Δ. Τρικκαίων: Πού να υποβάλλετε αιτήσεις για την “Επισιτιστική Βοήθεια” Reviewed by Momizat on . Σε έξι διαφορετικά σημαία θα μπορούν να απευθύνονται όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα «Επισιτιστικής βοήθειας» που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίω Σε έξι διαφορετικά σημαία θα μπορούν να απευθύνονται όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα «Επισιτιστικής βοήθειας» που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίω Rating: 0

Δ. Τρικκαίων: Πού να υποβάλλετε αιτήσεις για την “Επισιτιστική Βοήθεια”

Δ. Τρικκαίων: Πού να υποβάλλετε αιτήσεις για την “Επισιτιστική Βοήθεια”

Σε έξι διαφορετικά σημαία θα μπορούν να απευθύνονται όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα «Επισιτιστικής βοήθειας» που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων για ολόκληρο τον νομό Τρικάλων. Πρόκειται για το πρόγραμμα με διακριτικό τίτλο «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και έχει ως στόχο την ανακούφιση συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού.
Ο Δήμος Τρικκαίων είναι επικεφαλής της προσπάθειας, στην οποία συμμετέχουν 23 φορείς από ολόκληρο τον νομό Τρικάλων και αφορά σε συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
Ωφελούμενοι είναι συγκεκριμένες κατηγορίες συμπολιτών μας από όλον τον νομό, οι οποίοι διαχωρίζονται αναλόγως του εισοδήματός τους.
Για παράδειγμα, τα εισοδηματικά κριτήρια (πραγματικό εισόδημα_, είναι:

– 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο

– 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι

– Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

– Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας

Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:

α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης

β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωιδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

 

Υπάρχουν, επίσης, και περιουσιακά κριτήρια:

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Για όλα αυτά, ο κάθε δυνητικά ωφελούμενος, θα πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα:
Α. Για τον Δήμο Τρικκαίων:

  1. Γραφείο Διαμεσολάβησης, Ομήρου 1 (εντός Α΄ΚΑΠΗ),       τηλ. επικοινωνίας: 2431036900
  2. Το Ε.Π.Α.Ψ.Υ., Κανούτα 11, τηλ. επικοινωνίας: 2431024044
  3. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, Τσιτσάνη 31 (πρώην Νομαρχία),

τηλ. επικοινωνίας :2431046124, 2431046110, 2431046112

Β. Για τον Δήμο Καλαμπάκας:

τηλ. επικοινωνίας: 2432350214, 2432350211, 2432350616

Γ. Για τον Δήμο Πύλης:

τηλ. επικοινωνίας: 2431352120, 2431351535, 2431352315

Δ. Για τον Δήμο Φαρκαδόνας:

τηλ. επικοινωνίας: 2433022105, 2433033018, 2431352812 – 13

Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αρμόδιοι: 1. Μπελετσιώτη Σοφία

2. Μαραγκός Παναγιώτης

Τηλέφωνο: 2431063225

Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15.07.2015 έως 05.08.2015

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:

Ηλεκτρονικά

  • είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
  • είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης
  • Η αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

 

Από το γραφείο Τύπου

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή