΔΕ Καστανιάς.

– 4.967,23€ Εργασίες καθαρισμού απόφραξης σωληνωτών και ανοιχτών οχετών ΔΕ Καλαμπάκας.

– 12.000,00€ για Βελτίωση εισόδου Ελαφίου – Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού.

– 6.300,00€ για Κατασκευή κιβωτ. Οχετού συνοικ. Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Γάβρου.

– 7.000,00€ για Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης ΔΕ Καλαμπάκας.

– 11.400,00€ για Κατασκευή τοίχου από συρματοκιβώτια Καταφύτου .

–  21.000,00€ για Αποκατάσταση οδού Πατριάρχου Δημητρίου.

– 43.475,67€ για Βελτίωση βατότητας Δημ. Οδών ΔΕ Καστανιάς και Χασίων.

– 7.000,00€ για Δημ. Δασικό και αγροτικό δίκτυο ΔΕ Ασπροποτάμου.

– 3.000,00€ για Δημ. Δασικό και αγροτικό δίκτυο ΔΕ Βασιλικής.

– 2.900,00€ για Δημ. Δασικό και αγροτικό δίκτυο ΔΕ Καλαμπάκας.

– 3.000,00€ για Δημ. Δασικό και αγροτικό δίκτυο ΔΕ Καστανιάς.

– 2.200,00€ για Δημ. Δασικό και αγροτικό δίκτυο ΔΕ Κλεινοβού.

– 3.996,52€ για Δημ. Δασικό και αγροτικό δίκτυο ΔΕ Μαλακασίου.

– 3.000.00€ για Δημ. Δασικό και αγροτικό δίκτυο ΔΕ Τυμφαίων.

– 2.991,85€ για Δημ. Δασικό και αγροτικό δίκτυο ΔΕ Χασίων.

– 5.000,00€ για Χαλικοστρώσεις εσωτ. Οδοποιίας ΔΕ Κλεινοβού.

– 3.211,52€ για Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μαλακασίου.

– 2.756,30€ για Αποκατάσταση οδού από ολίσθηση εδάφους ΤΚ Οξύνειας.

– 5.000,00€ για Διαμόρφωση και ανάπλαση πάρκων.

– 7.000,00€ για Διαμόρφωση και ανάπλαση Κ.Χ. και χώρων αναψυχής ΔΕ Κλεινοβού.

– 7.200,00€ για Διαμόρφωση και ανάπλαση Κ.Χ. και χώρων αναψυχής ΔΕ Μαλακασίου.

– 2.000,00€ για το έργο Βελτίωση υποδομών κοιμητηρίων ΔΕ Καλαμπάκας..

– 12.600,09€ για το έργο ΤΔιαμ. Οδού προς πλατεία Αγιάν.

– 18.414,29€ για το έργο Ηλεκτροφωτισμός ΤΚ Ορθοβουνίου.

– 7.135,00€ για προμήθεια εξέδρων για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 1ου Δημοτικού Σχολείου.

Το υπόλοιπο ποσό των 5.782,08€ θα εγγραφεί στο αποθεματικό του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2014 για μελλοντική κατανομή.

Θανάσης Μιχαλάκης
(Πρώτη δημοσίευση 14-4-14 ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ)

Αφήστε το σχόλιο σας