Δ. Κέμος: Ποιοι χάνουν από τον φόρο στα ακίνητα Reviewed by Momizat on . Μεγάλοι χαμένοι του ενιαίου φόρου είναι: *Όσοι έχουν ακίνητα επιφάνειας μεγαλύτερης των 200 τ.μ. *Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία κάτω από τις 200.000 ευρώ. Οι ιδι Μεγάλοι χαμένοι του ενιαίου φόρου είναι: *Όσοι έχουν ακίνητα επιφάνειας μεγαλύτερης των 200 τ.μ. *Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία κάτω από τις 200.000 ευρώ. Οι ιδι Rating: 0

Δ. Κέμος: Ποιοι χάνουν από τον φόρο στα ακίνητα

Δ. Κέμος: Ποιοι χάνουν από τον φόρο στα ακίνητα

kemos DΜεγάλοι χαμένοι του ενιαίου φόρου είναι:
*Όσοι έχουν ακίνητα επιφάνειας μεγαλύτερης των 200 τ.μ.
*Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία κάτω από τις 200.000 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες αυτοί πλήρωναν μέχρι σήμερα μόνο το χαράτσι της ΔΕΗ, ενώ δεν πλήρωναν τίποτα για το οικόπεδο όπου βρίσκεται μέσα το ακίνητο.
* Όσοι έχουν στην ιδιοκτησία τους μη ηλεκτροδοτούμενα σπίτια, καταστήματα, γραφεία που μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν «χαράτσι» μέσω της ΔΕΗ.
*Φορολογούμενοι που έχουν στην ιδιοκτησία τους μόνο οικόπεδα αξίας μικρότερης των 200.000 ευρώ που έως σήμερα δεν πλήρωναν Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.
*Ιδιοκτήτες μονοκατοικιών αξίας κάτω από 200.000 ευρώ, καθώς θα πληρώσουν ξεχωριστά για το ακίνητο και για τα σπίτια
*Ιδιοκτήτες ακινήτων και αγροτεμαχίων αξίας μικρότερη των 200.000ευρώ που δεν πλήρωναν ΦΑΠ, καθώς τα αγροτεμάχια απαλλάσσοντας από τη φορολογία.
*Όσοι έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια που εντός αυτών υπάρχει οποιοδήποτε κτίσμα.
Κερδισμένοι θα είναι με τον νέο φόρο μόνο οι ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή του ακίνητα κάτω των 200 τ. μ. καθώς θα πληρώνουν μικρότερο «χαράτσι».
Το νομοσχέδιο προβλέπει μειωμένο φόρο 50% ή πλήρη απαλλαγή ανάλογα με την περίπτωση:
*Έκπτωση 50% εφόσον διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής. Η έκπτωση χορηγείται εφόσον το ετήσιο εισόδημα δεν ξεπερνά τα 7.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος, αλλά και το σύνολο της επιφάνειας των ακινήτων δεν υπερβαίνει τα 150 τμ προκειμένου για κτίσματα, ή τα 500 τμ προκειμένου για οικόπεδα, ή τα 6 στρέμματα προκειμένου για αγροτεμάχια. Επιπρόσθετα δεν πρέπει τα μέλη της οικογένειας και ο υπόχρεος να μην έχουν και να μην ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
* Στην περίπτωση που ισχύουν τα παραπάνω και τα προστατευόμενα τέκνα είναι τρία και πάνω χορηγείται πλήρη απαλλαγή από τον φόρο.
*Για νομικά πρόσωπα χορηγείται ετήσια αναστολή πληρωμής του φόρου ( έως και τρεις φορές σε 10 χρόνια) εφόσον ο συνολικός κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου, ο συνολικός κύκλος εργασιών έχει παρουσιάσει μείωση μεγαλύτερη του 30 % και δεν υπάρχουν ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ο φόρος εξοφλείται τρεις δόσεις ή εφάπαξ με έκπτωση 1,5%.

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αφήστε το σχόλιο σας